Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Kryta pływalnia 50-m.

Projekt odrzucony: W roku bieżącym ZIS rozpoczął prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej krytej pływalni 50 m przy Zespole Szkół Łączności , ul. Monte Cassino w Krakowie. Koszt opracowania dokumentacji to około 800 000 zł. Koszt realizacji całego zadania szacuje się na około 110 - 120 mln zł, co znacznie przekracza kwotę dostępną w BO. Realizację zadania planuje się na lata 2019-2021. Ponad to w 2017r. została opracowana dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów sportowych KS Korona, która nie obejmuje pływalni 50m. Na obiektach klubu nie ma możliwości lokalizacji tak dużej kubatury, jaka jest basen 50 m z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: KS Korona Kraków

Opis projektu

Wybudowanie krytej pływalni 50-m. w Krakowie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jest JEDYNYM dużym miastem w Polsce, które nie ma pływalni 50-m. Wybudowanie pływalni 50-m. nadgoni zacofanie cywilizacyjne Krakowa wobec reszty Polski w zakresie MINIMALNEJ infrastruktury sportowej, której Krakowiacy są obecnie pozbawieni...

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentacji technicznej do 31.12.2018 r.
Wybór podwykonawcy do 31.03.2019 r.
Budowa pływalni do 31.12.2020 r.
0,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×