Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 41:

Drzewa dla Cmentarza Rakowickiego

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cmentarz Rakowicki

Opis projektu

Postępujące wylesienie Cmentarza Rakowickiego, najważniejszej krakowskiej nekropolii, wynika z usuwania chorych i połamanych drzew oraz braku nowych nasadzeń. Aby uniknąć bezpowrotnej utracie parkowego charakteru Cmentarza Rakowickiego posadźmy 50 drzew w obrębie cmentarza. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cmentarz jest miejscem spoczynku naszych przodków, łączącym nas z wielką historią naszego miasta. Cmentarz jest także siedliskiem wielu zwierząt (np. wiewiórek, sów i dzięciołów). Niestety w ostatnich 20-stu latach Cmentarz Rakowicki traci swój starodrzew, traci parkowy charakter. Koniecznym jest jak najszybsze nasadzenie nowych drzew w celu zastąpienia tych utraconych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wycinka drzew Wycinka drzew we wskazanym obszarze 35 000,00 PLN
Zakup, nasadzenia Zakup i dokonanie nasadzeń 15 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zasadzenie drzew w 2019 r. Zasadzenie drzew w 2019 r. 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Naturalnie postępujące wylesienie Cmentarza Rakowickiego jest systematycznie uzupełniane w ramach nasadzeń zastępczych, na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jednak, biorąc pod uwagę gęstą zabudowę grobami ww. cmentarza, w przypadku sadzenia dodatkowych drzew, należy pamiętać, że rozrastające się korzenie mogą z czasem uniemożliwić pochowania do grobów ziemnych lub uszkodzić konstrukcję piwnic grobowcowych. Należy w tym miejscu zauważyć, że zapewnienie miejsc grzebalnych jest dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych priorytetem. Jedynym obszarem Cmentarza Rakowickiego, na którym istniałaby możliwość powiększenia drzewostanu (również w ramach nasadzenia zastępczego) jest aleja główna cmentarza przy ul. Prandoty (tzw. cmentarz wojskowy). Niemniej taka inwestycja uzależniona jest od uzyskania pozytywnej decyzji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, umożliwiającej usunięcie rosnących w tym obszarze starych topól.
50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×