Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 65:

Sygnalizacja świetlna: Malborska - Macedońska - Szkolna

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Malborska – Macedońska - Szkolna

Opis projektu

 
Wnioskowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Malborska-Macedońska-Szkolna winna być czterowlotowa, wymuszana przyciskiem przez pieszych, z sygnalizatorami dla ul. Malborskiej zawieszonymi nad jezdnią, pętlami indukcyjnymi przy wylotach ulic Szkolnej i Macedońskiej. W miarę możliwości zsynchronizowana ze skrzyżowaniami Kamińskiego - Malborska i Malborska – Sławka – Klonowica - Łużycka.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Dzielnicy XI, jednakże w związku z intensywną rozbudową okolicznych osiedli, projektowane zadanie przysłuży się wszystkim mieszkańcom Krakowa i gościom poruszającym się pieszo, rowerami, samochodami na ww. skrzyżowaniu.
 
Z przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu korzystają głównie dzieci, ale też wiele osób z wózkami i małymi dziećmi. Bezpośrednio przy skrzyżowaniu znajduje się budynek, w którym mieszczą się Gimnazjum nr 27, Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej, Osiedlowy Dom Kultury, w bliskim sąsiedztwie znajdują się przedszkola, żłobek, kościół oraz Park Duchacki.
 
Wniosek do ZIKiT-u w tej sprawie składała już  Rada Dzielnicy XI - na prośbę mieszkańców oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej. Wnioski były poparte dużą ilością podpisów mieszkańców, udokumentowanymi zdarzeniami z udziałem dzieci i dorosłych, pozytywną opinią Komisariatu Policji o potrzebie sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu. ZIKiT jednak uznał realizację sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu za zbyt drogie przedsięwzięcie. W uzasadnieniu wskazano, że sygnalizacja świetlna nie jest rozwiązaniem idealnym i uniwersalnym. Dokonano analizy w oparciu o ówczesne warunki ruchowe, przeanalizowano dane z rejestru zdarzeń drogowych przekazane przez Komendę Miejską Policji i  uznano za niezasadne i zbyt drogie zastosowanie sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie zauważono, że skrzyżowanie jest niebezpieczne, gdyż ZIKiT zarekomendował wykonanie wysp azylu w tym miejscu – dużo tańsze rozwiązanie. Szerokość ulicy Malborskiej pozwala jedynie na wykonanie wysp nakładanych. Realizacja inwestycji wiąże się jednak z opracowaniem projektu drogowego i organizacji ruchu oraz rezerwacją środków, których brak na ten cel. Tym sposobem - z braku pieniędzy, na wnioskowanym skrzyżowaniu w najbliższym czasie nie zajdą zmiany, mające poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym z miesiąca na miesiąc - wraz z rozbudową Dzielnicy Podgórze Duchackie - ruch jest coraz większy. 
 
Mieszkańcy Dzielnicy XI pragną szukać pieniędzy w ramach projektów ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na rok 2018. Liczymy, że projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i w głosowaniu pozwoli się mieszkańcom decydować, czy sygnalizacja świetlna jest zasadna na ww. skrzyżowaniu. Argumentując kolejną prośbę o realizację sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, pragniemy wskazać, że Dzielnica XI przechodzi gwałtowny rozwój. Z miesiąca na miesiąc przybywa mieszkańców, którzy są zarówno pieszymi, jak i rowerzystami; korzystają z komunikacji miejskiej, a także poruszają się własnymi samochodami. Wielu z nich korzysta z ulicy Malborskiej. Dane - które ZIKiT przyjął do analizy, odpowiadając na wniosek Rady Dzielnicy XI - są już nieaktualne. Zakończono wymianę nawierzchni na ul. Malborskiej, to sprawia, że ulica ta jest chętniej użytkowana przez kierowców samochodów, niestety przekraczana jest tam nagminnie dopuszczalna prędkość. W ostatnim czasie na wnioskowanym skrzyżowaniu miał miejsce poważny wypadek z udziałem pieszych; na miejsce została wezwana policja (w poprzednich analizach ZIKiT uznał, że takich wypadków nie było). Niestety do wypadku w końcu doszło, i istnieje realna obawa mieszkańców, że takich zdarzeń będzie coraz więcej. Dotychczas  większość kolizji na tym skrzyżowaniu to - jak na razie, niegroźne - przypadki najechania na tył, lecz częstotliwość i intensywność wzrasta. Samochody, skręcające z ul. Malborskiej w ul. Macedońską lub ul. Szkolną, tudzież przepuszczające dzieci przechodzące po pasach do szkoły, są uderzane przez pojazdy, które nie zdążą wyhamować. Sygnalizacja świetlna w naszej ocenie (przeciwnej do urzędników) pozwoli uniknąć tych zdarzeń i przede wszystkim podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci zmierzających do szkoły. Sygnalizator zawieszony nad jezdnią byłyby widoczny z daleka, co pozwoliłoby na wcześniejszą reakcję kierowców. Na skrzyżowaniu Malborska - Macedońska - Szkolna w ostatnich kilku latach miała miejsce ogromna ilość kolizji, które nie występują w policyjnym rejestrze zdarzeń drogowych. Większość dotychczasowych przypadków kończyła się podpisaniem oświadczenia przez sprawcę. Sam Wnioskodawca w 2017 roku, skręcając z ul. Malborskiej w ul. Szkolną został uderzony w tył prowadzonego pojazdu. Policja nie była wzywana, spisane zostało oświadczenie. Więcej informacji na temat zdarzeń na tym skrzyżowaniu posiadają firmy ubezpieczeniowe niż Policja, co oznacza, że analizy ZIKiT-u są błędne. W ostatnim czasie na skrzyżowaniu zamontowano lustro, które miało usprawnić wyjazd samochodów z ul. Szkolnej w ul. Malborską. Nie rozwiązuję to problemów kierujących. Skrzyżowanie jest blokowane przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy - z którymi policja sobie nie radzi; widoczność ograniczają barierki chodnikowe, słupy elektryczne i komunikacyjne oraz znaki drogowe, to wszystko sprawia, że wjazd w ul. Malborską jest bardzo trudny. Ruch na ul. Malborskiej w godzinach szczytu zmusza dzieci zmierzające do szkoły do długiego oczekiwania na możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, co powoduje sytuacje stresowe. Niecierpliwe dzieci często przebiegają po pasach, doprowadzając do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Sygnalizacja świetlna na ww. skrzyżowaniu widoczna z daleka sprawi, że pojazdy będą poruszały się wolniej, co wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa na samym skrzyżowaniu, ale także w jego otoczeniu np. pobliskim przystanku autobusowym. Zmniejszy się hałas pochodzący z silników samochodowych w budynku szkoły, w mieszkaniach znajdujących się bezpośrednio przy ul. Malborskiej, a także Parku Duchackim.

W ocenie mieszkańców sygnalizacja świetlna na wnioskowanym skrzyżowaniu znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników jezdni i chodnika, ale też komfort życia okolicznych mieszkańców. Sygnalizatory należy budować nie tylko tam, gdzie zdarzenie drogowe występują, ale także w miejscach, gdzie tych zdarzeń chce się uniknąć. Oby na skrzyżowaniu ulic Malborska – Szkolna – Macedońska nikt, nigdy nie zginął. A nie musi! Sygnalizacja świetlna na pewno w tym pomoże.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt + Budowa Projektowanie, realizacja 600 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
cykl dwuletni :Wykonanie Projektu i realizacja zadania Projektowanie i realizacja Projektowanie II-IV kwartał 2019; realizacja II-I kw.2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników jezdni i chodnika,jak również komfortu życia okolicznych mieszkańców. Wybudowanie sygnalizacji pociąga za sobą przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej z uwagi na konieczność konfiguracji z sąsiednią sygnalizacją ul.Malborska-Sławka
600 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×