Projekt lokalny - Dzielnica X NR 3:

Opatkowicka integracja pod chmurką

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica X

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Kłuszyńska 46 - Szkoła Podstawowa nr 134 - działka nr 111/6 obr. 87 jednostka ewidencyjna Podgórze

Opis projektu

Planuje się zakup i montaż 3-4 urządzeń do siłowni zewnętrznej (posiadających certyfikat bezpieczeństwa i odpowiednie atesty) oraz stolików integracyjnych wraz z ławkami. Urządzenia zamontowane będą na miękkim podłożu. W ramach pozyskanych w ten sposób środków przewidziana jest również konserwacja urządzeń oraz obsadzenie pnączami (obniżającymi zanieczyszczenie powietrza) istniejącego ogrodzenia położonego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Roślinność ta będzie nie tylko elementem ozdobnym ale również spowoduje zwiększenie komfortu przebywających na terenie mini siłowni.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Istnieje duże zapotrzebowanie na miejsca rekreacyjno-sportowe na dynamicznie rozwijającym się osiedlu Opatkowice. W najbliższej okolicy bardzo mało jest tego typu obiektów. Będzie on służył  zarówno lokalnej społeczności jaki i uczniom szkoły.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Urządzenia Zakup wraz z montażem urządzeń 21 000,00 PLN
Rośliny Zakup i posadzenie roślin 4 500,00 PLN
Bezpieczna nawierzchnia Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni 10 000,00 PLN
Stoliki i ławki zakup i montaż stolików i ławek 6 000,00 PLN
Projekt wykonanie projektu mini siłowni 9 000,00 PLN
50 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie projektu. II-III 2019
Przygotowanie terenu Wyrównanie terenu, montaż bezpiecznej nawierzchni, obsadzenie roślinami. IV-V 2019
Montaż urządzeń Zamontowanie urządzeń małej siłowni, oraz stolików i ławek. VI-VII 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja lokalnej społeczności.

×