Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 2:

Nowohucki sad.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Nasadzenie 70 drzewek i krzewów owocowych na 70lecie powstania Nowej Huty i upamiętnienie tym działaniem początków budowy miasta-  nawiązanie do jej początków sielsko- wiejskich, rolniczych. Zagospodarowanie ogólnodostępnym ogrodem- sadem terenu w Branicach. W sadzie drzewka odmian łatwych w uprawie- jabłonie parchoodporne, grusze, mirabelki, śliwy, głóg, plus krzewy- agrest, dereń, porzeczka czerwona i czarna, aronia. Pośród drzew kilka wygodnych ławek, w tym jedna solarna, by móc naładować telefon lub skorzystać z wifi. Jako zwieńczenie całości proponuję ścieżkę edukacyjną, podobną do tej nad zalewem- tabliczki ze zdjęciami początków Nowej Huty i stosownymi opisami o historii początków miasta oraz o historii Branic.

Z czasem, gdy sad będzie rozrośnięty, uczynienie z niego miejsca przyjaznego różnym gatunkom ptaków czy innych zwierząt, przez montaż budek lęgowych, karmników czy stosownych "domków" np dla jeży.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 We wsi Mogiła rosły bujne sady, złote pola, gdyż tereny te słyną z żyznych gleb. Chcąc ożywić i nadać charakteru rekreacyjnego w Branicach, proponuję na tym terenie  powstanie ogrodu- sadu, miejsca wypoczynku i edukacji. Drzewa owocowe mają w Nowej Hucie długą historię- nadal na pojedynczych osiedlach czy przy ulicach znajdziemy okazy mirabelek, śliw czy jabłoni. Były one zawsze spójną częścią tego krajobrazu. Drzewa rodzące owoce to niebanalna ozdoba krajobrazu, za którą tęskni duże grono mieszkańców miast- wiosną pięknie kwitną i roztaczają cudne zapachy, latem pozwalają cieszyć się wzrostem i nabieraniem kolorów owoców, a jesienią oddają człowiekowi to, co mają najlepszego- dojrzałe i soczyste plony.
Miejskie ogrodnictwo, w tym sadownictwo, to modny trend ostatnich lat, co najlepiej pokazuje przykład bostońskiej koalicji The Boston Three Party, zachęcającej bostończyków do nasadzeń jabłoni w mieście. Jak twierdzi koalicja, działania te zachęcają do międzyludzkich kontaktów i rozmów nt środowiska naturalnego, służą edukacji młodego pokolenia i dają miejsce do rekreacji i wypoczynku w niespotykanych w miastach okolicznościach przyrody. Jeśli zaś chodzi o możliwość jedzenia owoców rosnących na terenach miejskich- badania naukowe prowadzone przez dra Johnathana Leake''''''''a z University of Sheffield mówią, iż owoce takie są zdatne do spożycia, po wcześniejszym bardzo dokładnym ich myciu, gdyż owoc jest częścią rośliny, do której przedostaje się niewielka ilość zanieczyszczeń z gleby lub powietrza. Podobne wnioski wyciągnęli także badacze Wellesley Collage, którzy nie stwierdzili niebezpiecznego stężenia metali ciężkich w owocach z miast Cambridge i Somerville.
Drzewa owocowe, tak mało liczne w miastach, to także wsparcie dla bioróżnorodności i czystsze powietrze, ograniczenia hałasu .
Ogród- sad to w końcu świetna okazja do spotkań międzysąsiedzkich, nowohuckich, a na myśli mam przyszłe cykliczne spotkania „Nowohuckich zbiorów”. Zbiorów na użytek własny lub w celu dzielenia się w jadłodzielniach miejskich. Każdy koniec lata pokazuje, jak wielu mieszkańców korzysta z dobrodziejstw krzewów i drzew Nowej Huty- słynne zbiory dzikiej róży przy Łąkach, mirabelek czy śliwek na osiedlach. Owoce to także świetne pożywienie dla wielu gatunków ptaków i małych ssaków, których w naszej dzielnicy nie brakuje. Sad owocowy może z pewnością stanowić także azyl dla owadów miododajnych, dla których miasta są nieprzyjazne poprzez brak roślin do zapylania. 
W sadzie- ogrodzie planowane jest ustawienie  ławki solarnej z portami USB i stojakiem rowerowym oraz dostępem WiFi, by odpoczywający tam mieszkańcy i turyści mieli okazję do wygodnego wypoczynku oraz łatwego dostępu do sieci w celu planu dalszej nowohuckiej eskapady czy dojazdu w wybrane miejsce. Poza ławką solarną proponuję także kilka zwykłych.
Oraz na koniec- choć kwestia jest równie znacząca. W ogrodzie-sadzie planowane jest ustawienie tabliczek informacyjno- edukacyjnych na wzór tych nad Zalewem Nowohuckim- miejsce jakim są Branice wymaga bowiem opowiedzenia o jego historii w ciekawy sposób.

Niemal bliźniacze projekty miejskich sadów udało się zrealizować m.in w Warszawie, Koninie oraz w Rzeszowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
przygotowanie ziemi pod sadzenie drzew użyźnienie, oczyszczenie, spulchnienie i kompostowanie ziemi 10 000,00 PLN
sadzonki drzew owocowych- 35 sztuk zakup 3letnich sadzonek drzew owocowych o wysokości 120-150cm 2 750,00 PLN
sadzonki krzewów owocowych- 35 sztuk zakup rocznych sadzonek krzewów owocowych szczepionych na pniu lub krzaczastych 400,00 PLN
zabezpieczenie drzew i krzewów zakup palików i taśmy do mocowania sadzonek 2 000,00 PLN
tabliczki edukacyjno- informacyjne o Kopcu Wandy opracowanie i postawienie 5 tabliczek edukacyjnych o historii miejsca, tworzących ścieżkę edukacyjną 2 000,00 PLN
ławka solarna zakup ławki solarnej z WiFi oraz portami USB np Seedia CITY- firma z Krakowa 11 000,00 PLN
ławki zwykłe zakup 3 zwykłych ławek z oparciami np. identycznych jak w Parku Ratuszowym- są bardzo wygodne 1 500,00 PLN
29 650,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
konsultacje konsultacje dotyczące doboru gatunków drzew i krzewów 2019
przygotowanie gruntu przygotowanie gruntu, spulchnienie ziemi, oczyszczenie jej z korzeni, podsypanie kompostem 2019
nasadzenia drzew główne prace polegające na nasadzeniach drzew i krzewów- chętnie z mieszkańcami Nowej Huty 2019
montaż tabliczek edukacyjnych i ławki solarnej przygotowanie i montaż tablićzek edukacyjno- informacyjnych o historii Branic, montaż ławki solarnej 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: posadzenie sadu w Branicach wpłynie na poprawę estetyki i komfortu życia mieszkańców, jako miejsca wypoczynku i edukacji.
29 650,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×