Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 81:

Bezpieczny Kraków dzięki monitoringowi

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt ma na celu zainstalowanie i utrzymanie monitoringu miejskiego w każdej dzielnicy w lokalizacjach o największych potrzebach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców według danych z Miasta Krakowa - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wg wyceny cały projekt to
1 mln 440 tyś. zł - instalacja i utrzymanie osiemnastu punktów monitoringu miejskiego - po jednym punkcie dla każdej dzielnicy za 80 tyś. zł zgodnie z cennikiem budżetu obywatelskiego. W projekcie przyjęto po jednym punkcie monitoringu miejskiego dla każdej dzielnicy aby zachować zasadę równego traktowania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu zainstalowanie i utrzymanie monitoringu miejskiego w każdej dzielnicy w lokalizacjach o największych potrzebach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców według danych z Miasta Krakowa - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wg wyceny cały projekt to
1 mln 440 tyś. zł - instalacja i utrzymanie osiemnastu punktów monitoringu miejskiego - po jednym punkcie dla każdej dzielnicy za 80 tyś. zł zgodnie z cennikiem budżetu obywatelskiego. W projekcie przyjęto po jednym punkcie monitoringu miejskiego dla każdej dzielnicy aby zachować zasadę równego traktowania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1 mln 440 tyś. zł - instalacja i utrzymanie osiemnastu punktów monitoringu miejskiego - po jednym punkcie dla każdej dzielnicy za 80 tyś. zł zgodnie z cennikiem budżetu obywatelskiego 1 mln 440 tyś. zł - instalacja i utrzymanie osiemnastu punktów monitoringu miejskiego - po jednym punkcie dla każdej dzielnicy za 80 tyś. zł zgodnie z cennikiem budżetu obywatelskiego 1 440 000,00 PLN
1 440 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu technicznego I-szy kwartał po wyborze projektu BO 2018, wykonanie projektu technicznego dla osiemnastu lokalizacji po jednej w każdej dzielnicy; I-VI 2019
Montaż instalacji monitoringu montaż instalacji monitoringu i uruchomienie systemu VI- X 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Krakowa
1 440 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×