Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 106:

Zielona Aleja Konopnickiej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Marii Konopnickiej, Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt przewiduje przygotowanie projektu i zrealizowanie nasadzeń krzewów, bylin i traw wzdłuż ulicy Konopnickiej, pomiédzy Dzielnicami VIII i XIII. Jest
tutaj spory obszar, który nadaje się do nasadzeń i jest obecnie niezagospodarowany. Ulica w różnych miejscach ma inny charakter, który należy ujednolicić na całej długości. Dodatkowo silnie rozwijająca się okolica zamienia się w strefę śródmiejską. Przykładowe miejsca nasadzeń w załączniku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki projektowi ulica Konopnickiej będzie dużo bardziej przyjazna dla pieszych i mieszkańców. Wpłynie pozytywnie na jakość powietrza oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Działanie ma na celu również ograniczenie hałasu komunikacyjnego i poprawę estetyczna ulicy. Dzięki realizacji Kraków zyska kolejną śródmiejską Zielona Aleję w poblizu planowanego parku rzecznego Wilga.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
pielęgnacja roczna pielęgnacja nasadzeń 5 500,00 PLN
Projekt zagospodarowania zieleni inwentaryzacja dendrologiczna i projekt zagospodarowania terenu 8 000,00 PLN
Przeprowadzenie nasadzen zakup i sadzenie wraz z przygotowaniem terenu i wyściółkowaniem nasadzeń krzewów, bylin i traw ozdobnych 55 000,00 PLN
68 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zaprojektowanie faza projektowa do końca kwietnia 2019
wykonanie faza wykonawcza do końca października 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: nowe nasadzenia poprawią estetykę i atrakcyjność ulicy . Realizacja projektu pomoże w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu i poprawi komfort życia mieszkańców.
68 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×