Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 90:

Zielona Twierdza

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Fort 31 św. Benedykt, Rękawka, Kraków, Polska

Dodatkowe lokalizacje: Teren wokół Fortu 31

Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizacje terenu leżącego po południowej stronie Krzemionek (Wzgórze Lasoty)
Kompleksowa renowacja obejmowałaby m.in działki:
569/14 obręb 13, 569/15, 467/12, 467/13, 467/6, 558/10, 558/11, 468/2, 557/2, 569/6, 557/7, 468/6, 558/6, 468/4, 468/5, 557/6, 569/8, 557/4.
 
Prace obejmowałyby:

1.Zieleń

-Prace porządkowe na terenie objętym projektem,
-Pielęgnacja i konserwacja zieleni,
-Liczne nasadzenia zachowujące walor estetyczny tego miejsca
2.Utworzenie infrastruktury parkowej
-Elementy małej architektury (ławki i stojaki, kosze na śmieci i psie odchody),
-Utworzenie układu ścieżek tworzących szlak oprowadzający po najciekawszych miejscach terenu,
-Zabezpieczenie wzgórza (siatki chroniące)
3.Przywrócenie historycznej tożsamości miejsca
-Szlak historyczny łączący Stary Cmentarz Podgórski, Fort 31 "Św.Benedykta" i Kościół Św.Benedykta wraz z tablicami informacyjnymi,
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pierwsze wzmianki o Wzgórzu Lasoty (Góra Św.Benedykta) sięgają przełomu X wieku. Bowiem na ten okres datuje się wzniesienie na nim rotundy w stylu romańskim.
W XII wieku na pozostałościach rotundy zbudowano niewielkich rozmiarów kościół romańsko-gotycki pod wezwaniem Św.Benedykta, który stoi do dnia dzisiejszego.
W połowie XIX wieku obok kościoła wybudowano fort wieżowy 31 "Św.Benedykt".
Budowa ta była podyktowana koniecznością "obrony przedpola łączącego Podgórze z Krakowem oraz obrony Traktu Lwowskiego (dzisiejsza ul. Wielicka)".
Przez lata zapomniany, w 2012 roku trafił oficjalnie w ręce miasta. Niestety brak planu zagospodarowania dla tego terenu powoduje dalsze niszczenie budynku i nie przynosi skutków mających w przyszłości sensownie zarządzać obiektem.
Jakie korzyści?
Realizacja projektu podniesie atrakcyjność tego miejsca i otworzy je dla mieszkańców oraz zyska ona funkcje rekreacyjne.
Zagospodarowanie wzgórza podniesie poziom bezpieczeństwa w rejonie Północnych Krzemionek.
Rewitalizacja tego terenu spowoduje podniesienie atrakcyjności fortu i umożliwi w przyszłości dogodne warunki do jego zagospodarowania.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 2 400 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne Cykl spotkań podczas którego mieszkańcy wspólnie z projektantem i gminą Kraków wybiorą alternatywne rozwiązanie dla ww.miejsca I połowa 2019r.
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 2019
Realizacja projektu 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zaniedbany obszar nie sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego fortu pozwoli stworzyć przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i osób odwiedzających Kraków. Ponadto wzgórze, które jest ważnym historycznie miejscem zyska nowy, estetyczny wygląd i stanie się miejscem gdzie będą mogły wypoczywać całe rodziny jednocześnie ucząc się historii w otoczeniu obiektów, które były jej świadkiem.
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×