Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 46:

Stop utonięciom!- Bezpiecznie nad wodą w Krakowie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów, którzy wypoczywają na terenach przywodnych oraz akwenach krakowskich przez okres całego roku kalendarzowego. Zadanie będzie realizowane poprzez utrzymanie gotowości ratowniczej przez, ratowników wodnych ( podmiotu uprawnionego do ratownictwa wodnego zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18.08.2011 r. wraz z jej późniejszymi poprawkami). Planuje się zapewnienie dyżurów całotygodniowych całodobowych w okresie 1.01-  31.12.2018 r. Pełniący dyżury ratownicy w swoich kompetencjach będą mieli: realizowanie wszelkich zgłoszeń z numeru alarmowego oraz powiadomień z jednostek alarmowych tj. CPR, CZK, PSP odnośnie przystąpienia do akcji ratowniczych osób zagrożonych utonięciem, jak też prowadzenie regularnych patroli rzeki Wisły oraz przejazdów terenów przywodnych Miasta Krakowa.Ponadto prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku nad wodą dla mieszkańców Krakowa 

 

Dyżury ratownicze będą prowadzone według poniższego 

 • styczeń 2019- 2 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • luty 2019- 2 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • marzec 2019- 2 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • kwiecień 2019- 2 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • maj 2019- 3 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • czerwiec 2019- 4 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • lipiec 2019- 4 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • sierpień 2019- 4 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • wrzesień 2019- 4 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • październik 2019- 3 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • listopad 2019- 2 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy
 • grudzień 2019- 2 ratowników wodnych w dzień, 2 ratowników wodnych w nocy

UZASADNIENIE PROJEKTU

Priorytetowym celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach przywodnych i akwenach Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie obejmuje zarówno mieszkańców jak i turystów przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Osoby te w okresie całego roku kalendarzowego wypoczywają na terenach przywodnych, jak również krakowskich akwenach, w związku z tym następuje także zwiększona ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nad wodą taką jak: wypożyczalnie sprzętu pływającego, przewóz osób łodziami i tramwajami wodnymi, lokale gastronomiczne zarówno nad wodą jak i na wodzie oraz inną działalność, co powoduje wzmożony ruch na terenach przywodnych mieszkańców oraz turystów, którzy korzystają z powyższych atrakcji. 
Konieczne jest więc zapewnienie tym wszystkim podmiotom oraz osobom wypoczywającym,  jak największego bezpieczeństwa i udzielania jak najbardziej profesjonalnej pomocy jaką dysponują ratownicy wodni. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
umowy dla ratowników wodnych Umowy dla ratowników wodnych pełniących dyżury całodobowe 529 800,00 PLN
paliwo do łodzi motorowych zakup paliwa do łodzi motorowych przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych, jak również do prowadzenia patroli i analiz akwenów krakowskich 6 500,00 PLN
koordynacja zadania umowa dla osoby koordynującej dyżury ratownicze 18 000,00 PLN
obsługa zadania obsługa księgowa zadania 5 000,00 PLN
ubezpieczenie ratowników wodnych ubezpieczenie ratowników wodnych biorących udział w dyżurach ratwoniczych 20 000,00 PLN
naprawy oraz eksploatacja sprzętu zakup olei oraz innych produktów niezbędnych do prawidłowego działania sprzętu wykorzystywanego w zadaniu 10 000,00 PLN
materiały edukacyjne stworzenie ulotek oraz gadżetów, które będą informowały mieszkańców oraz turystów o numerze alarmowym nad wodą oraz o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą 30 000,00 PLN
619 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dyżury ratownicze ratowników wodnych zapewnienie całodobowych dyżurów ratowniczych 10.01.2019-31.12.2019
Podpisanie umowy na realizację zadania podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, na postawie zgody MSWiA, na realizację zadania styczeń 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Miejskiej Kraków.
619 300,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×