Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 52:

"Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska"

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielica V Krowodrza i Dzielnica VI Bronowice. Park Młynówka Królewska łączy Dzielnicę I Stare Miasto z zachodnią granicą Krakowa w Mydlnikach i przebiega przez Dzielnicę V Krowodrza i VI Bronowice.

Opis projektu

"Park Młynówka Królewska" to ośmiokilometrowy szlak spacerowy o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów szerokości biegnący po śladach XIII - wiecznego kanału zaopatrującego Kraków w wodę. Spacerując tym traktem można podziwiać dorodne wiązy, wierzby, olsze, krzewy wśród których spotkać można liczne gatunki ptaków. W parku zlokalizowane są miejsca do wypoczynku, ogródki jordanowskie, smocze skwery, skate park, boisko, piaskownice, tablice karmniki dla ptaków, ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Obecny Park powstał z inicjatywy Dzielnicy VI Bronowice w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a kanał Rudawy uznano za zabytek przyrodniczy o wyjątkowych walorach historycznych i krajobrazowych. Aktualnie Park wymaga gruntownej rewitalizacji.

Proponowany zakres rewitalizacji w granicach działek należących do Gminy Miejskiej Kraków:

1. Pielęgnacja zieleni wysokiej, niskiej i nasadzenia rośli.

2. Rozbudowa i modernizacja ogródków jordanowskich, skate-parku.

3. Budowa siłowni w plenerze.

4. Budowa wybiegu dla psów.

5. Budowa źródełek wody pitnej dla ludzi i zwierząt.

6. Wymiana oświetlenia.

7. Wymiana ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, karmników.

8. budowa ścieżki dydaktycznej.

9. Dobudowa brakującego fragmentu ścieżki spacerowej.

" Park Młynówka Królewska"  powinien tworzyć spójną przestrzeń o jednolitym charakterze inaczej niż to w chwili obecnej wygląda!

Realizacja projektu do wysokości dostępnych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

"Park Młynówka Królewska" po 20 latach użytkowania wymaga gruntownej rewitalizacji, a tym samym nadania mu nowego blasku. Park wymaga przeprowadzenia gruntownej pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej, nasadzenia nowych roślin, budowę, rozbudowę i wymianę zużytych urządzeń w skate parku, ogródkach jordanowskich, wymianę oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, które powinny być utrzymane w jednolitym stylu. koniecznym jest dokończenie budowy traktu spacerowego " Młynówki Królewskiej" na odcinku od torów kolejowych "szynobusa"  w Mydlnikach do ul. Na Błonie, który domknąłby  cały szlak spacerowy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Inwentaryzacja i wykonanie projektu na podstawie wykonanej inwentaryzacji Parku opracowany zostanie projekt rewitalizacji - 2017 rok. 250 000,00 PLN
rewitalizacja "Młynówki Królewskiej rewitalizacja Parku na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej - 2018 rok 2 300 000,00 PLN
2 550 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przeprowadzenie inwentaryzacji i wykonanie projektu rewitalizacji Parku Spisanie z natury potrzeb w zakresie rewitalizacji Parku i na tej podstawie wykonanie projetu rewitalizacji. do 31.05.2017
Wykonanie rewitalizacji Parku na podstawie opracowanego projektu wykonanie rewitalizacji Parku do 31.05.2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 60 000zł. Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi Integracja mieszkańców
Wróć do poprzedniej strony