Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Połączmy Park Lotników Polskich wejściem od strony MLP

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę wejścia do południowej części Parku Lotników Polskich w formie pochylni, umożliwiającej przejazd wózkiem dziecięcym, rowerem, jak również poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Przebieg proponowanego wejścia zaplanowany został od przejścia dla pieszych prowadzącego z Muzeum Lotnictwa Polskiego i z przystanku o tej samej nazwie do alejki parkowej biegnącej po wyniesieniu terenu. Zgodnie z pismem znak: ID.454.4.9.2018 Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 27.04.2018r. zagadnienie wykonania pochylni dla pieszych łączącej chodnik wzdłuż al. Jana Pawła II z układem alejek w Parku Lotników w rejonie skrzyżowania z ul. Markowskiego podjęte podczas sporządzania dokumentacji rewitalizacji parku. Obecne rozwiązanie zostało przyjęte w oparciu o opinię wydaną w ramach audytu rowerowego. Ponadto, biorąc pod uwagę normy związane z projektowaniem i budową tego typu obiektów, urządzenie we wskazanej lokalizacji dodatkowego wejścia w formie pochylni, z uwagi na istniejące warunki terenowe jest niemożliwe do wykonania. Uzyskanie wymaganych spadków pochylni wymagałoby zajęcia dużego obszaru i wiązałoby się z koniecznością wykonania obszernych robót ziemnych oraz wycinki cennych drzew. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie negatywnie weryfikuje przedmiotowy wniosek.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Południowa strona Parku Lotników Polskich od strony al. Jana Pawła II, na wysokości przystanku twamwajowego Muzeum Lotnictwa Polskiego

Opis projektu

Budowa wejścia do południowej części Parku Lotników Polskich przy przejściu dla pieszych z prowadzącym z Muzeum Lotnictwa Polskiego i z przystanku o tej samej nazwie do parku. Wejście łączyłoby się z alejką parkową biegnącą po wyniesieniu terenu, powinno być wybudowane w formie pochylni, umożliwiającej przejazd wózkiem dziecięcym, rowerem, jak również poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualnie, chcąc przejść z północnej części największego parku w Krakowie do części południowej (oddziela je al. Jana Pawła II), na wysokości Muzeum Lotnictwa Polskiego, należy przejść kilkaset metrów wzdłuż ruchliwej ulicy. Przy czym najbliższe wejście nie jest dostosowana dla wózków, rowerów i dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście umożliwiłoby mieszkańcom Krakowa swobodne dotarcie do południowej części Parku Lotników Polskich z przystanku Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu wejścia do parku Wykonanie projektu wejścia 5 000,00 PLN
Budowa wejścia do parku Budowa wejścia do parku 35 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu wejścia do parku Wykonanie projektu wejścia do parku 31.12.2018
Budowa wejścia do parku Budowa wejścia do parku 30.04.2019

Galeria

40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×