Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 4:

REWITALIZACJA PARKU KLEPARSKIEGO

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Kleparski, w granicach ulic: Prądnicka/Kamienna/Aleje J. Słowackiego

Opis projektu

Rewitalizacja Parku Kleparskiego ma na celu przywrócenie parkowi należnych mu funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowany projekt zakłada, że park będzie służył wielu grupom ze społeczności lokalnej - nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży, seniorom, rowerzystom i miłośnikom psów.

 
Rewitalizacja obejmuje teren o powierzchni ponad 5,4 ha, na działkach: 232/18, 235/1, 235/3, 235/4 oraz 239. Obręb: 45.
            
1. Mapa projektu REWITALIZACJI PARKU KLEPARSKIEGO i mapa własności, Park Kleparski (źródło: UMK, obserwatorium.um.krakow.pl)
Na mapie własności ciemnym żółtym kolorem zaznaczono obszar, który jest własnością miasta. Działka nr 235/1 (kolor jasnożółty)  wraz z budynkiem została przekazana Zarządowi Zieleni Miejskiej w  pierwszym kwartale 2018 roku.
 
W ramach prac przewiduje się:

► Przygotowanie projektu całościowej rewitalizacji PARKU KLEPARSKIEGO. W ramach projektu należy uwzględnić:
a)  rekultywację dzikich parkingów na działkach nr 235/1 i 232/18
b)  wykonanie nasadzeń izolujących i wyciszających PARK od strony ulicy Prądnickiej (od terenu dworca autobusowego Nowy Kleparz do końca działki nr 232/18)  
c) zagospodarowanie zielenią wysoką działki nr 239 w taki sposób, aby stała się integralną częścią PARKU ( w chwili obecnej teren ten jest po prostu „trawnikiem przy Alejach”)
d) stworzenie łąki kwietnej wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego prowadzącego przez PARK od dworca autobusowego Kleparz do pętli tramwajowej Dworca Towarowego.
► Uporządkowanie i uzupełnienia zieleni na terenie PARKU zgodnie z projektem rewitalizacji.
► Rekultywację dzikich parkingów: przy wiadukcie, jak również na działce nr 235/1.
► Utworzenie ścieżki rowerowej (300m), która połączy ulicę Prądnicką wraz z istniejącą już ścieżką rowerową od ulicy Kamiennej w kierunku Politechniki Krakowskiej i Dworca Głównego. Dodatkową infrastrukturę przy ścieżce w okolicach przejścia dla pieszych przez torowisko ma stanowić stojak rowerowy oraz samoobsługowa stacja naprawcza. Przebieg ścieżki rowerowej może zostać wytyczony w ramach alejek zaprojektowanych już przez ZZM dla renowacji pieszych ciągów komunikacyjnych w Parku Kleparskim.
► Usunięcie siatkowego ogrodzenia wokół części muru i uporządkowanie zieleni przy murach.
► Wybudowanie ogrodzonego, tematycznego placu zabaw nawiązującego do charakteru PARKU (propozycje to „Twierdza” lub „Pociągi”) dla dzieci w różnym wieku, obejmującego takie urządzenia jak: piaskownica, huśtawki,  zjeżdżalnie, drabinki, pajęczyny do wspinania i karuzelę
► Ponowne wykonanie wybiegu dla psów. Proponowane nowe położenie wybiegu to północny koniec parku, pomiędzy ulicą Prądnicką a linią tramwajową. Nowe wygrodzenie musi być wykonane zgodnie z zasadami dla tego typu obiektów: podwójne wejścia na teren wybiegu, ogrodzenie z przęseł z twardego materiału (nie siatka), wkopanych odpowiednio głęboko w ziemię, tak by nie zostało zbyt szybko zniszczone przez naturalne zachowanie psów, jakim jest skakanie na ogrodzenie i podkopywanie go. Teren wybiegu ma zostać urozmaicony przez naturalne kłody drzew, na które psy moga wbiegać oraz zmienną nawierzchnię (cześć wybiegu powinna byc wysypana kamieniami/żwirem). Dodatkowe wyposażenie to: śmietniki, ławki oraz nieduże zadaszenie nad jedną z ławek dla właścicieli psów, którzy korzystają z wybiegu w każdą pogodę.      
► Zainstalowanie dodatkowej infrastruktury : 4 leżaki miejskie, 1 stolik szachowy i 1 stół do ping-ponga. Wszystkie w/w elementy mają być wkomponowane w projekt rewitalizacji zieleni.
► Zapewnienie dostępu do bieżącej wody miejskiej na terenie PARKU (2 pitniki), które będą ważnym dodatkiem zarówno do placu zabaw jak i do wybiegu dla psów.
► Przeprowadzenie dwóch imprez tematycznych na terenie PARKU, w celu zwiększenia akceptacji społecznej dla trudnego dla mieszkańców okresu rewitalizacji oraz promocji nowego oblicza PARKU:
a) „Kino plenerowe Fort”: impreza promująca gotowy, zatwierdzony  projekt rewitalizacji oraz poprzez właściwe poinformowanie o kolejnych etapach prac i związanymi z nimi utrudnieniach, wyjednująca przychylność mieszkańców dla okresu przebudowy PARKU, kiedy możliwość korzystania z niego będzie utrudniona. Planowany termin imprezy: 06.2019. Atrakcją imprezy będzie plenerowy pokaz filmu pełnometrażowego, wykorzystujący naturalny „amfiteatr” z fosy, schodów oraz murów Fortu.
b) „Piknik Nowy Kleparz”, na zakończenie budowy infrastruktury (plac zabaw, wybieg, ścieżka rowerowa). Planowany termin imprezy: 06.2020
 
Zakończenie całego projektu rewitalizacji: 10.2020

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Kleparski jest jednym z nielicznych zachowanych w okolicy terenów zielonych, jakże potrzebnych mieszkańcom kompletnie zamurowanych uliczek sąsiadujących z Aleją Juliusza Słowackiego, Wrocławskiej, Prądnickiej i Kamiennej.

 

2. Stary drzewostan parku to piękne, bogato owocujące kasztanowce i niepowtarzalne wysokie akacje, na wiosnę wybuchające wspaniałym zapachem białych kwiatostanów (zdjęcie N.Nadin)

Przez ostatnie lata park stawał się coraz bardziej zapomnianym fragmentem centrum Krakowa. Teren zielony pomniejszono pod rozbudowę pętli tramwajowej a w części północnej (od strony ulicy Prądnickiej) powstały dzikie parkingi. W chwili obecnej PARK PRZY FORCIE KLEPARZ jest nieprzyjemny i zaniedbany, mimo swego ogromnego potencjału.
 
3. Fort Kleparski swoimi murami broni parku od bezpośredniego wpływu gigantycznego ruchu na Alejach i Prądnickiej. Teren jest pofałdowany, co dodatkowo wycisza to miejsce i sprzyja rekreacji. (zdjęcie N. Nadin)
 
Realizacja projektu pozwoli na rewitalizację parku, który od otacza zabytkowy fort Bastion III Kleparz. Dzięki temu park stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców sąsiadujących z nim dzielnic: V (Krowodrzy) oraz I (Starego Miasta).

Na aktualnej mapie miejskich placy zabaw, rejon Nowego Kleparza stanowi kompletną pustynię  – podczas gdy liczba szkół i przedszkoli w okolicy świadczy najlepiej o tym, że Nowy Kleparz, od lat nieprzyjazny dzieciom, ma w rzeczywistości wielu małych mieszkańców.
4. Brak placy zabaw Wrocławska/Kamienna/Nowy Kleparz (źródło: ZZM, krakowwzieleni.pl/co/)
 
Jest wprost nie do uwierzenia, że miasto Henryka Jordana nadal ma w swej najstarszej części rejon, w którym dzieci zmuszone są bawić się na ulicach przed domem lub na wydeptanym trawniku pod osypującym się muremW pobliżu powstało w ostatnim czasie bardzo dużo budynków mieszkalnych i nadal powstają nowe, co oznacza, że zapotrzebowanie na zieleń, miejsca rekreacji i place zabaw w najbliższych latach będzie rosło.

Kilka lat temu stworzono na terenie parku wybieg dla psów z wyjątkowo brzydkim ogrodzeniem, blokując jedną z głównych arterii komunikacyjnych, wytyczonych pierwotnie w parku i wybierając miejsce bardzo mocno ocienione, co absolutnie nie odpowiada intensywnemu sposobowi użytkowania tego terenu - jest tam wiecznie błoto. Na wybiegu brak infrastruktury (jest tylko kosz i ławki), a ogrodzenie jest wykonane z siatki zbyt słabej na potrzeby rozbieganych czworonogów – właściciele psów własnymi siłami łatają wyrwane kawałki różnymi materiałami, co nie poprawia estetyki tego miejsca.

5. W 2017 roku ZZM wyposażył Park w ławki i kosze. Siatkę wybiegu łatają jednak sami mieszkańcy (zdjęcie A.Czarniecka)

Zaniedbane tereny zielone od strony ulicy Prądnickiej przekształciły się natomiast w dzikie parkingi dla pracowników nowych biurowców, które nie zapewniają im odpowiedniej ilości miejsc postojowych na własnym terenie. To ostatecznie odstrasza osoby nastawione na rekreację w parku.
6. Stan działki przejętej przez ZZM od ZKiT w 2018 roku (zdjęcie K.Kalinowski,  lovekrakow.pl)

PARK może się stać wizytówką ekologicznej komunikacji miejskiej. Stanowi codzienną chwilę wytchnienia w trakcie drogi do pracy czy szkół dla wszystkich, którzy przesiadają się z zatłoczonych autobusów miejskich i busów na Alejach w ciche, jeżdżące wśród zieleni tramwaje węzła Dworzec Towarowy.
7. W godzinach szczytu park jest pełny. Niezależnie od pogody są tu piesi i rowerzyści (zdjęcie A. Czarniecka)

Przez teren parku przebiegają główne ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, które znakomicie łączą 4 dzielnice (I Śródmieście, IV Prądnik Biały, V Krowodrza oraz pobliską III Prądnik Czerwony). To także nabierające coraz większego znaczenia połączenie pieszo/rowerowe pomiędzy węzłami komunikacyjnymi  Nowy Kleparz i Dworzec Towarowy. Niestety stan nawierzchni alejek parkowych, brak ścieżek rowerowych i łagodnych podjazdów przy krawężnikach ogranicza potencjał tego miejsca zarówno dla rowerzystów jak i dla wózków.
8. Od powstania petli tramwajowej Dworzec Towarowy  pierwotny układ alejek przestał odpowiadać potrzebom podróżnych. (zdjęcie P. Jaskowiec)
9. Stan nawierzchni wybrzuszonych korzeniami drzew najlepiej pokazuje długość okresu zaniedbań w parku  (zdjęcie P. Jaskowiec)
10. Z Krowodrzy nadal ciężko jest się przedostać do sieci ścieżek rowerowych prowadzących od Dworca Towarowego na Stare Miasto i dalej wdłuż Wisły na Grzegórzki czy Salwator (zdjęcie P. Jaskowiec)
11. Ostatni odcinek przed ścieżką rowerową to jazda po błocie i korzeniach (zdjęcie P. Jaskowiec)
 
Remont alejek parkowych wraz z utworzeniem nowych ciągów komunikacyjnych jest ujęty w istniejącym projekcie ZZM i zgodnie z planem ma zostać sfinansowany ze środków własnych tej instytucji, jednak nie wcześniej niż w 2020 roku.

Celem projektu rewitalizacji Parku Kleparskiego składanego do Budżetu Obywatelskiego w edycji 2018 jest doposażenie infrastruktury parku oraz rewitalizacja zieleni, które wykonać  należy PRZED remontem alejek zgodnie z gotowym projektem ZZM.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zieleń (nasadzenia wyciszające, trawniki, łąka kwietna, uzupełnienia drzewostanu) 600 000,00 PLN
Imprezy plenerowe związane z rewitalizacją 2 wydarzenia: kino plenerowe oraz piknik 20 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, zezwoleń 150 000,00 PLN
Rekultywacja dzikich parkingów 500 000,00 PLN
Zadrzewienie i zagospodarowanie działki 239 100 000,00 PLN
Uporządkowanie fosy wokół murów Fortu 50 000,00 PLN
Scieżka rowerowa, stojak, stacja samodzielnej naprawy rowerów 200 000,00 PLN
Plac zabaw 350 000,00 PLN
Wybieg dla psów 250 000,00 PLN
2 pitniki z bieżącą wodą miejską 50 000,00 PLN
4 leżaki miejskie, stolik szachowy, stół do ping-ponga 50 000,00 PLN
2 320 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego 2019
Realizacja Budowa elementów infrastruktury oraz wykonanie nasadzeń 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Park Kleparski poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele z pierwotnych walorów, obecnie postrzegany jest jako teren zaniedbany. Rewitalizacja ma na celu przywrócenie Parkowi Kleparskiemu należnej mu rangi oraz wzbogacenie programu w zakresie funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowany zakres prac ma na celu dostosowanie parku do potrzeb różnych grup mieszkańców Krakowa jak i turystów.
2 320 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×