Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Book Truck - Mobilna Biblioteka

Projekt odrzucony: Zgodnie z regulaminem BO, rozdział 4, paragraf 12, podpunkt 3 zadanie nie może zostać zrealizowane, ponieważ roczne koszty utrzymania będą wyższe, niż 30% wartości proponowanego zadania. Koszt utrzymania 1,5 etatu kierowcy-bibliotekarza wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę: 77 500 zł. Ubezpieczenie samochodu: 4 500 zł. Koszty paliwa: 8 500 zł. Mobilny Internet: 1 000 zł. Zakup nowości wydawniczych: 5 000 zł Roczny łączny koszt utrzymania wyniesie ok. 96 500 zł tj. 37,12%.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu


Samochód (Book Truck) byłby wyposażony nie tylko w książki, ale także w kilka leżaków i pufy / poduchy do siedzenia. Idea polega na tym, że samochód (w szczególności w okresie wiosenno – letnim) codziennie parkowałby w innym miejscu Krakowa i prowadziłby mobilną wypożyczalnię książek wraz z czytelnią na „świeżym powietrzu”. Samochód parkowałby zarówno w miejscach, w których mieszkańcy chętnie spędzaliby czas czytając książki (parki, place miejskie, bulwary) jak i w odległych dzielnicach Krakowa z ograniczonym dostępem do bibliotek stacjonarnych. Miejsca postoju Book Trucka byłyby wcześniej publikowane. W okresie jesienno – zimowym wypożyczanie książek z Book Trucka również byłoby możliwe jednakże ze względów na pogodę ograniczona byłaby działalność czytelni na „świeżym powietrzu”.
Użytkownicy mogliby wypożyczać książki wg procedury podobnej do tej obowiązującej w miejskich bibliotekach, a następnie zwracać książki bezpośrednio do „Book Trucka” (w tej lub innej lokalizacji w kolejne dni), albo do dowolnej biblioteki miejskiej w Krakowie, skąd książki regularnie przekazywane byłyby do „Book Trucka”.
W samochodzie jeden z regałów mógłby być przeznaczony dla akcji „czytelnictwa społecznego”. Książki tam znajdujące się nie byłyby ewidencjonowane. Każdy z czytelników mógłby taką książkę zwrócić po przeczytaniu, albo ją zatrzymać. Na takiej półce znajdowałyby się książki przyniesione przez czytelników, czy przekazane w ramach darowizny przez wydawnictwa i inne podmioty.
Projekt będzie realizować „Biblioteka Kraków”. Do obsługi „Book Trucka” potrzebna będzie 1 osoba (1,5 etatu w celu umożliwienia zastępstw i rotacji pracowników). Osoba musi nie tylko posiadać wiedzę z zakresu literatury i umiejętności wymagane dla pracowników biblioteki, ale także zdolność do pełnienia roli „animatora kultury”, tj. osoby, która nie tylko prowadzi procedurę „wydawania” książek, ale także potrafi zachęcić do czytelnictwa, porozmawiać o literaturze itp. Osoba obsługująca „Book Trucka” musi także posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu samochodu oraz zajmować się czynnościami technicznymi (np. ładowanie książek, rozkładanie leżaków itp.).
Koszty projektu to zakup nowego samochodu – furgonetki typu kamper ( nowy samochód obniża koszty eksploatacji, daje gwarancję niezawodności, a także jest ekologiczny), zakup książek (600 sztuk), komputera z mobilnym internetem do obsługi systemu bibliotecznego oraz zakup leżaków i poduch, a także markizy / parasola.
Po zakończeniu projektu w kolejnych latach działalność Book Trucka kontynuowana będzie na podobnych zasadach w ramach działalności „Biblioteki Kraków”.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Celem inicjatywy jest nie tylko samo wypożyczanie książek, ale także promocja czytelnictwa i prowadzenie działalności kulturotwórczej. Samochód parkowałby w miejscach, w których mieszkańcy chętnie spędzaliby czas czytając książki (parki, place miejskie, bulwary), a także w odległych dzielnicach Krakowa z ograniczonym dostępem do bibliotek stacjonarnych.

Przyjazdy „Book Trucka” do poszczególnych dzielnic mogłyby być wykorzystywane także do promocji kultury, np. organizowania plenerowych spotkań autorskich, konkursów dla dzieci itp.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Samochód koszt nowej furgonetki + koszty adaptacji 150 000,00 PLN
książki 600 sztuk x średnio 25 zł 15 000,00 PLN
leżaki 10 szt 1 000,00 PLN
poduchy 15 szt 1 500,00 PLN
markiza / parasol 2 szt 1 000,00 PLN
laptop z mobilnym internetem do obsługi systemu 1 szt 3 500,00 PLN
projekt grafiki i jej wykonanie opracowanie oznakowania 5 000,00 PLN
materiały promocyjne (balony dla dzieci, materiały plastyczne itp) 5 000,00 PLN
obsługa 1,5 etatu x 12 miesięcy x 3600 zł 64 800,00 PLN
koszty eksploatacji samochodu (benzyna + inne) Ubezpieczenie: 4500 zł, badania dla kierowcy - 200 zł, Średni dzienny dystans - 60km x 280 dni = 16800km. Średnie spalanie - 10l ON / 100 km. Spalanie w trakcie projektu = 1680l. Szacunkowy koszt 1l ON + zryczałtowane koszty eksploatacji - 5 zł. 13 200,00 PLN
260 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
uroczyste uruchomienie projektu "Światowy Dzień Książki" 27.04.2019
zakończenie projektu "Pożegnanie Lata z Książką" 22.09.2019
260 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×