Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 69:

Które Rondo Mogilskie?

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W największych punktach przesiadkowych w mieście często znajduje się mnóstwo przystanków, z których nierzadko odjeżdża kilka lub nawet kilkanaście linii. Dodatkowo na niektórych są one zlokalizowane na różnych poziomach, co nie ułatwia znalezienia właściwego przystanku. W ramach projektu wszystkie przystanki w granicach administracyjnych Krakowa zostaną ponumerowane w formie dodania na przystankach obok nazw numerów (np. Rondo Mogilskie 01, Bieżanowska 06 itd.). Na wybranych węzłach przesiadkowych np. Rondo Mogilskie, Rondo Czyżyńskie czy Centrum Kongresowe ICE pojawią się także schematy w formie elektronicznej przedstawiające szczegółowe informacje na temat innych linii odjeżdżających z przystanków pod daną nazwą oraz lokalizacje tych przystanków. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wielu mieszkańców doskonale zna lokalizacje przystanków linii, z których korzystają codziennie dojeżdżając do pracy czy szkoły. Jednak równie dużo Krakowian ma problem, gdy wybiera się w rejon miasta sobie nieznany. Ponumerowanie przystanków ułatwiłoby korzystanie z komunikacji zbiorowej, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy każdy chce zdążyć na swój autobus, aby nie czekać na mrozie i jest to zdecydowanie prostsze, gdy wie gdzie się udać. Wprowadzenie więc takiego rozwiązania niewątpliwie podniosłoby komfort korzystania z komunikacji miejskiej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt i realizacja Wymiana istniejących tabliczek z nazwami przystanków, nazw na tablicach DIP, aktualizacja programów do tworzenia rozkładów jazdy, oraz przemodelowanie bazy danych. Opracowanie dokumentacji projektowej, montaż oraz dostosowanie systemu informacyjnego dla ok. 20 tablic elektronicznych ze schematem węzłów z informacją rzeczywistą na temat odjazdów poszczególnych kursów ze wszystkich przystanków na danym węźle. 2 400 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dokumentacja projektowa rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 2019
realizacja zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej + realizacja II-III kw. 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Ponumerowanie przystanków ułatwi korzystanie z komunikacji zbiorowej, zwłaszcza w okresie zimowym,kiedy każdy chce zdążyć na swój autobus, aby nie czekać na mrozie i jest to zdecydowanie prostsze, gdy wie gdzie się udać. Wprowadzenie więc takiego rozwiązania niewątpliwie podniosłoby komfort korzystania z komunikacji miejskiej. koszty utrzymania tablic elektronicznych
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×