Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 107:

Poprawa bezpieczeństwa na ul.Rącznej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rączna, Kraków, Polska

Opis projektu

Przebudowa ulicy Rącznej na odcinku od ul.Płk Barty do ul. Kotówka wraz z  budową kanalizacji opadowej, budową chodników po obu stronach ulicy o szer. 2 m ( z ewentualnym zawężeniem), przebudową zjazdów, przekładkami lub zabezpieczeniem kolidującego uzbrojenia ( oświetlenie, teletechnika, wodociągi, gaz). Jest to brakujący odcinek ulicy Rącznej, który nie posiada kanalizacji opadowej oraz chodników.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Rączna jest główna drogą dojazdową do Osiedla oraz alternatywną drogą do ul.Śliwiaka, pozwalającą użytkownikom ruchu drogowego na wyjazd z Krakowa w kierunku Rzeszowa, Niepołomic, Wieliczki. Ulica ta generuje ogromny ruch samochodowy, który ze względu na brak chodników oraz kanalizacji opadowej jest bardzo niebezpieczny dla pieszych. Inwestycja ta pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych, którzy ze względu na uruchomienie w tej okolicy nowych zakładów pracy, mają ogromny problem z bezpiecznym dotarciem do pracy, czy też do innych miejsc przesiadkowych komunikacji miejskiej. Również w tej okolicy znajduje się kilka hosteli oraz jest to popularna okolica do wynajmu mieszkań przez pracowników pobliskich przedsiębiorstw, studentów, turystów. Dla nich poruszanie się z walizkami po drodze bez chodników stanowi nie lada wyzwanie, zwłaszcza podczas deszczu oraz w nocy, kiedy są praktycznie niewidoczni dla kierujących pojazdami. Przebudowa ulicy będzie nawiązywała do ciągu już wyremontowanej części ulicy Wrobela i Rącznej. Ze względu na intensywny rozwój tego obszaru, powstawanie nowych obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, rekreacyjnych (Kąpielisko Brzegi) przebudowa tej ulicy jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom w szczególności dzieci  oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt przebudowy wraz z wykonaniem robót przygotowanie projektu przebudowy oraz przebudowa ulicy wg projektu 2 400 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu przebudowy II-IV kwartał 2019
Realizacja inwestycji Wykonanie robót budowlanych II-IV kw. 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Długoterminowe skutki realizacji zadania BO.OM.92/18 - Poprawa bezpieczeństwa na ul. Rącznej Realizacja zadania ma na celu przebudowę ul. Rącznej – na odcinku od. ul. Płk Barty do ul. Kotówka. Inwestycja zakładać będzie przebudowę jezdni, budowę chodników, zapewnienie prawidłowego odwodnienia i oświetlenia. Dzięki budowie chodników inwestycja ta pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych. Przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tej części Krakowa
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×