Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 120:

Kraków kocha Gospel – cykl interaktywnych koncertów.

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Zadanie przewiduje zorganizowanie cyklu interaktywnych koncertów gospel na terenie 13 dzielnic Krakowa:

Dzielnice I-VI

Dzielnica VIII

Dzielnice XI-XIII

Dzielnice XV

Dzielnice XVII-XVIII.

Koncerty zostaną zorganizowane we współpracy z Radami Dzielnic, miejskimi Domami Kultury i innymi instytucjami oraz placówkami kultury jako współpartnerami.

Koncerty będą się odbywały co miesiąc, przez cały rok 2017 – łącznie odbędzie się 19 koncertów gospel o różnym charakterze.

Każdy z koncertów będzie trwał ok. 1 godziny i będzie miał charakter interaktywny. Interaktywność koncertów będzie polegała m.in. na włączaniu publiczności do ćwiczeń rytmizujących, do zabaw związanych z artykulacją dźwięków, wspólnego śpiewu refrenów, nauki nowych piosenek, konkursów.

Dwa koncerty będą poprzedzone ogólnodostępnymi warsztatami dla młodzieży:

w marcu – w MDK Dom Harcerza, ul. Reymonta 18

w kwietniu – w MDK Fort 49 Krzesławice, os. Na Stoku 27b.

Dwa koncerty będą przygotowane wspólnie przez wszystkie chóry:

w maju – na dziedzińcu Klasztoru o.o. Paulinów odbędzie się koncert „Gospel na Skałce”

w grudniu – w sali widowiskowej na ul. Berka Joselewicza 28 odbędzie się koncert „Wigilia z gospel”

Ich przygotowanie będzie również poprzedzone ogólnodostępnymi warsztatami.

Koncerty i warsztaty zostaną przygotowane przez krakowskie chóry gospel, czyli:
Chór GospelSenior
Chór Gospel Voice

Chór Grodzka Gospel

Chór Joyful Voice

Kraków Gospel Choir

Mistral Gospel Choir

Młodzieżowy Chór Gospel

Saltrom Gospel Choir

Soul`n`Voices

Zespół Wokalny DeocentriCity.

Planowane jest również włączenie do realizacji niniejszego zadania grupy ok. 50 wolontariuszy wywodzących się z krakowskiego środowiska gospelowego.

Koncerty będą się odbywały jako osobne wydarzenie kulturalne lub będą częścią większych projektów (np. Familiada TOR 2017, cykl Scena Letnia NCK, Koncerty Mistrzejowickie, Dni Bronowic).

Każdy z koncertów będzie miał inny charakter, ponieważ chóry bardzo różnią się składami osobowymi (młodzież szkolna, studenci, seniorzy, chóry międzypokoleniowe, amatorzy, profesjonalni muzycy), temperamentem dyrygenta, rodzajem repertuaru, rodzajem akompaniamentu.

W celu popularyzacji muzyki gospel i Krakowa jako „miasta gospel”, zostanie opracowany i wydrukowany Informator „Kraków miastem gospel” w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, który będzie rozdawany uczestnikom koncertów i warsztatów.

Koniecznym będzie opracowanie i wydrukowanie dla każdego koncertu Programu oraz Zaproszeń oraz zamówienie stojaków reklamowych (roll-upów).

Każdy kolejny koncert będzie poprzedzony akcją promocyjną na stronach www Krakowa, Dzielnic, Domów Kultury, Parafii oraz na terenie Dzielnic za pomocą ulotek i plakatów.

Jako podsumowanie, w grudniu 2017 roku, w czasie koncertu „Wigilia z gospel” pokazana zostanie prezentacja pt.„Kraków kocha Gospel” przedstawiająca skrócony przegląd ze wszystkich wydarzeń gospelowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.

Celem projektu jest:

1/popularyzacja muzyki gospel wśród mieszkańców Krakowa , poprzez umożliwienie im bezpłatnego skorzystania z warsztatów i koncertów gospel.

2/zaprezentowanie Krakowa jako Miasta Gospel oraz dorobku krakowskich chórów gospel,

3/ integracja krakowskiego środowiska gospel przy realizacji wspólnego projektu.

Zazwyczaj wydarzenia muzyczne organizowane przez różne instytucje są dedykowane do określonych grup mieszkańców Krakowa – osobno do młodszych, do starszych, do miłośników muzyki pop, klasycznej, ludowej, miłośników jazzu, shanty lub reggae itp.

Muzyka gospel jest jednym z nurtów muzyki chrześcijańskiej. Tym, co wyróżnia gospel to przede wszystkim jej pozytywny i radosny wymiar. Jest ona bardzo rytmiczna i dynamiczna. Nierzadko towarzyszy jej taniec i mnóstwo dobrych emocji.

W tym też tkwi siła gospel – każdy, bez względu na płeć, wiek czy umiejętności, może w tej muzyce znaleźć coś dla siebie i dać coś od siebie. Dlatego warto ją popularyzować, ponieważ nie jest elitarna, lecz egalitarna.

Kraków w świadomości jego mieszkańców, Polaków oraz gości zagranicznych funkcjonuje jako duchowa i kulturalna stolica Polski. Nieliczni jednak wiedzą, że Kraków jest również polską „stolicą gospel”. To właśnie w Krakowie zostały zorganizowane po raz pierwszy w Polsce warsztaty gospel i właśnie w Krakowie powstał w listopadzie 1999 roku pierwszy, polski chór - Kraków Gospel Choir.

Obecnie krakowskie środowisko gospel liczy ok. 300 wykonawców (instruktorów, chórzystów, muzyków) zrzeszonych w 10 chórach współpracujących z różnymi instytucjami. W Krakowie prężnie działa Stowarzyszenie Gospel, które jest liderem w promowaniu muzyki gospel w Polsce – od 11 lat organizuje warsztaty i koncerty w ramach Festiwalu 7x Gospel. Żadne Polskie miasto nie może się pochwalić takim potencjałem.

Celowym staje się więc wypromowanie Krakowa jako Miasta Gospel oraz zachęcenie Krakowian do aktywnego włączenia się w tą niezwykle atrakcyjną formę wyzwalania swojej ekspresji muzycznej i ruchowej.

2.Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.

Mieszkańcy Krakowa, dzięki bezpłatnym koncertom, warsztatom i informatorowi będą mieli możliwość nie tylko poznania repertuaru krakowskich chórów gospel, ale również będą mogli sami spróbować swoich sił jako chórzyści.

Zakładam, że po każdym koncercie co najmniej kilkanaście osób zechce dołączyć, do któregoś z istniejących chórów lub może nawet powstaną nowe chóry w dzielnicach, w których nie ma jeszcze tej oferty na spędzanie wolnego czasu.

Nie do przecenienia są zdrowotne zalety śpiewania w chórze.

Śpiew redukuje stres i poprawia nastrój, obniża ciśnienie krwi, wzmacnia system immunologiczny, poprawia wydolność oddechową, poprawia poczucie rytmu, zmniejsza odczuwanie bólu. Konieczność wykonywania rytmicznych ruchów całym ciałem, klaskania w rytm, reagowania na gesty dyrygenta jest doskonałym ćwiczeniem refleksu, koordynacji ruchowej i wzrokowej.

Promuje też społeczną integrację, motywuje i wzmacnia wewnętrznie, zapewnia ogólny dobrostan.

Badania przeprowadzone ostatnio przez naukowców z Oxford Brookes University wykazały, że śpiewanie w chórze jest bardzo korzystne dla psychicznego samopoczucia. Członkowie chórów są mocno zżyci z innymi śpiewakami, określali chóry jako „jednoczące” i „będące ważną częścią życia”. Poza tym przynależność do chóru może być czynnikiem wpływającym na pozytywne postrzeganie rzeczywistości i poprawiającym samopoczucie.

Chór daje silne poczucie przynależności – to efekt tworzenia muzyki za pomocą kilku odrębnych głosów. Może na to też mieć wpływ wspólne poruszanie i oddychanie.

Dodatkową korzyścią jest fakt, że w chórach gospel znaczna część repertuaru jest w języku angielskim, co sprawia, że chórzyści zdobywają nowe umiejętności językowe lub mają możliwość zastosować w praktyce język, który już poznali.

3. Atrakcyjność projektu

Muzyka gospel jest muzyką radości, nadziei i uwielbienia. Jest muzyką, która jak żadna inna, jednoczy pokolenia we wspólnym śpiewie i wspólnym przeżywaniu treści.

Dodatkową zaletą niniejszego projektu jest fakt, że większość repertuaru chórów gospel jest prezentowana w języku angielskim – dzięki temu koncerty gospel są atrakcyjne dla zagranicznych gości, co będzie przyczynkiem do postrzegania Krakowa jako miasta przyjaznego dla turystów w każdym aspekcie.


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszty realizacji 19 koncertów i 4 warsztatów (23 wydarzenia) wynajem sal na koncerty i pomieszczeń na warsztaty, obsługa techniczna koncertów, ZAIKS, wynagrodzenie dla artystów 140 000,00 PLN
Koszty promocji opracowanie graficznego wizerunku wydarzenia, skład i druk Informatora, wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń, programów, wykonanie roll-upów, nagrody w konkursach, koszt elementów identyfikacji wizualnej dla wolontariuszy 42 600,00 PLN
Koszty organizacyjne koordynacja całości zadania, współpraca z wolontariuszami, przygotowanie prezentacji podsumowującej zadanie 18 400,00 PLN
201 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Podpisywanie umów, składanie zamówień, promocja zadania, przeprowadzenie 4 warsztatów i 19 koncertów. I-XII 2017 rok
Działania związane z przygotowaniem realizacji zadania M. in. ustalenie z chórami i współpartnerami szczegółowego harmonogramu koncertów, zarezerwowanie firm obsługujących techniczną stronę koncertów (np. nagłośnienie, oświetlenie), opracowanie strategii promocyjnej. III-IV kwartał 2016 roku
Charakterystyka długoterminowych skutków: Organizacja cyklu koncertów pt. "Kraków kocha gospel - cykl interaktywnych koncertów" umożliwi mieszkańcom Krakowa udział w interesujących wydarzeniach artystycznych oraz warsztatach muzyki gospel. Przyczyni się także do integracji bardzo aktywnie działających krakowskich chórów gospel.
Wróć do poprzedniej strony