Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 82:

Odnowa i zagospodarowanie parku przy ul. Tomickiego

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt będzie realizowany na obszarze położonym obok wybiegu dla psów przy Al. Jana Pawła II. Odnowa polegałaby na usunięciu pozostałości miasteczka rowerowego, czyli starej i nierównej nakładki asfaltowej, a także opon zlokalizowanych w centrum parku. Na terenie całego parku zostałyby rozstawione ławki i wraz z nimi kosze na śmieci, a także latarnie oświetlające całą przestrzeń. Ścieżki asfaltowe zostałyby wytyczone od nowa, by stworzyć dogodne miejsce do jazdy na rowerze czy rolkach. Zostałyby również ustawione hamaki służące do wypoczynku zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Odnowiony park stanowiłby nowe centrum spotkań dla pobliskich społeczności.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt kierowany jest do mieszkańców osiedli znajdujących się w pobliżu parku ale również do osób ceniących sobie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Jest on odpowiedzią na postępujące niszczenie tego terenu i jego nieużytkowość. Odnowa tej przestrzeni sprawi, że Mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z aktywności fizycznej i swobodnego wypoczynku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 80 000,00 PLN
Realizacja Usunięcie pozostałości miasteczka rowerowego, oświetlenie, remont alejek, zakup i montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci), zakup i montaż hamaków miejskich, urządzeń do rekreacji 920 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Stworzenie projektu architektonicznego Opracowanie dokumentacji projektowej drogowej, oswietlenia oraz zagospodarowania terenu 2019
Realizacja Realizacja robót budowlanych 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni, na której znajdowało się miasteczko rowerowe, niespełniające obecnie swoich celów funkcjonalnych. W obecnym stanie postrzegane jest jako obiekt zaniedbany. Odnowiony teren zieleni byłby atrakcyjny z punktu widzenia możliwości zaspokajania potrzeb wypoczynkowych mieszkańców Krakowa, stanowiłby on również nowe centrum spotkań dla pobliskich społeczności.
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×