Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 2:

Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Starszym

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Prądnik Czerwony, Kraków, Polska

Opis projektu

Szczegółowy opis propozycji zadania  

Projekt przewiduje zatrudnienie osoby koordynującej komunikację pomiędzy wolontariuszami                      a osobami potrzebującymi. W 2017 funkcję tę pełnił MOPS korzystając ze środków własnych, przy wsparciu Rady Dzielnicy III. 

Do obowiązków osoby koordynującej będą należały następujące zadania: 

- wyszukiwanie możliwości dotarcia do potencjalnych wolontariuszy oraz osób starszych i niepełnosprawnych                                                               

- nawiązywanie współpracy z lokalnymi szkołami i uczelniami,                                                                                        - weryfikacja wolontariuszy  

- stworzenie sieci partnerstw w obrębie dzielnicy                                                                                                                                                                    - zbieranie informacji o osobach potrzebujących wolontariusza – kontakt telefoniczny i mailowy                                                                                            - organizacja spotkań integracyjnych 2x w roku – w okresie letnim spotkanie na świeżym powietrzu, a w okresie zimowym spotkanie wigilijne 

- aktywne kontaktowanie osób potrzebujących z wolontariuszami   

- organizacja spotkań edukacyjnych o pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

- organizacji wyjazdów integracyjnych, wyjść do instytucji kultury, zajęć ogólnorozwojowych, warsztatów rękodzieła, spotkania okolicznościowo – podsumowującego, warsztatów ze stylistką, potańcówek międzypokoleniowych, zakupu żywności na spotkania, warsztatów nowych technologii,  zajęć nordic walking oraz zakupu kijków do nordic walking, fotela masującego, laptopów, książek.

 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                           
                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu:                                                                                                                                                                  

 
 - umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym                                                                                                         
-  wyjście z własnego  domu w różnych celach                                                                                                                     
 - pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych                                                                                                                  
  - integrację mieszkańców poszczególnych osiedli                                                                                                            
  - uwrażliwienie na potrzeby osób  potrzebujących                                                                                             
   - pomoc w wyjściu z własnego domu w różnych celach do lekarza, fryzjera ,i inne                                                                                                             
  - załatwianie spraw  urzędowych                                                                                                                                          
  - czytanie książek                                                                                                                                                                          
 - wyjście na spacer                                                                                                                                                                                                
-  pomoc w dotarciu do placówek kulturalnych – kino , teatr , wystawa                                                                                                         
 
Wielu mieszkańców  Dzielnicy III zamieszkuje tereny blokowisk z lat 1960-1970 nie przystosowanych do potrzeb takich osób. Główną barierą są schody na parterze prowadzące do windy, której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim  nie jest w stanie sama pokonać i zawsze może to zrobić jedynie  wtedy gdy może liczyć na pomoc drugiego człowieka.  Wielokrotnie korzystałam z pomocy wspaniałych wolontariuszy  dzięki którym można mniej odczuwać  własną bezsilność. A dla wolontariuszy korzyścią jest satysfakcja , że mogą pomóc drugiemu czlowiekowi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wyjazdy integracyjne Wynajęcie autokaru, ubezpieczenie, zakup biletów np. bilety na Zamek 13 700,00 PLN
Wyjścia do instytucji kultury Zakup biletów na wyjścia do kina/teatru/opery 5 760,00 PLN
Zajęcia ogólnorozwojowe Zatrudnienie trenera do zajęć „Zdrowy kręgosłup” 3 000,00 PLN
Warsztaty rękodzieła Zatrudnienie trenera do zajęć ceramicznych 4 500,00 PLN
Spotkanie okolicznościowo - podsumowujące Usługa cateringowa 2 860,00 PLN
Wynajem sali Wynajem sali na spotkanie okolicznościowo - podsumowujące 140,00 PLN
Warsztaty ze stylistką Zatrudnienie stylistki 1 000,00 PLN
Potańcówki międzypokoleniowe Zatrudnienie wodzireja 1 000,00 PLN
Zakup żywności Zakup żywności na potańcówki 840,00 PLN
Warsztaty nowych technologii Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć z obsługi komputera/laptopa/telefonu 2 000,00 PLN
Zajęcia z nordic walking Zatrudnienie trenera do nordic walking 480,00 PLN
Zakupy Zakup laptopów, płyt CD, DVD, książek 6 500,00 PLN
Zakup kijków do nordic walking Zakup kijków do nordic walking 1 500,00 PLN
Zakup fotela masującego Zakup fotela masującego 3 000,00 PLN
Zatrudnienie koordynatora Zatrudnienie koordynatora na 1/2 etatu 12 600,00 PLN
58 880,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym Szeroko pojęte działania całoroczne na rzecz beneficjentów projektu styczeń-grudzień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także na wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy III i uwrażliwienie na potrzeby w/w osób. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym autorstwa Pani Jadwigi Dziurdzi BO.D3.5/18 Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnymi Starszym została zweryfikowana pozytywnie.
58 880,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×