Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Teren rekreacyjny pod estakadą ulicy Turowicza

Projekt odrzucony: W związku z liczną korespondencją dotyczącą projektu BO - budowa boisk pod estakadą ul. Turowicza, po rozmowach przeprowadzonych z Wnioskodawcą ZIS w porozumieniu z ZIKiT przeprowadził szczegółową analizę tematu. Po spotkaniu u P.Prezydenta A. Kuliga w ww. sprawie, dnia 18.05.2018 r. i opinii WAiU z dnia 30.05.2018 r. ustalono, iż aktualnie projekt nie może być zrealizowany w ramach BO.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Turowicza

Dodatkowe lokalizacje: Działki 9/39, 9/41 i 9/43 oraz 235/57 i 235/59 obr. 47, pod Estakadą ulicy Turowicza, pomiędzy filarami estakady w poprzek do ulicy Turowicza, pomiędzy dojazdem do nowego osiedla Budimex a ulicą Przyjaźni Polsko Wegierskiej.

Opis projektu

Dwa boiska o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, wielofuncyjne i multisportowe w tym boisko do Bike Polo, hokeja na rolkach, lacrosse, koszykówki oraz jedno z nawierzchnią ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną także dla osób niedowidzących i niewidomych, wszystkie boiska z bandami, z piłkochwytami, z bramkami, z liniami do różnych sportów, kontener do przechowywania bramek, kosze do koszykówki, ławki i stopnie na naturalnym wzniesieniu terenu - naturalna widownia, skatepark, stojaki dla rowerów, ławki, kosze na śmieci. To wszystko może zmieścić się na nieużytkowanym i zapomnianym terenie pod Estakadą ulicy Turowicza.

 
 
 
Wszystko to może powstać pod estakadą pod dwoma warunkami:
1. Decyzją Prezydenta Miasta wyłaczamy teren pod Estakadą z pod służebności drogowej (w polskim prawie nie ma definicji różnicy poziomów działki. Droga zajmuje działkę i nie można na jej terenie nic zbudować, fizycznie jest to możliwe pod estakadą) Jedna prosta decyzja uwolniłaby atrakcyjnie położony teren dla celów rekreacyjnych.
2. Decyzją Prezydenta Miasta konieczne jest zwolnienie terenów sportowo rekreacyjnych z opłat za zajęcie drogi. (ewentualnie punkt pierwszy znosi konieczność spełnienia drugiego warunku.)
Na części terenu (około 1/8 z całości terenu pod estakadą) planowana jest inwestycja drogowa - łącznik pomiędzy ulicami Fredry i ulicą Przyjaźni Polsko Węgierskiej, sprawdziliśmy, ta inwestycja wraz z rondem, znajdującym się częściowo pod Estakadą nie koliduje z możliwością budowy urządzeń rekreacyjnych pod pozostałymi częściami estakady. Dodatkowo budowana będzie droga dojazdowa do turowicza po stronie zachodniej, która także w całości poprowadzona będzie poza terenem działek pod estakadą.
Po podjęciu powyższych decyzji, i zrealizowaniu inwestycji tereny sportowe mogą pozostać w zarządzie Zikit, i tak mogą znaleźć się w zarządzie ZIS (jednostka wyspecjalizowana w zarządzaniu obiektami zamkniętymi), mogą znaleźć się w zarządzie ZZM (ten zarządza wieloma otwartymi terenami sportowymi w parkach), lub mogą przejść pod opiekę środowisk niezrzeszonych zajmujących się sportami alternatywnymi. (hokej, bike polo, rolki)
 
Tak mogą wyglądać boiska pod estakadą:
 
 
 
 
Wyposażenie boisk:
Boiska do gry w sporty miejskie powinny być otoczone bandami, tak jak w hokeju otoczenie boiska uczestniczy w grze. Dozwolone jest odbijanie piłki od bandy, zamykanie zawodnika przy bandzie, grający uwzględniają odbicia piłki w planowaniu akcji.
Do sportów tych wykorzystuje się małych rozmiarów piłki, które potrafią rozwijać duże prędkości, konieczne są piłkochwyty chroniące widzów za bramkami i wzdłuż boiska.
Sporty miejskie są zwykle rozgrywane na naturalnym dla miasta podłożu - asfalcie. W bike polo gra się na rowerach do tego potrzebna jest szorstka, przyczepna nawierzchnia. Dla osób niewidomych potrzebne jest boisko ze sztuczna trawą do gry w normalną piłkę nożną, także otoczone bandami i siatkami.

Przy ostatnim segmencie południowym estakady, teren wznosi się dając możliwość usytuowania na spadku naturalnej widowni.
 
W pobliżu boisk powinien znaleźć się kontener na przechowywanie różnych bramek do różnych rodzajów gry, słupków itp.
Oświetlenie i odwodnienie można podłączyć do systemu oświetlenia ulic, tak aby teren był dostępny także w wieczorami i w nocy, kiedy gracze amatorzy mają najwięcej czasu na spotkania i realizowanie swoich pasji.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren pod estakadą jest rzadkim przykładem nieużytkowanych terenów pozostających w zasobach miejskich. Bardzo trudno jest uzyskanie wolnej lokalizacji w centrum miasta. Nieopodal powstaną niedługo ciekawe tereny rekreacyjne - Park Krakowian. W pobliżu znajdują się obiekty wodne, okolica jest malownicza i nadal nie zniszczona przez ekspansywną i intensywną zabudowę mieszkaniową

W pobliżu budowane sa nowe osiedla, których otoczenie może stać się ciekawym alternatywnym miejscem uprawiania sportu, zamiast pozostawać miejscem brudnym, wręcz niebezpiecznym. Bliskość stacji kolejowej Bonarka, przyszłej stacji kolei aglomeracyjnej pozwala spokojnie planować zagospodarowanie tego terenu jako ciekawego terenu zielonego połączonego z centrum miasta, galerią handlową, osiedlami i parkiem.
 
Alternatywne Sporty miejskie nie mają w Krakowie swojej areny, są uprawiane na terenach otwartych często w kolizji z przeznaczeniem tych terenów. 
Jedną z dyscyplin aktynie rozwijaną z możliwością realizacji w Krakowie turniejów w randze światowej lub europejskiej jest Bike Polo.
 
Uatrakcyjnienie terenu pozytywnie wpłynie na atrakcyjność zamieszkania na nowych osiedlach przy ulicy Fredry i Turowicza.
 
Teren pod Estakadą, stanowiąca dach nad ternami sportowymi to chłód w lecie i osłona przed deszczem w okresie wiosny i jesieni. Wiele ze sportów miejskich mogło by być z powodzeniem także uprawianych w czasie bezśnieżnej zimy. To wszystko gwarantuje nam częściowe ulokowanie boisk pod estakadą.

Możliwa konfiguracja różnych sportów na jednym boisku:
 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Boisko do Bike Polo Boisko o nawierzchni asfaltowej lub betonowej z bandami, piłkochwytami, bramkami i małą architekturą 160 000,00 PLN
Boisko multisportowe do sportów miejskich Boisko o nawierzchni utwardzonej z bandami, piłkochwytami, bramkami i małą architekturą 160 000,00 PLN
Boisko do gry w piłkę nożną - alternatywne Boisko dla osób niedowidzących i niewidomych z bandami, bramkami, piłkochwytami i siatkami z małą architekturą 160 000,00 PLN
480 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Podjęcie decyzji przez Prezydenta mIasta Aby uwolnić teren pod inwestycje sportowo rekreacyjne konieczna jest decyzja prezydenta 2018
Planowanie Plan zagospodarowania terenu, połączenie z drogami, chodnikami, otoczenie i mała architektura wraz z mini widownią 2019 - i połowa
Realizacja zadania Budowa boisk sekcjami lub w całości 2019 - druga połowa

Galeria

480 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×