Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Budowa ronda na Azorach przy ul. Weissa/Chełmońskiego

Projekt odrzucony: Wnioskowany do wykonania zakres rzeczowy,polegający na przebudowie istniejącego skrzyżowania ul.Weissa m.in.z ul.Różyckiego,poprzez budowę ronda, koliduje z planowaną inwestycją strategiczną w zakresie budowy linii tramwajowej na odc.Krowodrza Górka-Azory. Mając powyższe na uwadze opiniuje się negatywnie projekt złożonego zadania zgodnie z §12 ust.4 Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r.,która stanowi, że "w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta"

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków ul. Weissa/Chełmońskiego

Dodatkowe lokalizacje: Budowa ronda na Azorach, przebudowa obecnego skrzyżowania przy zbiegu ulic Weissa, Chełmońskiego, Różyckiego, Zygmuntowska, Sosnowiecka. Jest to miejsce blisko zjazdu z ulicy Opolskiej, są tu drogi w kilku kierunkach, w pobliży pętli autobusowej, z nie do końca jasnymi regułami pierwszeństwa przejazdu. Wielu kierowców w tym miejscu zastanawia się kto ma pierwszeństwo, są wymuszenia pierwszeństwa, inni nie wiedzą jak jechać lub ustępują, choć mają pierwszeństwo, bo sytuacja często tego wymaga. Na tym skrzyżowaniu często są wypadki i korki, rondo rozwiązało by problem pierwszeństwa przejazdu i usprawniło ruch w tym obszarze.

Opis projektu

Budowa ronda na Azorach, przebudowa obecnego skrzyżowania z wieloma drogami dojazdowymi - zbieg ulic: Weissa, Zygmuntowska, Sosnowiecka, Różyckiego i Chełmońskiego. Ponieważ jest to miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Opolskiej (duże natężenie ruchu), to proponuję większe rondo w stylu ronda, które powstało na ul. Mirowskiej w Krakowie, przy wjeździe na autostradę (Węzeł Tyniecki).

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rondo ułatwi wjazd z licznych dróg podporządkowanych na ulicę Weissa i wyjazd z Azorów na ulicę Opolską. W tym miejscu dla wielu kierowców, szczególnie przyjezdnych, reguła pierwszeństwa jest nie do końca jasna lub nie przestrzegana, ponieważ skrzyżowanie jest skomplikowane i często trzeba ustąpić pierwszeństwa komuś kto powinien przejechać na końcu, po to, żeby nie blokować skrzyżowania lub nie dopuścić do spowodowania wypadku. W tym miejscu odbywa się także ruch autobusowy, jest to miejsce w pobliżu pętli autobusowej na Azorach. Bywa że trzeba ustępować pierwszeństwa autobusom, bo inaczej nie można się zmieścić na skrzyżowaniu. Teren wokół tego skrzyżowania jest na tyle rozległy, że moim zdaniem można przeorganizować to miejsce i usprawnić tam ruch uliczny.

Rondo przyczyniło by się także do odkorkowanie tej okolicy w godzinach szczytu - w okolicach godziny 16.00 korek przy wjeździe na ulicę Opolską jest już od połowy ulicy Weissa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rondo Rondo przy skrzyżowaniu Weissa, Różyckiego, Sosnowiecka 2 400 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
II kw. 2019 projekt architektoniczny, pozwolenia, budowa. kwiecień 2019

Galeria

2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×