Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Błonia to go! Zostaw rzeczy, pobiegaj i dalej do dzieła!

Projekt odrzucony: Opinia NEGATYWNA Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt4 „nie mogą nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami i programami ,w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta ” . Teren objęty złożonym wnioskiem wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-114. Na powyższym terenie obowiązują zapisy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzeni „Błonia Krakowskie” zgodnie z którymi na terenie ZP1 obowiązuje zakaz lokalizacji m.in. obiektów małej architektury. Nie ma również możliwości zintegrowania szafek bez ingerencji w elewacje ocieplającą a także bez zmiany gabarytów budynku. Warunek zachowania gabarytów istniejącego budynku szaletu został zawarty w pozyskanej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szalet, w którym w miejsce części istniejących toalet miałyby być zamontowane prysznice jest po generalnym remoncie który został zakończony w 2015 roku (koszt wyniósł ponad 500 000,00zł roku) i nie ma możliwości ingerencji w jego strukturę budowlaną,aby móc pomieścić miejsca na przebieralnie i kabiny prysznicowe. Informujemy , że szalety służą do zaspokojenia określonych potrzeb fizjologicznych i są ustalone stawki za ich korzystanie , natomiast nie przewiduje się w nich możliwości korzystania z pryszniców zgodnie z Zarządzeniem NR1867/2003 prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2003r.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Błonia, Kraków, Poland

Opis projektu

Rozbudowa dotychczasowych szaletów przy Błoniach krakowskich:

- zmiejeszenie ilości kabin toaletowych i przerobienie ich na prysznice: 1-2 kabiny damskie & 1-2 kabiny męskie. Korzystanie odpłatne.

- dodanie szafek na przechowanie bagażów, plecaków: zróżnicowane wielkościowo, odpłatne (takie jak na dworcach). Szafki/skrytki umieszczone przy zewnętrzynych ścianach obiektu: możliwosć pozostawienia rzeczy nawet późną nocą

Obsługa obiektu: nie wymaga zmian.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Błonia/Kopiec Kościuszki / Kopiec Piłsudskiego to miejsca gdzie bardzo wiele ludzi uprawia aktywnie sport. Obecnie totalety stanowią jedynie rodzaj "must have" . Dodanie do tego obiektu możliwości wzięcia pryszniców po sporcie lub możliwość zostawienia bagażu (plecaka, torebki, itp.)  za odpłatą uczyni ten teraz mało wykorzystywany obiekt, miejscem bardzo porządanym zarówno przez turystów jak i mieszkańców. Jest o tyle prostą inicjatywą, bo wykorzystuje dotychczasową infrastrukture, a podniesie standard tego miejsca zarówno dla ludzi bardzo i mniej aktywnych. Obsługe miejsca wciąż będą pełniły osoby teraz tam zatrudnione. Odpłatność prysznica i szafek będzie generować mały dochód, który pozwoli pokryć koszty zużycia mediów.

Znakomite ułatwienie dla osób aktywnych na sport przed lub po pracy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
remont łazienek armatura, flizy, robocizna 30 000,00 PLN
zakup & instalacja szafek na bagaże 30 000,00 PLN
60 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
remont szaletów & instalacja szafek wiosna 2019
60 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×