Projekt lokalny - Dzielnica X NR 8:

Bezpieczne Opatkowice

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica X - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Osiedle Opatkowice

Dodatkowe lokalizacje: Osiedle Opatkowice

Opis projektu

Projekt przewiduje 8-godzinne dodatkowe patrole piesze policji na terenie Osiedla Opatkowice. Patrole monitorujące bezpieczeństwo mieszkańców przy ulicach osiedlowych:Taklińskiego,Petrażyckiego,Dębskiego ,Ważewskiego, Ks Maja,Miejscowa,Kłuszyńska, Poronińska,Opatkowicka,Smoleńskiego,Inicjatywy Lokalnej. Konkretna trasa patrolu zostanie uzgodniona przez  policję z Radnymi Dzielnicy X w oparciu o przedstawione w projekcie ulice.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Osiedla Opatkowice.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
jednorazowy koszt funkcjonariusza policji w 8 godzinnym patrolu pieszym 200 zł wg cennika ze strony BO Patrol pieszy -8 godzinny ,dwuosobowy =400 zł 20 000,00 PLN
20 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów kwiecień 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów maj 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów czerwiec 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów lipiec 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów sierpień 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów wrzesień 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów pazdziernik 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów listopad 2019
patrol pieszy policji 8 godzinny patrol pieszy dwóch policjantów grudzień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice.

×