Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 12:

Oświetlenie Parku Rzecznego Dłubni - I etap

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVI

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kaczeńcowa, Kraków, Polska

Opis projektu

Zadanie polega na montażu ledowego oświetlenia parkowego na terenie tworzonego Parku rzecznego Dłubni. Warunki techniczne i rodzaj oświetlenia zostanie omówiony z inspektorem miejskiej jednostki odpowiedzialnej za oświetlenie.Zakres do wykonania będzie wynikał z propozycji rozwiązań koncepcji zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul.Kaczeńcowej,przewidywanej przez ZZM w 2018 roku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Oświetlone tereny gminne będą bezpieczniejsze, przyszły park zyska na wyglądzie. Ponadto mieszkańcy wykorzystujący skrót z ul. Makuszyńskiego do ul. Kaczeńcowej/Cienistej otrzymają bezpieczne, oświetlone przejście

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa oświetlenia parkowego Przygotowanie projektu, montaż infrastruktury oświetleniowej 5-6 lamp 80 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zaprojektuj i wybuduj Ogłoszenie przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej i montaż oświetlenia parkowego na działkach gminy miejskiej i skarbu państwa: 452,65, 66, 223, II - IV kwartał 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie łącznika . Koszty utrzymania linii oświetleniowej.
80 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×