Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 93:

Zaczarowana scena w ogrodzie przy Krupniczej 38

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Krupnicza 38, ogród Centrum Młodzieży

Opis projektu

Projekt przewiduje zakup i instalację sceny z zadaszeniem o wymiarach 8x6 m. do ogrodu Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, służącej i instytucjom miejskim do organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i warsztatowym dedykowanych mieszkańcom Krakowa. Scena będzie usytuowana w bezpiecznym, odizolowanym od zgiełku ulicy miejscu ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38. Zarówno aranżacja tego miejsca, jak i jego przystosowanie do potrzeb mieszkańców w różnym wieku, pozwolą stworzyć dodatkowe miejsce organizacji imprez plenerowych w mieście. Zarówno wymiary sceny, jak i jej standard umożliwią kreowanie wydarzeń spełniających wymogi techniczne wykonawców, a jej usytuowanie - w zielonej scenerii ogrodu przy ul. Krupniczej 38 - stworzy idealne warunki do rekreacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ogólnodostępny ogród w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 jest od lat popularnym miejscem odpoczynku Krakowian. Goście ogrodu doceniają jego ustronne położenie i bezpieczeństwo (solidne ogrodzenie, brama, monitoring). Dla najmłodszych atrakcją są różnorodne zabawki ogrodowe i piaskownica. W upalne dni wypoczynek w cieniu drzew przy Centrum Młodzieży jest szczególnie pożądany przez mieszkańców w sile wieku. Scena z zadaszeniem w tym miejscu pozwoli znacznie poszerzyć ofertę ogólnodostępnych atrakcji dla mieszkańców Krakowa. Zadaszenie sceny pozwoli uniezależnić się od kaprysów pogody a dostępność komunikacyjna tej lokalizacji umożliwi wykorzystanie jej przez mieszkańców z różnych rejonów miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup sceny o wymiarach 6x8 m wraz z zadaszeniem 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zapoznanie się z ofertami i wybór najkorzystniejszej z nich styczeń - marzec 2019
Złożenie zamówienia na zakup sceny marzec/kwiecień 2019
Montaż sceny w ogrodzie przy Krupniczej 38 maj/czerwiec 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: W Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana znajduje się ogród, z którego mogą korzystać dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do placówki oraz inni mieszkańcy Krakowa. Celem projektu jest zakup i instalacja stałej sceny widowiskowej, która będzie służyć organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych nie tylko uczestnikom zajęć placówki ale również wszystkim mieszkańcom Krakowa. Scena będzie zadaszona i usytuowana w miejscu bezpiecznym.
100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×