Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 114:

przystańMAM! - stworzenie miejsc dla osób z małymi dziećmi

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Pin wskazuje wybrany park/plac zabaw a nie dokładne miejsce postawienia instalacji. 1. Młynówka Królewska 2. Plac zabaw przy ul. Zachodniej 3. Plac zabaw przy ul. Szwai 4. Park Zaczarowanej Dorożki 5. Planty Bieńczyckie 6. Park Kościuszki 7. Park Wiśniowy Sad 8. Park Zielony Jar Wandy 9. Park Aleksandry 10. Park Dąbie 11. Plac zabaw ul. Lubostroń

Opis projektu

W ramach projektu proponuje się przygotowanie zadaszonych i osłoniętych z trzech stron ławek w przestrzeniach publicznych Miasta Krakowa, wyposażonych w przewijak i tablicę manipulacyjną dla starszych dzieci. Instalacje te umożliwiają swobodne i komfortowe nakarmienie dziecka i wykonanie czynności higienicznych w parkach miejskich i na placach zabaw. Zadaszenie i osłonięcie ochronią ławkę i osoby korzystające z niej od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zapewnią poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Ławka i przewijak pozwolą m.in. na komfortowe nakarmienie i przewinięcie dziecka. Tablica manipulacyjna będzie służyć zapewnieniu zajęcia starszym dzieciom, podczas gdy opiekunowie korzystają z ławki. Ponadto, projekt zakłada umieszczenie tablic informacyjnych małych tablic z regulaminem użytkowania instalacji, które przedstawią informacje dotyczące użytkowania zgodnego z  przeznaczeniem produktów.

Na miejsce realizacji projektu wybrano parki miejskie i publiczne place zabaw rozlokowane w całym Krakowie. Proponuje się, by instalacje stanęły w miejscach ustronnych, z dala od głównych alei i w stosownej odległości od urządzeń placu zabaw. Jednocześnie miejsca te powinny być możliwe do monitorowania w celu uniknięcia aktów wandalizmu. Sugeruje się, by ławki umiejscowione były w otoczeniu zieleni przy dostępie do istniejącej infrastruktury, takiej jak chodnik czy oświetlenie.

W ramach projektu zakupione, dostarczone do miejsca instalacji i zamontowane zostaną: tablice z regulaminem, tablice manipulacyjne, zadaszone ławki wyposażone w osłonięcie z trzech stron i przewijak. Ponadto, projekt uwzględnia działania związane z konserwacją i utrzymaniem instalacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt odpowiada na powszechnie występujące zapotrzebowanie na infrastrukturę przyjazną dzieciom i niemowlętom oraz ich opiekunom, które wynika z praw dzieci i ich opiekunów do użytkowania przestrzeni publicznej oraz rosnącej liczby urodzeń w Krakowie (Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa, 2017). Ponadto, stanowi odpowiedź na coraz częściej pojawiające się konflikty dotyczące karmienia dzieci w przestrzeniach publicznych, a także problem rezygnacji z karmienia piersią z powodu braku udogodnień dla karmiących (Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015).

Jednocześnie projekt wpisuje się Strategię Rozwoju Krakowa (cel strategiczny IV: Kraków – miasto przyjazne do życia, działanie kluczowe IV.1.9: dopasowanie lokalizacji i wyposażenia przestrzeni publicznych dla potrzeb różnych grup użytkowników, przeciwdziałanie wykluczaniu z przestrzeni publicznych, cel operacyjny IV.6: powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia) i Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (obszar 6.3 Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna).

Realizacja projektu podniesie jakość funkcjonowania osób z małymi dziećmi w przestrzeniach publicznych, ułatwi pełnienie opieki nad nimi, zapewni komfortowe warunki podczas wykonywania podstawowych czynności z zakresu karmienia i pielęgnacji, a także rozwiąże konflikt pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wykonywania czynności pielęgnacyjnych w przestrzeniach publicznych.

Zakres i zastosowanie projektu

Projekt służył będzie przede wszystkim małym dzieciom i ich opiekunom (rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, opiekunom prawnym etc.). Na jego realizacji skorzystają wszystkie grupy społeczne, począwszy od najmłodszych aż po seniorów.

Wykonanie projektu znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Krakowa – dzieci i ich opiekunowie będą mogli skorzystać z miejsc przystosowanych do ich potrzeb, z poszanowaniem potrzeb innych użytkowników przestrzeni publicznych. Proponowane instalacje umożliwią karmienie i wykonanie czynności higienicznych w komfortowych warunkach i z zachowaniem prywatności.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem certyfikatu 30 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie i montaż ławek wraz z tablicami informacyjnymi i tablicami manipulacyjnymi dla dzieci 165 000,00 PLN
195 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej dla ławki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami I połowa 2019 r.
Realizacja Montaż ławek oraz koniecznej infrastruktury II połowa 2019 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Proponowane ławki są rozwiązaniem problemu karmienia i przewijania niemowląt w przestrzeni publicznej. Dzięki takim obiektom mamy mogą poczuć się swobodnie podczas dłuższych pobytów w parkach bez konieczności szybszego powrotu do domu.
195 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×