Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 48:

"Seniorze otwórz się"

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Program Aktywności Lokalnej "Na Olszy" przy MOPS w Krakowie, ul. Wiśniowa 3/3, Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt stworzyły mieszkanki Dzielnicy III i IV Panie: Barbara Lewiecka i Anna Pęczek.

Projekt skierowany jest głównie do mieszkańców Dzielnicy III i IV w wieku 60+ ale z wielu zajęć korzystać będą mogli również pozostali mieszkańcy Dzielnic. Jest to projekt aktywizujący osoby starsze i integrujący mieszkańców różnych grup wiekowych. Z 20 zaproponowanych w projekcie działań dla seniorów aż 9 ma charakter integrujący grupy międzypokoleniowe.

Projekt „Seniorze otwórz się” to projekt dla seniorów z obu Dzielnic, którzy zwątpili w siebie, zamknęli się w swoich domach oraz tych, którzy aktywności zmuszeni są poszukiwać w innych Dzielnicach miasta. To projekt wieloetapowy (do realizacji przez okres min. 3 lat) i wielowątkowy stworzony z myślą o specyficznych potrzebach właśnie tej grupy osób. Uwzględnia on zarówno zajęcia: ruchowe, rozwojowe, edukacyjne, artystyczne, kulturalno – poznawcze, prozdrowotne. Obejmuje również zajęcia sprzyjające trenowaniu sprawności umysłowej. Będzie to również miejsce wymiany doświadczeń, wiedzy osób aktywnych, wzajemnej pomocy (wolontariat).

Proponuję aby zajęcia z j. obcych oraz komputerowe i "Nowych technologii" odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga "Klub Celtycki" ul. Żułowska 51 (biuro posiada odpowiednie doświadczenie i zaplecze np. odpowiednią ilość komputerów do zajęć). Pozostałe spotkania stacjonarne odbywać by się mogły w biurze realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Na Olszy" (PAL od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte dla mieszkańców, ma bogate doświadczenie w tym zakresie, jest pozytywnie kojarzony przez mieszkańców) - obecnie PAL prowadzi negocjacje w sprawie wynajmu większego lokalu znajdującego się w rejonie osiedla Olsza II. Natomiast zajęcia gimnastyczne (na basenie i na sali) w Parku Wodnym w Krakowie. Do wszystkich tych miejsc jest łatwy dostęp, znajdują się w miejscach doskonale skomunikowanych.

W projekcie przewidziano również miejsce na integrację zarówno między uczestnikami w wieku 60+, młodszymi mieszkańcami Dzielnicy III i IV, seniorami z innych Dzielnic Miasta Krakowa jak również z uczestnikami Klubów dla Seniorów z innych rejonów Polski.

Za realizację projektu odpowiadać będzie 2 koordynatorów projektu zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze po 1/2 etatu każdy lub 1 koordynator - 1 etat.UZASADNIENIE PROJEKTU

Samoocena osób 60+ jest często zaniżona – po zakończeniu aktywności zawodowej często czują się niepotrzebni, zawadzający innym, cechuje ich brak odwagi, otwartości i zaangażowania w określeniu na nowo swojej roli społecznej. Niski poziom samooceny i możliwości kształcenia się i rozwoju osobistego w wieku senioralnym oraz niskie finanse domowe nie pozwalają na pełne uczestnictwo w pełnym życiu społecznym.

Dlatego tak ważne jest ‘’wyciągnięcie’’ seniorów z domu, pokazanie im, że świat nie kończy się wraz z zakończeniem ich aktywności zawodowej a potencjał, który w nich drzemie jest nadal potrzebny. Na pewno pozytywnie wpłynie to na samoocenę odbiorców projektu, zwiększy ich aktywność, chęć do życia, poszerzy grono znajomych. Dodatkowym atutem projektu jest ogólnodostępność oraz integracja z mieszkańcami różnych grup wiekowych i społecznych Dzielnic oraz uczestnikami innych Klubów Seniora zarówno tych z Krakowa jak i okolicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koszt warsztatów z wizażu i makijażu koszt 2017 2 500,00 PLN
ubezpieczenie zajęć sportowych i ewentualnych wyjazdów koszt 2017 3 000,00 PLN
trener zajęć z Nordic Walkingu koszt 2017 /na początku roku i we wrześniu 3 zajęcia po 2 godz./ 1 200,00 PLN
przewodnik do prowadzenia spotkań tematycznych - ścieżek historycznych - wykłady koszt 2017 /6 spotkań po ok. 4h/ 2 400,00 PLN
bilety wstępu do spotkań tematycznych - ścieżek historycznych na przykład spotkania muzea Krakowamuzea koszt w roku 2017 - 600 zł , koszt -2018/2019 - po 200 zł 1 000,00 PLN
wyjścia kulturalne - bilety wstępu koszt 2017 /8 wyjść x 15 osób x 2 grupy/ 14 400,00 PLN
materiały do scenografii koszt 2017 sztuka wystawiana przez uczestników 500,00 PLN
wyjazd edukacyjno - studyjno - integracyjny /koszty przejazdu/ koszt 2017 /3 wyjazdy x ok. 30 osób/ 3 000,00 PLN
wyjazd edukacyjno - studyjno - integracyjny /koszty wyżywienia/ "Przykład wyjazd do Bochni" koszt 2017 /3 wyjazdy x ok. 30 osób/ 4 500,00 PLN
wyjazd edukacyjno - studyjno - integracyjny /koszty przewodnika/ j.w. 2 000,00 PLN
wyjazd edukacyjno - studyjno - integracyjny /koszty biletów wstępu/ j.w. 2 000,00 PLN
materiały do zajęć z "Rękodzieła artystycznego" koszt 2017 4 000,00 PLN
zakup gier logicznych /karty + szachy z warcabami i inne/ zakup jednorazowy w 2017 /10 kompletów kart - zestawy po 54 karty, 5 zestawów do gry w szachy z warcabami/ 2 000,00 PLN
trener do prowadzenia warsztatów "Budowania projektów partycypacyjnych" koszt 2017 /2 grupy x ok. 15 osób x 12 h/ 2 400,00 PLN
promocja projektu - plakaty, ulotki opracowanie projektu i druk plakatów, ulotek - koszt na 2017 rok 5 000,00 PLN
wynagrodzenie koordynatorów lub koordynatora koszt 2017 36 000,00 PLN
catering na zajęcia /ciastka, napoje itp./ koszt 2017 3 000,00 PLN
lektor języka angielskiego koszt 2017-2019 /2 grupy x 60h x 45 zł x 3 lata / 16 200,00 PLN
lektor języka niemieckiego koszt 2017-2019 /2 grupy x 60h x 45 zł x 3 lata / 16 200,00 PLN
wynagrodzenie dla prowadzącego kurs komputerowy koszt 2017-2019 /2 grupy x 30hx 50 zł x 3 lata/ 9 000,00 PLN
wynagrodzenie dla prowadzącego kurs "Nowych technologii" koszt 2017 /2 grupy x 12 osób po 15h każda/ 1 500,00 PLN
wynajem sali na zajęcia języka angielskiego, niemieckiego, kurs komputerowy i "Nowych technologii" koszt 2017 - 16500 zł, koszt 2018/2019 po 15000 zł 46 500,00 PLN
wykłady lekarzy - łącznie 10 wykładów po 3 godz x 150 zł koszt w roku 2017 - 1800 /po 4 wykładyu po 3 godz/, koszty w roku 2018/2019 po 1350 zł /po 3 wykłady po 3 godz / 4 500,00 PLN
osoba prowadząca trening pamięci koszt 2017 /2 grupy w roku po 15 osób x 12h/ 2 400,00 PLN
warsztaty z dietetykiem /2 grupy w roku x 6h/ koszt w latach 2017-20019 po 1200 zł /2 grupy x 6 godz x 100 zł x 3 lata 3 600,00 PLN
zajęcia z aqua aerobicu na basenie (trener+wstęp)- łączna ilość zajęć 67 x 250 zł ilość zajęć w 2017 roku / 27 x 250 zł/ , w roku 2018/2019 /20 x 250 zł/ 16 750,00 PLN
organizacja gimnastyki usprawniającej kondycję ilość zajęć w 2017 roku / 27 x 250 zł/ , w roku 2018/2019 /20 x 250 zł/ 16 750,00 PLN
222 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
organizacja zajęć j. niemieckiego - 2 poziomy każda grupa po 15 osób (ok. 60 h rocznie każda z grup) styczeń - czerwiec 2017-2019 oraz wrzesień - grudzień 2017-2019
organizacja zajęć j. angielskiego - 2 poziomy każda grupa po 12 osób styczeń - czerwiec 2017-2019 oraz wrzesień - grudzień 2017-2019
organizacja kursu komputerowego - 2 poziomy każda grupa po 12 osób 2017 - 2019
organizacja kursu "Nowych technologii" - 2 grupy każda grupa po 12 osób 2017
organizacja warsztatów z dietetykiem zajęcia otwarte dla mieszkańców - 2 x w roku po 3 godz. x 2 dni 2017 - 2019
organizacja wykładów: lekarza internisty, geriatry, inne 4 spotkania w roku po 3 godz. 2017 - 2019
organizacja treningów pamięci 2 grupy po 12 osób każda. Cykl 4 spotkań po 3 godz. każda grupa 2017
organizacja gimnastyki na basenie styczeń - czerwiec 2017-2019 oraz wrzesień - grudzień 2017-2019
organizacja zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej styczeń - czerwiec 2017-2019 oraz wrzesień - grudzień 2017-2019
zatrudnienie trenera nordic walkingu zajęcia otwarte dla mieszkańców styczeń - czerwiec 2017- oraz wrzesień - grudzień 2017
organizacja cyklu "Spotkań ze sztuką" (np. literaturą, muzyką itp. połączone z dyskusją) zajęcia otwarte dla mieszkańców 2017 - 2019
organizacja cyklu "Spotkań tematycznych - ścieżek historycznych" wykłady w obrębie jednego tematu połączone ze zwiedzaniem np. wielcy polacy, ścieżki Jakubowe od wiosny do jesieni 2017 - 2019
wyjścia kulturalne wyjścia kulturalne np. do kina, teatru, opery, filharmonii /8 wyjść po 2 grupy x ok. 15 osób/ 2017
zajęcia kółka teatralnego połączone z wystawieniem sztuki zajęcia otwarte, przedstawienie otwarte dla mieszkańców, spotkania grupy 1 x w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez wolontariusza 2017 -
wyjazdy edukacyjno - studyjno - integracyjne połączone z wizytami w okolicznych Klubach Seniora wyjazdy 3 x w roku dla ok. 30 osób (z przerwą kawową i obiadem) w okresie wiosenno - jesiennym 2017
zajęcia "Rękodzieła artystycznego" zajęcia otwarte dla mieszkańców. Zajęcia 1 x w tygodniu. W temacie m.in.: filcowanie, haftowanie, decoupage i inne) 2017
"Gry logiczne" szachy, kierki, brydż - zajęcia otwarte dla mieszkańców. Spotkania 1 x w tygodniu 2017
zajęcia wizażu i makijażu zajęcia 1 x w roku. Cykl ok. 3 spotkań po 3 godz. dla ok. 15 pań wiosna (kwiecień - maj) 2017
wartsztaty "Budowania projektów partycypacyjnych" warsztaty otwarte dla mieszkańców. Dla 2 grup do 15 osób x 12 h okresie jesienno - zimowym 2017
Miejsce wymiany doświadczenia, wiedzy, wolontariat spotkania otwarte. Dzielenie się informacjami, wiedzą np. z podróży, wolontariat (dla uczestników zajęć i uczetsników zajęć na rzecz innych mieszkańców np. pomoc w nauce) 2017
Charakterystyka długoterminowych skutków: IV. Nr projektu: BO.OM.49/16 Tytuł propozycji zadania: „Seniorze otwórz się” 1. Opiniowany wniosek spełnia wymogi § 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – pomoc społeczna w postaci pracy socjalnej w środowisku lokalnym należy do zadań własnych gminy. 2. Koszt realizacji zadania (zajęć z języka angielskiego i niemieckiego, sportowych, medycznych, zajęć manualnych, a także warsztatów internetowych, z nowoczesnych technologii, wizażu i wyjazdów integracyjnych) w roku 2017 wynosi 139 200 zł, w kolejnych latach (2018-2019) 41 550 zł rocznie, łącznie koszt projektu 222 300 zł. Kwota podana przez autorkę propozycji na rok 2017 mieści się w limicie określonym dla zadania ogólnomiejskiego w §8 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego oraz być niższy niż 25 000 zł.). Uśrednione i urealnione koszty projektu: Ceny jednostkowe budżetu propozycji realizacji są zbliżone do cen wolnorynkowych oraz zgodne z cennikiem budżetu obywatelskiego (http://www.krakow.pl/budzet/197822,artykul,cennik_budzetu_obywatelskiego.html) Koszt jednostkowy godziny zajęć nauczyciela języka angielskiego oraz niemieckiego mieści się w przedziale 27-60 zł. Koszty jednostkowe za godzinę pozostałych zajęć utrzymują się w przedziale 50 – 100 zł, za wyjątkiem opłaty za zajęcia z lekarzami – 150 zł za godzinę, która jednakże mieści się w cenach rynkowych. Ceny za salę – na poziomie 50 zł za godzinę są zgodne z cenami rynkowymi. Ceny jednostkowe za zajęcia sportowe zostały wprowadzone na podstawie badania rynku przez autorkę propozycji. Warsztaty będą odbywać się w ogólnodostępnych miejscach miasta (m.in. Parku Wodnym), co zapewnia dostępność dla wszystkich potencjalnych uczestników. 3. Weryfikacja kryteriów określonych w § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa: 1) Efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców miasta. 2) Budżet całkowity jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu. 3) Realizacja zadania nie generuje kosztów utrzymania po zakończeniu realizacji zadania. 4) Przedstawione zadanie nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w Krakowie planami, politykami i programami, w tym planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta. 5) Zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych. Autor propozycji zadania dołączył zgodę na współpracę Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, „Klubu Celtyckiego”, Dyrektora MOPS oraz Parku Wodnego w Krakowie S.A. 6) Realizacja zadania nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. 7) (ust. 7 – nie dotyczy) 8) (ust. 7 – nie dotyczy). Wynik weryfikacji: pozytywny Charakterystyka długoterminowych skutków: Działania zaplanowane w projekcie są kierowane głównie do mieszkańców 60+ dzielnic III i IV Krakowa, ale projekt zakłada dostępność dla pozostałych mieszkańców. Oferta zajęć została skomponowana różnorodnie, uwzględnia różnorodne zainteresowania i preferencje. Wartością dodaną propozycji zadnia jest integracja zarówno międzypokoleniowa jak i międzydzielnicowa. Przyjęcie oferty będzie wymagało wygospodarowania z budżetu Miasta środków na jej kontynuację w latach 2018-2019, przy czym kwota przewidziana na kontynuację nie przekracza 30% wartości zadania w roku finansowania ze środków budżetu obywatelskiego. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze ogólnomiejskim autorstwa Pani Barbary Lewieckiej pn. „Seniorze otwórz się” została zweryfikowana pozytywnie.
Wróć do poprzedniej strony