Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Pasy na skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Dobrego Pasterza

Projekt odrzucony: BO.OM.83/18 Pasy na skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Dobrego Pasterza Zgodnie z § 12 pkt.. 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) nie mogą być realizowane zadania: które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta • W tym rejonie planowana jest realizacja inwestycji pn.: Budowa linii tramwajowej Stella-Sawickiego odc. Mistrzejowice – odc. Rondo Dywizjonu 303, w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa węzła drogowego Stella Sawickiego - Bora Komorowskiego, Wiślickiej, Okulickiego wraz z budową linii tramwajowej „Stella Sawickiego w Krakowie”. Z decyzji wraz z Załącznikiem o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa z 18.01.2008 roku wynika, że w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę kilku obiektów inżynierskich m.in.: wiadukt w ciągu ul. Dobrego Pasterza nad ulicą Bora Komorowskiego – dla bezkolizyjnej relacji w kierunku Nowej Huty.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skrzyżowanie al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i ul. Dobrego Pasterza

Opis projektu

Zadanie ma na celu utworzenie nowego przejścia dla pieszych przez al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, w  miejscu, w którym z tą ulicą łączy się ul. Dobrego Pasterza. Znajduje się tam już i tam sygnalizacja świetlna, która sprawia, że w czasie, kiedy samochody wjeżdżają z Dobrego Pasterza w Bora-Komorowskiego, można by bezpiecznie przejść na drugą stronę, aby tak się stało, wystarczy jedynie dodać sygnalizator dla pieszych oraz namalować pasy i dodać oznakowanie. Utworzenie takiego przejścia powinno być neutralne dla czasu zmiany świateł na tym skrzyżowaniu. Budowa przejścia powinna także uwzględniać przejazd dla rowerzystów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt taki sprzyja lepszemu połączeniu dzielnicy Czyżyny z dzielnicą Prądnik Czerwony. Dzięki niemu, z okolic ul. Dobrego Pasterza, łatwiej będzie dostać się w okolice pasa startowego dawnego lotniska w Czyżynach, gdzie znajdują się tereny zielone i rekreacyjne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu przejścia dla pieszych Wykonanie projektu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów 7 000,00 PLN
Budowa przejścia dla pieszych Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów 33 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu przejścia dla pieszych Wykonanie projektu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów 31.01.2018
Budowa przejścia dla pieszych Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów 30.04.2019

Galeria

40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×