Projekt ogólnomiejski NR 106:

Zielona Aleja Konopnickiej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Marii Konopnickiej, Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt przewiduje przygotowanie projektu i zrealizowanie nasadzeń krzewów, bylin i traw wzdłuż ulicy Konopnickiej, pomiédzy Dzielnicami VIII i XIII. Jest
tutaj spory obszar, który nadaje się do nasadzeń i jest obecnie niezagospodarowany. Ulica w różnych miejscach ma inny charakter, który należy ujednolicić na całej długości. Dodatkowo silnie rozwijająca się okolica zamienia się w strefę śródmiejską. Przykładowe miejsca nasadzeń w załączniku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki projektowi ulica Konopnickiej będzie dużo bardziej przyjazna dla pieszych i mieszkańców. Wpłynie pozytywnie na jakość powietrza oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Działanie ma na celu również ograniczenie hałasu komunikacyjnego i poprawę estetyczna ulicy. Dzięki realizacji Kraków zyska kolejną śródmiejską Zielona Aleję w poblizu planowanego parku rzecznego Wilga.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt zagospodarowania zieleni inwentaryzacja dendrologiczna i projekt zagospodarowania terenu 8 000,00 PLN
Przeprowadzenie nasadzen zakup i sadzenie wraz z przygotowaniem terenu i wyściółkowaniem nasadzeń krzewów, bylin i traw ozdobnych 55 000,00 PLN
pielęgnacja roczna pielęgnacja nasadzeń 5 500,00 PLN
68 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zaprojektowanie faza projektowa do końca kwietnia 2019
wykonanie faza wykonawcza do końca października 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: nowe nasadzenia poprawią estetykę i atrakcyjność ulicy . Realizacja projektu pomoże w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu i poprawi komfort życia mieszkańców.
68 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×