Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 30:

Jesień Enologiczna

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie Festiwalu, który będzie trwał przez tydzień i zakończy się konferencją w Pałacu pod Baranami, w której wezmą udział czołowi polscy enolodzy.

W ramach festiwalu zorganizowane zostaną liczne spotkania, podczas których przekazywana będzie uczestnikom bogata historia przyrządzania, podawania oraz łączenia wina z potrawami regionalnymi. Będą odbywały się również spotkania praktycznie w formie warsztatów w krakowskich  podkrakowskich winnicach i restauracjach.

Festiwal jest zaplanowany na trzeci tydzień września, czyli okres, w którym w Małopolsce trwają zbiory. W ciągu festiwalowego tygodnia odbędą się wyjazdy do krakowskich  podkrakowskich winnic. Codziennie uczestnicy będą zwiedzać inną winnicę i poznawać zarówno aktualne siedliska jak i te siedliska, które historycznie były obsadzone winoroślą. Uczestnicy każdego wyjazdu będą mogli wziąć udział w zbiorach oraz procesie produkcji wina. Będą mogli poznać szczepy, które w Polsce są nasadzane. Dowiedzą się, jakie siedliska w Małopolsce sprawdzają się najlepiej pod uprawę winorośli. Uczestnicy zapoznają się również z Małopolskim Szlakiem Winnym. Codziennie w każdej winnicy zaplanowany jest poczęstunek na bazie regionalnych produktów tak by uczestnicy mogli odkrywać nie tylko bogactwo krakowskich winnic, ale również odkryć na nowo bogactwo polskiej kuchni regionalnej.

 

Podczas tygodnia festiwalowego w winnicach odbędą się:

- seminaria dotyczące historii szczepów uprawianych w Krakowie i okolicach,

- warsztaty łączenia polskich win z małopolskimi produktami regionalnych,

- warsztaty serowarskie – tworzenie małopolskich serów zagrodowych i warsztaty łączenia tych serów z małopolskimi winami oraz cydrami,

- warsztaty małopolskie chwasty i ich zastosowanie w tradycyjnej małopolskiej kuchni – używanie chwastów do naturalnej ochrony winnicy – dyskusje o rozwoju biodynamicznych winnic w Małopolsce, 

- seminaria dotyczące produkcji cydrów ze strych małopolskich odmian jabłek oraz tworzenia przetworów z jabłek.

 

Festiwal zakończy konferencja w październiku, podczas której czołowi enolodzy, sommelierzy, krytycy winiarscy i dziennikarze omówią:

- szczepy uprawiane w Małopolsce,

- warunki klimatyczne i pogodowe, jakie w Krakowie panują czyli Terroir/Siedlisko

- komentowana degustacja porównawcza win z krakowskich i podkrakowskich winnic,

- historia kulturowa spożycia wina w Polsce ze szczególnym wyróżnieniem Krakowa jako centrum rozwoju kulturalno/gastronomicznego w Polsce – wpływ rodzin szlacheckich na rozwój kultury picia wina w Polsce,

- historyczne połączenia Krakowa z winiarskimi krajami Europy Zachodniej i Wschodniej

- Muzyka i wino - koncert muzyki jazzowej w Piwnicy pod Baranami w wykonaniu wybitnego pianisty Piotra Wyleżoła. Utwory inspirowane kulturową winiarską.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem niniejszego projektu jest promowanie kultury winiarskiej w mieście Kraków, jako historycznym centrum kultury winiarskiej w Polsce. Historycznie Kraków, a w szczególności Pałac pod Baranami dzięki staraniom rodziny Potockich były centrum rozwoju stylu życia oraz kultury związanym z rozwojem kulinarnym i winiarskim Małopolski. Historycznie to właśnie rodzina Potockich ustanawiała trendy gastronomiczne i winiarskie na terenie Galicji. Bale i rauty organizowane przez rodzinę Potockich stanowiły kolebkę rozwoju kulinarnego Krakowa i dzisiejszej Małopolski. W ciągu ostatnich dziesięcioleci ta część kultury została jednak zapomniana. Wśród mieszkańców Krakowa istnieje zdiagnozowana potrzeba budowania świadomości na temat kultury winiarskiej i jej dziedzictwa, które oznacza bogactwo wartości humanistycznych tkwiących w stylu życia i kulturze pracy związanej z winiarstwem. Zadaniem Festiwalu, będącego przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, dotyczącej aspektów historycznych i kulturowych winiarstwa w Krakowie.

Zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Krakowa:

- potrzeba kultywowania tożsamości kulturowej na kanwie historycznej,

- potrzeba identyfikacji z historycznymi wydarzeniami i tradycjami,

- potrzeba kultywowania tradycji i zachowania dziedzictwa kulturowego związanego z uprawą winorośli,

- potrzeba wzbogacania wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu historii, tradycji, kultury, sztuki i upraw a także handlu i nowych technologii,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- potrzeba obcowania z „kulturą wysoką”,

- potrzeba cyklicznej imprezy, która będzie budowała swoją rangę z roku na rok i podnosiła także rangę Miasta Kraków na arenie międzynarodowej (w świecie nauki i kultury)

- potrzeba promocji i docenienia rangi Krakowa na mapie winiarskiego świata, jako ośrodku jakościowego wina.

Obecnie rynek winiarski w naszym kraju jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków winnych w Europie (badania firmy badawczej Nielsen oraz raport firmy badawczej International Wine & Spirit Research oraz spółki Wealth Solutions).  Sytuacja ta ma swoje odzwierciedlenie w sektorze związanym z importem, dystrybucją i promocją wina, gdzie obserwujemy gwałtowny rozwój firm. Pojawiły się także nieznane u nas wcześniej specjalistyczne sklepy winiarskie (tzw. winoteki) i modne ostatnio na całym świecie wine-bary. Coraz więcej klientów restauracji i hoteli oczekuje bogatych kart win. Popularnością cieszą się także degustacje, targi wina i festiwale winiarskie, odwiedzane corocznie dziesiątki tysięcy osób (np. krakowskie targi Enoexpo w ciągu trzech dni odwiedziło ok. 10 tys. osób, a Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle odwiedza corocznie ok. 3tys. osób). Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Krakowa będą mogli odkryć wspomniane miejsca związane z winami i w przyszłości regularnie je odpowiedzać

Pozytywne zmiany można zaobserwować także w obszarze uprawy winorośli i produkcji win gronowych. W ostatniej dekadzie powstało kilkaset, najczęściej niewielkich winnic, których właściciele w bliższej lub dalszej przyszłości zamierzają rozpocząć sprzedaż swojego wina. W Polsce często jest to powiązane ze specjalistyczną turystyką winiarską (tzw. enoturystyką). 8 lat temu w sklepach pojawiły się pierwsze polskie wina gronowe i obecnie kilkadziesiąt winnic prowadzi już oficjalną sprzedaż swoich produktów (np. Srebrna Góra w Krakowie).

Obecnie wino gronowe stanowi unikalny w skali Polski produkt lokalny. Liczne medale na zdobyte na międzynarodowych konkursach pokazują, wina produkowane w Polsce potrafią być winami wysokiej jakości. Sukcesom naszego winiarstwa sprzyja modny obecnie wśród bardziej doświadczonych konsumentów lżejszy, „północny” styl wina, a także sposób jego produkcji – w małych winnicach. Dzięki niewielkiemu zmechanizowaniu winnic otrzymujemy wina „z duszą”, inne od win popularnie określanych jako „z fabryk” - w większości sztampowych win (Chile, Argentyna, Nowy Świat). Przewagą polskiego winiarstwa jest także stosunkowo niewielka chemizacja uprawy winorośli w Polsce, wynikająca z uprawy odporniejszych odmian winorośli.

Takie wyskojakościowe, dosyć słabo znane poza Polską wina, mogą być niezwykle atrakcyjnie nie tylko dla polskich odbiorców, ale również dla poszukujących nowych smaków i lokalnych odmian zagranicznych koneserów. Kraków jako historyczny ośrodek winiarski zasługuje na przywrócenie swojej pozycji na mapie winiarskiego świata.

Dlatego tak istotne właśnie teraz są wzmocnienie świadomości historycznych korzeni małopolskiego winiarstwa wśród mieszkańców Krakowa oraz promocja rozwoju kultury winiarskiej i bogactwa regionalnych produktów zarówno w Polsce i zagranicą.

 

Dzięki zrealizowaniu projektu „Jesień Enologiczna” zdecydowanie zwiększy się zainteresowanie kulturą i tradycją winiarską wśród mieszkańców Krakowa. Mieszkańcy poznają tajniki łączenia wina z potrawami, będą mogli krzewić kulturę picia wina, zyskają wiedzę o tym, co powinni zamawiać i w jakim kierunku podąża świat winiarski, poznają także proces produkcji wina i jego proces twórczy..

W trakcie szkoleń poruszona zostanie obszerna tematyka dotycząca enologii, dzięki temu osoby zainteresowane będą mogły poszerzać swoją wiedzę, jak również osoby wcześniej obojętne być może zainteresują się i znacząco poszerzy się grono osób zainteresowanych enologią.

Istotnym aspektem życia każdego człowieka jest zdrowe odżywianie. Udział w warsztatach i szkoleniach zdecydowanie wpłynie na zwiększenie motywacji do zdrowego stylu życia.

Liczne spotkania omawiające historię i tradycję enologiczną poszerzą wiedzę na temat historii wina i winiarstwa wśród mieszkańców Krakowa, a także zwiększą zainteresowanie sztuka i historią.

Bezpośrednim skutkiem wdrożenia Projektu będzie promocja Krakowa, stolicy Małopolski, jako ośrodka kultury winiarskiej w Polsce, atrakcyjnego także z perspektywy europejskiej. Miasto będzie brane pod uwagę przez zagranicznych gości, również w kontekście enoturystyki; zaistnieje w ich świadomości, jako szczególne miejsce nie tylko po względem oferty kulturalnej i historycznej, ale też winiarskiej i gastronomicznej. Projekt w tym sensie wpisze się w ogólnoświatową tendencję czy też modę na lokalność i regionalność.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koszt szkoleń i warsztatów koszt wynajmu sali, prelekcji prelegentów oraz koszty degustacji 12 000,00 PLN
koszt prelegentów i wynajmu sali koszt prelegentów i wynajmu sali 10 500,00 PLN
koszty personalne wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt ( wolontariat, księgowość i koordynacja) 4 500,00 PLN
działania marketingowe usługi reklamowe oraz wydruk materiałów promocyjnych 2 500,00 PLN
koszt przejazdu do winnic koszty transportu i ubezpieczenia 5 000,00 PLN
34 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja przygotowanie materiałów promocyjnych ich rozesłanie i rozwieszenie, przygotowanie strony internetowej, uczestnictwo w audycjach radiowych 2017-07-01-2016-11-30
Koordynacja i sprawozdawczość wykonanie zadań związanych z koordynacją projektu, monitoringiem działań, ewaluacją, sprawozdawczością, raportowaniem i księgowością 2017-07-01-2016-11-30
Wyjazd do winnicy prelekcja własciciela, oprowadzenie po winnicy, poznanie uprawianych szczepów, metody produkcji wina, zwiedzanie piwnicy, degustacja produkowanych win 2017-09-18-2016-09-21
Warsztaty kulinarne warsztaty prowadzone przez szefa kuchni, specjalizującego się w promocji lokalnych małopolskich produktów, z wykorzystaniem poznanych na wyjazdach spożywczych produktów regionalnych, łączenie małopolskiego wina z potrawamji 2017-09-22
Konferencja wykłady czołowych polskich enologów, dziennikarzy, producentów, sommelierów dotyczące produkcji wina 2017-10-22
Charakterystyka długoterminowych skutków: projekt wpisuje się w modny ostatnio nurt slow odnoszący się zarówno do uważnego, zdrowego nieśpiesznego życia jak również do kultywowania i poszanowania dziedzictwa kulturowego i niematerialnego. Uczestnicy projektu będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu winiarstwa i tradycji uprawy winorośli w Krakowie i okolicach, wzmacniając tym samym swoją świadomość i tożsamość regionalną.
Wróć do poprzedniej strony