Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 4:

Wykonanie nakładki asfaltowej i remont parkingu

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Jezdnia przy ul Grota Roweckiego 45 w Krakowie Dzielnica VIII Dębniki; działka 184/3 obreb 43

Opis projektu

   Proponujemy wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni betonowej która może stanowić podbudowę. W sąsiedztwie drogi znajdują się dwa parkingi. Nawierzchnia tych parkingów jest zapadnięta powodując powstanie dużych kałż podczas opadów a w okresie zimowym pokrywa się warstwą lodu z zamarzającej wody w tychże kałżach co stanowi zagrożenia bezpieczeństwa. Remont parkingu ma polegać na zerwaniu  nawierzchni ażurowej , naprawę podbudowy i wstawienie tych samych betonowych ażurowych elementów nawierzchni. Powierzchnia  do wykonania nakładki asfaltowej wynosi 386 m2 natomiast powierzchnia parkingu do remontu wynosi 192 m2.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 
Celem realizacji jest naprawa zdegradowanej nawierzchni betonowej przy ul Grota Roweckiego 43 która wybudowana była jako tymczasowa podczas budowy bloku w latach 1988-89.poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. Od  czasu budowy nastąpiła znaczna  degradacja jezdni poprzez spękania nawierzchni oraz powstanie znacznych ubytków w wyniku odspojenia spękanej nawierzchni betonowej. Spowodowało to powstanie znacznych dziur w jezdni co zagraża bezpieczeństwu użytkownikom tej drogi z której korzystają mieszkańcy Krakowa oraz przyjezdni. Naprawy były realizowane doraźne poprzez wstawianie łat asfaltowych. Obecnie degradacja jest postępująca i odspojenia występują na całej powierzchni co może doprowadzić do powstania kolejnych dziur które będą zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi użytkowników drogi.
Dzięki realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców z przy użytkowaniu drogi. Sprawę naprawy drogi zgłaszali mieszkańcy do rady dzielnicy ale nigdy temat nie znalazł się w planach remontowych. Atrakcyjność projektu polega na tym ,że z realizacji zadania  skorzystają mieszkańcy Krakowa oraz przyjezdni goście i poprawi się znacznie bezpieczeństwo z korzystania z dróg miejskich.Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
nakładka asfaltowa 386 m2 57 900,00 PLN
remont parkingu 192 m2 28 800,00 PLN
86 700,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentów do wyboru wykonawcy Przygotowanie przedmiaru robót, SWZ i ogłoszenie przetargu II kw. 2017 r.
Prace realizacyjne Wykonanie robót przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu II-III kw. 2017 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Brak konieczności wykonywania remontów przez ok 10 lat.
Wróć do poprzedniej strony