Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 38:

Wykonanie nakładki asfaltowej jezdni przy ul Roweckiego 45

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków ul Grota Roweckiego 45 dzielnica VIII Debniki działka 184/3 obreb 34

Opis projektu

Proponujemy wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni betonowej która może stanowić podbudowę. Powierzchnia do wykonania nakładki asfaltowej wynosi 363 m2.  Istniejąca jezdnia betonowa jest mocno zdegradowana, są pęknięcia nawierzchni i ubytki. Znaczna powierzchnia nawierzchni jest skorodowana i proces ten cały czas postępuje. Dziury powstałe z ubytków nawierzchni są załatane ale  to działanie doraźne i tymczasowe nie załatwiające sprawy zapewnienia odpowiedniego pod względem technicznym stanu nawierzchni

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem realizacji jest naprawa zdegradowanej nawierzchni betonowej przy ul Grota Roweckiego 45 która wybudowana była jako tymczasowa podczas budowy bloku w latach 1988-89 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. Od czasu budowy nastąpiła znaczna degradacja jezdni poprzez spękania nawierzchni oraz powstanie znacznych ubytków w wyniku odspojenia spękanej nawierzchni betonowej. Spowodowało to powstanie znacznych dziur w jezdni co zagraża bezpieczeństwu użytkownikom tej drogi z której korzystają mieszkańcy Krakowa oraz przyjezdni. Naprawy były realizowane doraźne poprzez wstawianie łat asfaltowych. Obecnie degradacja jest postępująca i odspojenia występują na całej powierzchni co może doprowadzić do powstania kolejnych dziur które będą zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi użytkowników drogi.Dzięki realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców z przy użytkowaniu drogi. Sprawę naprawy drogi zgłaszali mieszkańcy dorady dzielnicy ale nigdy temat nie znalazł się w planach remontowych. Atrakcyjność projektu polega na tym że z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Krakowa oraz przyjezdni goście i poprawi się znacznie bezpieczeństwo z korzystania z dróg miejskich.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wykonanie nakładki asfaltowej 363m2 54 450,00 PLN
54 450,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentów do wyboru wykonawcy Przygotowanie przedmiaru robót, SWZ i ogłoszenie przetargu II kw. 2017 r.
Prace realizacyjne wykonanie robót przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu II-III kw. 2017 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa. Brak konieczności wykonywania remontów przez ok 10 lat.
Wróć do poprzedniej strony