Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 18:

Zielona Olsza II

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren zielony pomiędzy budynkami przy ulicy Lublańskiej 22 a Miechowity 1, 3, 7.

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego pomiędzy budynkami przy ulicy Lublańskiej 22 a Miechowity 1, 3, 7. Planuje się rekultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń zieleni w tym roślinnością posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych.  Projekt obejmuje także odnowienie istniejących chodników. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowego terenu zielonego będącego centralnym miejscem osiedla. 
Realizacja projektu pozwoli spędzać wolny czas mieszkańcom na ładnym i zadbanym terenie zielonym. Nowe nasadzenia zieleni oraz remont istniejących chodników podniosą jego walory estetyczne jak i rekreacyjne. Odnowa tej przestrzeni przyczyni się do poprawy komfortu życia, a przede wszystkim jakości wypoczynku mieszkańców – zarówno tych młodszych jak i starszych, a także poprawy bezpieczeństwa użytkowania tego terenu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 10 000,00 PLN
Alejki i zieleń Remont istniejących chodników i wykonanie nasadzeń zieleni 95 000,00 PLN
105 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie projektu zagospodarowania terenu I połowa 2019
Realizacja projektu Przeprowadzenie zagospodarowania terenu zielonego, wykonanie nasadzeń, remont chodników. II połowa 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowego terenu zieleni będącego centralnym miejscem osiedla. Przeprowadzenie przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej jak i komunikacyjnej. Prace związane z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni oraz remont istniejących chodników podniosą walory estetyczne jak i rekreacyjne miejsca, wpłyną pozytywnie na komfort życia, a przede wszystkim jakość wypoczynku mieszkańców z różnych grup wiekowych. Prace te poprawią również bezpieczeństwo użytkowania terenu.
105 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×