Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 39:

Winda dla chorych

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Opis projektu

Szpital im. Żeromskiego jest jedynym szpitalem w Krakowie, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pacjentów z urazami nóg. Muszą oni pokonywać schody, żeby trafić na pierwsze piętro, gdzie mieszczą się oddziały i pracownie diagnostyczne.
Widok skaczących po schodach ludzi na jednej nodze jest absurdalny i smutny. Pacjenci zasługują na godne warunki, zwłaszcza w momencie bólu i cierpienia, z którym trafiają do szpitala. Winda pozwoli na bezproblemowe poruszanie się po szpitalu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu chorych podczas pobytu w szpitalu.
Trudna sytuacja urazu czy choroby będzie łatwiejsza do zniesienia, ocena placówki medycznej też powinna dzięki temu być lepsza.
Pacjentami szpitala im. Stefana Żeromskiego są mieszkańcy wszystkich dzielnic Krakowa.
W ramach projektu ma zostać zakupiony i zamontowany szyb windowy zewnętrzny na oddziale ratunkowym, z którego mogą korzystać wszyscy pacjenci szpitala. Korzystając z windy dotrą na wszystkie oddziały szpitalne oraz do pracowni diagnostycznych. Winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma za zadanie ułatwić pacjentom (zwłaszcza niepełnosprawnym i z urazami nóg) poruszanie się po szpitalu, zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz stworzyć szpital dostępny dla wszystkich chorych. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.

  • Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Zapewnienie godnych warunków mieszkańcom Krakowa w trakcie pobytu w szpitalu.
  • Atrakcyjność projektu
Stworzenie warunków, które pozwolą na bezproblemowe poruszanie się po szpitalu. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podczas pobytu w szpitalu.
Pomoc ludziom w trudnej sytuacji w czasie bólu i niepewności w oczekiwaniu na diagnozę. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dźwig osobowy budowa szybu windowego 350 000,00 PLN
Dźwig osobowy zakup i montaż windy 350 000,00 PLN
700 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy zadania Już jest opracowany projekt zadania i uzyskane zezwolenie na budowę. Z początkiem roku można od razu przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu styczeń - luty 2019
Oddanie do użytku Budowa musi być zaakceptowana i odebrana przez właściwe służby. Na to jest przewidziany termin dwóch miesięcy. wrzesień- paździer 20199
Realizacja zadania Zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją Szpitala realizacja zadania może potrwać kilka miesięcy, do września 2019 roku. W skład inwestycji wchodzi: wybudowanie szybu, montaż dźwigu, instalacja wentylacji właściwej. marzec-wrzesień 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dotyczy montażu zewnętrznej windy osobowej w budynku C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjentów Szpitala. Montaż windy pozwoli na sprawne przemieszczanie się pacjentów do poradni specjalistycznych zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku. Winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
700 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×