Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 48:

Na rolkach do pracy - połączenie dzielnic śródmiejskich

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Chodnik po północno - zachodniej stronie ulicy Pilotów od wiaduktu kolejowego do ul. Wieniawskiego

Opis projektu

Projekt zakłada wyasfaltowanie chodnika po północno-zachodniej stronie ulic Pilotów (od wiaduktu do ulicy Wieniawskiego), a także ustawienie szafki umożliwiającej schowanie rolek, deskorolki lub kasku oraz tablicy popularyzującej jazdę na UTO do pracy, szkoły, na uczelnię, zakupy, stację SKA, czy nawet na posiedzenia rady miasta czy rady dzielnicy lub na inne oficjalne sytuacje (zachęcamy Radnych, aby dojeżdżali w ten sposób na sesje i komisje i dawali przykład innym). UTO = urządzenie transportu osobistego, m. in. rolki, deskorolki, hulajnoga, w świetle przepisów użytkownicy UTO są pieszymi i korzystają z chodników. Szafki proponuje się umieścić w rejonie parkingu rowerowego przy Dworcu Głównym Wschód.

Realizacja projektu poprawi także sytuację pozostałych pieszych, dla których ważna jest gładka nawierzchnia, m. in. rodziców z wózkami dziecięcymi, osób na wózkach inwalidzkich, pań w szpilkach, pieszych z walizkami na kółkach lub z wózkami na zakupy i in. Na realizacji projektu mogą skorzystać też rowerzyści jadący z małym dzieckiem oraz dorośli w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny deszcz). Projekt "Na rolkach do pracy - połączenie dzielnic śródmiejskich" stanowi formę realizacji Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą urządzeń transportu osobistego, zwaną potocznie "Uchwałą rolkarską". Uchwała przewiduje m. in.: - zasadę, iż nowe i remontowane chodniki mają być wykonane z asfaltu lub innej gładkiej nawierzchni, przyjaznej rolkarzom czy paniom w szpilkach, a kostka fazowana i płyty chodnikowe mają iść do lamusa, - popularyzację jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach w celach nie tylko rekreacyjnych, ale też jako forma normalnego transportu miejskiego (np dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię), - utworzenie miejskich szafek, do których można schować rolki, kask, deskorolkę lub ubrania na zmianę po przyjeździe na rolkach do pracy, urzędu czy na zakupy, - realizację sieci "tras rolkarskich" w całym mieście. Uchwała jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.bip.krakow.https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D2 3099%26typ%3Dupl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23099%26typ%3Du Mapa przedstawiająca stan docelowy oraz stan prac nad realizacją Uchwały dostępna jest tutaj: https://drivehttps://drive.google.com/open?id=1iQNR5aUp7-8XmlARsZR4nJPMF- -Pt2gD&usp=sharing.google.com/open?id=1iQNR5aUp7-8XmlARsZR4nJPMF3-Pt2gD&usp=sharing Na zdjęciu poglądowym - równy, idealnie gładki chodnik przy ulicy Bulwarowej. Taki chodnik jest dostępny dla wszystkich użytkowników (w tym osób z walizkami na kółkach, rodziców z wózkami dziecięcymi i in.) i powinien być standardem w całym mieście.UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest popularyzacja jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach jako formy regularnej komunikacji miejskiej, a więc np. dojazdu do pracy, szkoły, na zajęcia, dojazdu hulajnogą czy deskorolką na przystanek, dworzec PKP lub stację Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, łączenia różnych funkcji - transportu z rekreacją i sportem. Niniejszy projekt jest formą realizacji Uchwały w sprawie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą UTO (rolki, deskorolki, hulajnogi), przyjętej jednogłośnie 20 grudnia 2017., a konkretnie paragrafów: § 3 - zasada, że chodniki powinny być z asfaltu, § 5 - realizacja i oznakowanie tras rolkarskich w terenie, w danym przypadku mowa jest o wykonaniu fragmentu trasy R7 (Nowa Huta - Centrum) w jej tymczasowym przebiegu. Przebieg przez ulicę Pilotów jest rozwiązaniem tymczasowym do czasu wykonania przepustu pod torami w ciągu ulic Lotnicza - Chałupnika. Jest to najszybsza trasa do przejazdu na UTO między północną częścią Nowej Huty i Prądnika Czerwonego a centrum miasta oraz zachodnimi dzielnicami Krakowa, § 7 - umieszczenie szafek, do których można schować rolki, deskorolkę, kask lub ubrania na zmianę po przyjeździe na rolkach do miejsca pracy, edukacji, zakupów czy oficjalnych spotkań, w tym posiedzeń Rady Miasta. Wiele zadań związanych z realizacją uchwały rolkarskiej będzie zrealizowanych tak czy inaczej, np. domknięcie pętli wokół Błoń czy wymiana asfaltu na Bulwarach Wiślanych. Połączenie, o którym mowa, nie ma jednak szans na realizację w normalnym trybie w 2019 roku ani nawet w 2020 roku, dlatego realizacja tego zadania w ramach BO może nie tylko przyspieszyć to zadanie o kilka lat, ale też może stać się formą promocji jazdy na rolkach w celach lokomocyjnych. Realizacja projektu będzie też formą promocji samej Uchwały rolkarskiej, co dzięki zainteresowaniu mediów i opinii publicznej może przyspieszyć jej realizację także w pozostałych punktach. Uzupełnieniem tego projektu są projekty dzielnicowe, jak i działania, które mogą zostać zrealizowane przez Dzielnice w ramach bieżącej działalności. Gdy wskutek niniejszego projektu uda się wyasfaltować chodnik między wiaduktem kolejowym a ul. Wieniawskiego, o wiele łatwiej będzie przekonać Rady Dzielnic i ZIKIT, by z własnych środków wykonały pozostałe odcinki łączące Rondo Młyńskie z Rondem Mogilskim. Więcej na Kraków i Śląsk dla rolkarzy: www.facebook.com/krakowdlarolkarzy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont nawierzchni chodnika Wykonanie nawierzchni asfaltowej na chodniku po północno-zachodniej stronie ulic Pilotów (od wiaduktu do ulicy Wieniawskiego) 100 000,00 PLN
Szafka wraz z systemem zamykania Szafka, do której można schować rolki, deskorolkę, kask, ubrania na zmianę itp. Nie musi być umieszczona stricte przy chodniku, którego dotyczy projekt. Szafka powinna znajdować się w pobliżu ławki, aby można było wygodnie zmienić obuwie. Najlepiej, gdyby była zlokalizowana w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej (obiekty handlowe, biurowe, administracyjne w sąsiedztwie). 30 000,00 PLN
Tablica informacyjna Tablica informacyjna promująca jazdę na rolkach do pracy i na oficjalne spotkania. Tablica powinna w skrócie opisywać założenia Uchwały Rolkarskiej Rady Miasta Krakowa, plany docelowej sieci tras rolkarskich wraz z mapą, kilka zasad bezpiecznej jazdy oraz hasła zachęcające do jazdy na rolkach, deskorolkach lub hulajnogach w celach transportowych 4 000,00 PLN
134 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie publiczne Zamówienie publiczne dla realizacji szafek oraz tablicy informacyjnej (remont nawierzchni zostanie wykonany w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg) II/III kwartał 2019
Realizacja zadania Realizacja zadania II/III kwartał 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Popularyzacja jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą obsługę i utrzymanie szafek.
134 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×