Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

WINCYJ ŚMIETNIKÓW

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowi § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”. Szacunkowe roczne koszty utrzymania 1 512 koszy ulicznych wyniosą 1 217 553,12 zł (brutto), co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (2 400 030 zł). Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 1512 koszy związane z ich: • opróżnianiem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią częstotliwością cztery razy w tygodniu): -koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł; -roczny koszt opróżniania 1 512 koszy ulicznych wynosi: 3,86 zł x 4 x 52 tyg. x 1 512 = 1 213 954,56 zł; • myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz do roku): -koszt jednorazowego mycia kosza: 2,38 zł; -roczny koszt mycia 1 512 koszy ulicznych wynosi: 2,38 zł x 1 512 = 3 598,56 zł; Łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania koszy ulicznych wyniosą 1 217 553,12 zł (brutto).

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Instalacja większej ilości miejskich koszy na śmieci na terenie Gminy Miejskiej Kraków

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie w wielu miejscach w Krakowie publicznych koszy na śmieci jest zbyt mało, często szybko stają się one przepełnione, albo są one rozmieszczone zbyt daleko od siebie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
instalacja koszy na śmieci instalacja koszy na śmieci 2 400 030,00 PLN
2 400 030,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
instalacja koszy na śmieci instalacja koszy na śmieci 2019
2 400 030,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×