Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 95:

Uzupeł. infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wpisz lokalizację

Opis projektu

Projekt ma za zadanie budowę nowych DDR i CPR ułatwiających poruszanie się pieszo i na rowerze po Krakowie. W ramach projektu zaprojektowane i zrealizowane zostaną następujące zadania:

1.      Remont chodnika i wytyczenie DDR po wschodniej stronie ulicy Armii Krajowej łączącej istniejące DDR przy Rondzie Ofiar Katynia I DDR na Młynówce Królewskiej, wraz z wyznaczeniem przejazdów rowerowych wzdłuż istniejących przejść dla pieszych.

2.      Remont chodnika i wytyczenie DDR, (jeśli się nie da to CPR) po zachodniej stronie ulicy Armii Krajowej na odcinku miedzy istniejącym DDR przy Rondzie Ofiar Katynia, a przejściem dla pieszych prowadzącym na druga stronę ulicy wraz z wyznaczeniem przejazdów rowerowych wzdłuż istniejących przejść dla pieszych, w tym przez ulice AK.

3.      Budowa brakującego odcinka chodnika i DDR wzdłuż ulicy Armii Krajowej miedzy ulica Przybyszewskiego, a Piastowska, tak aby rowerzyści mogli włączyć się do ruchu za skrzyżowaniem.

Z uwagi na istniejący wiadukt kolejowy w jego obrębie dopuszcza się zawężenie planowanych ciągów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest ułatwienie i usprawnienie poruszania się pieszo i na rowerze po Krakowie. Do projektu wybrane zostały obszary, na których, występuje duży ruch rowerowy, jednakże jest on utrudniony z powodu braku odpowiedniej infrastruktury. Budowa CPR/DDR wzdłuż ulicy Armii Krajowej pozwoli na połączenie istniejącej infrastruktury rowerowej przy Rondzie Ofiar Katynia z Młynówka Królewska. Dodatkowo wyznaczenie przejazdów rowerowych ułatwi poruszanie się na rowerze. Obecnie rowerzyści jadący chodnikiem zmuszeni są do schodzenia z roweru. Dodatkowo równoczesna naprawa chodnika poprawi komfort poruszania się pieszo.

ZAKRES I ZASTOSOWANIE PROJEKTU

Projekt ten bezpośrednio służyć będzie mieszkańcom poruszających się na rowerach (do pracy lub rekreacyjnie) i pieszym, a pośrednio również pozostałym mieszkańcom. Lepsza infrastruktura rowerowa to więcej osób, na co dzień poruszających się rowerem zamiast samochodem. A mniej osób na drogach to mniejsze korki, więcej wolnych miejsc parkingowych i mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

Ad.1,2  Na czerwono zaznaczone DDR lub CPR do wykonania. Na niebiesko przejścia dla pieszych wzdłuż których należy wykonać przejazdy rowerowe.
Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień 185 000,00 PLN
Budowa Budowa drogi dla rowerów oraz przebudowa chodnika wraz ewentualną przebudową sieci uzbrojenia terenu na odcinku o łącznej długości ok. 1,85 km – 1850m x 4m x 250zł 1 850 000,00 PLN
2 035 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie publiczne Zamówienie publiczne na realizację zadania w formie” zaprojektuj i zbuduj” I-IV 2017 r.
Wykonanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji i uzyskanie koniecznych opinii i uzgodnień V-VIII 2017 r.
Realizacja prac Realizacja prac IX-XI 2017 r.
Odbiór prac Odbiór prac XII 2017 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Ułatwienie i usprawnienie poruszania się pieszo i na rowerze po Krakowie.Lepsza infrastruktura rowerowa to więcej osób, na co dzień poruszających się rowerem zamiast samochodem. Koszty utrzymania powstałej infrastruktury
Wróć do poprzedniej strony