Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

INNOWACYJNE, INTELIGENTNE GARAŻE ROWEROWE bikelocker.pl

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA. Parking P&R Nowy Bieżanów zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zasadami tego programu beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości projektu przez okres pięciu lat pod rygorem pomniejszenia kwoty dofinansowania. Oznacza to, że w tym okresie należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. W przypadku, gdyby garaże rowerowe powstały na terenie parkingu lub zostały posadowione lub w inny sposób powiązane z elementami infrastruktury to jest to przesłanka do stwierdzenia naruszenia trwałości projektu. Również, co do zasady, odpłatność za użytkowanie powstałej infrastruktury wiąże się z pomniejszeniem dofinansowania. Na terenie P &R Nowy Bieżanów istnieje monitorowany, ogólnodostępny, inteligentny, bezpłatny, zadaszony parking rowerowy z 20 stanowiskami postojowymi dla rowerów. Stojaki rowerowe posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci zapięć wyposażonych w zamek sterowany elektronicznie. Zapinanie i odpinanie roweru odbywa się przy pomocy biletu Krakowskiej Karty Miejskiej. Nieautoryzowane przerwanie zapięcia włącza alarm. W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4. uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: P&R Bieżanów, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, dz. nr 39/10, obr. 57, j. ew. Podgórze, powierzchnia dz. 11 508 mkw., grupa własności 110 Gmina Kraków

Opis projektu

Innowacyjne w skali świata wsparcie dla pasażerów komunikacji zbiorowej chcących docierać do przystanku komunikacji zbiorowej własnym rowerem, zrealizowane poprzez wykonanie stacji pięciu:

 • ogólnodostępnych,
 • inteligentnych,
 • bezpłatnych/niskopłatnych,
 • samoobsługowych,
 • krytych
boksów rowerowych wyposażonych w:
a) umożliwiający łatwe sterowanie z pozycji dowolnego telefonu GSM, system rezerwacji i otwierania oparty na technologii GSM,
b) system dedykowanych, jednokrotnych rezerwacji krótkoterminowych dokonywanych bez konieczności posiadania przez użytkownika:
- klucza analogowego,
- kart płatniczych,
- gotówki,
- karty miejskiej,
- dostępu do www,
- mikrochipa,
- smartfona lub innych elektronicznych dotykowych urządzeń przenośnych,
- aplikacji,
- czytnika kodow QR,
- technologii bluetooth,
- technologii NFC i in.

gdzie system rezerwacji i zamykania posiada:
- możliwość doraźnego dostosowywania czasu pracy parkingu poprzez opcję dowolnego, zdalnego wprowadzania zmian w zakresie godzin funkcjonowania boxow;
- możliwość zróżnicowania okresów jego aktywności (np. 1, 2 lub 3 dni);
- możliwość pracy w systemie dziennym, systemie nocnym bądź w systemie mieszanym (boxy „dzienne” lub „nocne” lub zrożnicowane w obrębie stacji);
- zdolność wykluczenia możliwości korzystania z boxow w okresach dłuższych niż 1 dzień/dwa
dni/trzy dni (w zależności od zaprogramowania);
- rozwiązania utrudniające korzystanie z boksów w celach inne niż przechowywanie roweru, w szczególności nocleg;
- możliwość rezerwowania boksu na czas potrzebny do darcia w jego pobliże, co umożliwi bezpieczne planowanie użycia parkingu w schemacie dojazdu mieszanego (rower-komunikacja miejska)

"Inteligentne garaże rowerowe bikelocker.pl" proponuje się zlokalizować na terenie P&R Bieżanów.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zrealizowanie zadania stanowić będzie doposażenie P&R Bieżanów w innowacyjne urządzenie będące owocem krakowskiej myśli technicznej i krakowskich poddostawców.

 1. KOMUNIKACJA.
Ułatwienie mieszkańcom osiedli Złocień, Bieżanów i Rżąka dostępu do tramwaju.
 1. KOSZTY.
Obniżenie kosztów podróży po mieście;
 1. CZAS.
Skrócenie czasu podróżowania po mieście;
 1. CHODNIKI I POBOCZA.
Uwolnienie części Nowego Bieżanowa od parkujących samochodów, które pomimo wybudowania P&R wciąż parkują na ulicach i chodnikach sąsiadujących z pętlą tramwajową;
 1. KORKI.
Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na terenie Dzielnicy XII;
 1. JAKOŚĆ I STYL ŻYCIA.
Promocja transportu rowerowego oraz komunikacji zbiorowej;
 1. EKOLOGIA – HAŁAS.
Zmniejszenie poziomu hałasu na terenie (obudowa wykonana jest z naturalnego kamienia);
 1. EKOLOGIA – SMOG.
Zmniejszenie ilości spalin samochodowych i poziomu smogu;
 1. GOSPODARKA.
Promocja krakowskich projektów technologicznych i krakowskiej myśli technicznej;
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt całkowity 48 500,00 PLN
48 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Montaż boxów Kwiecień 2019
48 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×