Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 25:

Dziecięce marzenia... "Być sportowcem"

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Dofinansowanie bieżącej działalności krakowskich klubów sportowych. Kwota dofinansowania bieżącej działalności równa sumie kosztów związanych z prowadzeniem drużyn dziecięcych i młodzieżowych w 2017 r. w szczególności: zatrudnienia pracowników, wynajęcia obiektów, obsługi obiektów (np. sprzątanie, drobne remonty, koszenie trawy itp.), opłacenie udziału w turniejach, opłacenia obozów, zakup sprzętu sportowego, poprawy jakości infrastruktury klubu, media lub inne koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem grup młodzieżowych. Wsparcie dla każdego klubu powinno być nie mniejsze niż 100 000 zł.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Wsparcie to ma zapewnić poprawę warunków oraz podniesienie  jakości szkolenia dzieci i młodzieży i/lub doprowadzić do zwiększenia ilości zawodników trenujących w klubach. Kluby sportowe ze względu na swoje możliwości finansowe często są zmuszone organizować szkolenia tak aby było taniej (jeden trener na np. 30 zawodników, trening na ograniczonej powierzchni np. na połowie hali czy też w rogu boiska, trening na boiskach z fatalna nawierzchnią itp.). Dofinansowanie szkolenia grup młodzieżowych w klubach sportowych przyczyni się do skuteczniejszego wychowania dzieci i młodzieży poprze sport i rywalizację a tym samym młodym sportowcom zwiększy szansę na sportową karierę poprze np. zwiększenie ilości jednostek treningowych, dodatkowe obozy, turnieje sparingi, treningi w bardziej optymalnych grupach, w lepszych warunkach czy też lepszy sprzęt sportowy. Jednoroczne dofinansowanie będzie zatem przynosiło pozytywne skutki przez wiele kolejnych lat, co z kolei powinno zachęcić kolejne roczniki do uprawiania sportu. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed ekranami komputerów. Powszechnie wiadomo, że coraz większy procent dzieci ma nadwagę a zwolnienia z lekcji WF stały się plagą. Lepiej dofinansowane kluby sportowe zapewnia lepszą ofertę uprawiania sportu co doprowadzi do zwiększenia ilości młodzieży trenującej w klubach sportowych. Sport uczy zdrowej rywalizacji, radości ze zwycięstw i umiejętności podnoszenia porażek., kształtuje charakter uczy szacunku do innych osób. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, ale te cechy zakorzenione w młodych ludziach będą budować lepsze charaktery, a w konsekwencji  w przyszłości lepsze społeczeństwo.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wsparcie krakowskich klubów sportowych Dofinansowanie bieżącej działalności klubów 2 550 000,00 PLN
2 550 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przekazanie środków etap pierwszy przekazanie klubom 50% środków ujętych w kosztorysie 2017-04-01
przedstawienie przez kluby oświadczeń przedstawienie przez kluby oświadczeń o kosztach związanych z działalnością drużyn dziecięcych i młodzieżowych w 2017r. 2017-12-20
rozliczenie, przekazanie środków etap drugi Jeżeli kwota kosztów w oświadczeniu klubu złożonym do dnia 20.12 jest niższa niż kwota pobrana w dniu 04.01 klub dokona zwrotu różnicy. W przeciwnym wypadku zostaną mu przekazane brakujące środki, jednak nie większe niż zapisane w kosztorysie. 2017-12-30
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Wsparcie to ma zapewnić poprawę warunków oraz podniesienie jakości szkolenia dzieci i młodzieży i/lub doprowadzić do zwiększenia ilości zawodników trenujących w klubach. Kluby sportowe ze względu na swoje możliwości finansowe często są zmuszone organizować szkolenie tak aby było taniej (jeden trener na np. 30 zawodników, trening na ograniczonej powierzchni np. na połowie hali czy też w rogu boiska, trening na boiskach z fatalną nawierzchnią itd). Dofinansowanie szkolenia grup młodzieżowych w klubach sportowych przyczyni się do skuteczniejszego wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport i rywalizację, a samym młodym sportowcom zwiększy szanse na sportową karierę poprzez np. zwiększenie ilości jednostek treningowych, dodatkowe obozy, turnieje sparingi, treningi w bardziej optymalnych grupach, w lepszych warunkach czy też lepszy sprzęt treningowy. Jednoroczne dofinansowanie będzie zatem przynosiło pozytywne skutki przez wiele kolejnych lat, co z kolei powinno zachęcić kolejne roczniki do uprawiania sportu. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed ekranami komputerów. Powszechnie wiadomo że coraz większy procent dzieci ma nadwagę a zwolnienia z lekcji WF stały się plagą. Lepiej dofinansowane kluby sportowe zapewnią lepszą ofertę uprawiania sportu co doprowadzi do zwiększenia ilości młodzieży trenującej w klubach sportowych. Sport uczy zdrowej rywalizacji, radości ze zwycięstw i umiejętności ponoszenia porażek, kształtuje charakter uczy szacunku do innych osób. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, ale te cechy zakorzenione w młodych ludziach będą budować lepsze charaktery, a w konsekwencji - w przyszłości - lepsze społeczeństwo.
Wróć do poprzedniej strony