Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 83:

Zielone Aleje Miejskie

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Dodatkowe lokalizacje: Dodatkowe lokalizacje: Pasy drogowe dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Opolskiej, Nowohuckiej, Stella-Sawickiego, Bobrzyńskiego, Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa, Śliwiaka. Konkretne lokalizacje zostaną wskazane na etapie projektowania.

Opis projektu

Projekt polega na nasadzeniu krzewów, żywopłotów i łąk kwietnych w pasach drogowych większych arterii komunikacyjnych miasta w szczególności ulic: Opolskiej, Nowohuckiej, Stella-Sawickiego, Bobrzyńskiego, Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa, Śliwiaka. Projekt obsadzenia zieleni powinien uwzględniać warunki bezpieczeństwa i dobrą widoczność (dotyczy głównie obsadzenia pasów zieleni krzewami). Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektowania. W projekcie będą uwzględnione wytyczne Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Nasadzenia roślinnością pozytywnie wpływają na estetykę miasta oraz są istotnym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie. Pozytywnie tez mogą wpłynąć na akustykę ograniczając hałas oraz stanowić dodatkowe zabezpieczanie (np. Krzewy w razie kolizji amortyzują uderzenie samochodu („przechwytują” rozpędzoną masę),

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
pielegnacja Pielęgnacja nasadzeń 150 000,00 PLN
Realizacja zadania Wykonanie Łąk kwietnychi nasadzeń krzewów wraz z przygotowaniem terenu i wyściółkowaniem krzewów: 1 500 000( łąki kwietne 600 000 zł, krzewy w tym żywopłotowe 900 000 zł ) 1 500 000,00 PLN
Projekt zieleni 150 000,00 PLN
1 800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace projektowe do kwietnia 2019
wykonanie łąk kwietnych łaki kwietne do końca maja 2019
wykonanie nasadzeń krzewów w tym żywopłotowych krzewy do końca października 2019
pielegnacja pielegnacja zieleni do końca listopada 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: nasadzenia roślin wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki otoczenia oraz pomoże w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu. Realizacja przedmiotowego projektu zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców Krakowa.
1 800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×