Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 14:

POMOŻECIE ... ? Przebudujmy WSPÓLNIE ul. Wojciechowskiego

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stanisława Wojciechowskiego, Kraków, Polska

Opis projektu

Pomysł polega na zmodernizowaniu drogi, oświetlenia, budowie chodnika i miejsc parkingowych oraz wykonaniu odwodnienia łącznie z nasadzeniem pięknej zieleni na odcinki od ul.Bulwarowej do mostku na potoku Młynówka.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wykonanie przebudowy drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze pozbawionej aktualnie chodnika, powstania spełniającego normy oświetlenia ulicznego, parkingów, dojścia/dojazdu do bloku, restauracji etc. Droga służyć będzie także w sezonie letnim jako podstawowy dojazd/dojście do basenów Wandzianki nad Zalewem Nowohuckim oraz przyległego do Schroniska Młodzieżowego PTTK.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przebudowa ul. Wojciechowskiego, opracowanie projektu łączna kwota na wszystkie zaplanowane prace 2 260 000,00 PLN
2 260 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przebudowa ul. Wojciechowskiego cykl dwuletni; I rok opracowanie projektu; II rok realizacja na podstawie projektu I-IV kwartał 2019-opracowanie projektu; II-IV kw.2020 r.-realizacja

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego; podniesienie walorów estetycznych okolicy
2 260 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×