Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 78:

Dęby zamiast pomników

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Dodatkowe lokalizacje: Dokładne lokalizacje nasadzenia dębów będzie uzgadniany przez Zarząd Zieleni Miejskiej z Radami Dzielnic Miasta Krakowa.

Opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie 100 dębów na terenie całego Krakowa. Każde drzewo będzie poświęcone jednemu z bohaterów walk niepodległościowych począwszy od utraty suwerenności Polski w 1795 roku podczas III rozbioru Polski, aż do 11 listopada 1918 roku.  Dęby winny być posadzone w możliwie najlepiej eksponowanych miejscach oraz zostać oznaczone trwałymi tabliczkami na których znajdzie się imię i nazwisko postaci, której poświęcona będzie drzewo wraz z krótkim opisem życiorysu osoby. Tabliczki powinny być estetyczne i umieszczone w taki sposób aby nie uszkodzić drzewa. Część dębów może być poświęcona nie jednej postaci a grupie np. Legionom Polskim lub wartościom/ pojęciom, które będą bezspornie kojarzyć się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę np. "Dąb Niepodległości"

UZASADNIENIE PROJEKTU

W 2018 roku zaplanowane zostało powstanie kilkunastu pomników w Krakowie. Wiele z nich wzbudziło sporo kontrowersji w zakresie formy i lokalizacji. Jednocześnie Kraków ciągle cierpi na deficyt zieleni. Projekt wychodzi na przeciw zarówno potrzebie uczczenia ważnych dla historii postaci walk niepodległościowych jak również wzbogaca w niezwykle cenne dla miasta drzewa. Pozwoli to na upamiętnienie ważnych postaci bez fundowania drogich betonowych konstrukcji, które często jeszcze bardziej ogałacają miasto z zieleni. Projekt będzie wzbogacał estetycznie miasto i jednocześnie będzie wzmacniał poczucie tożsamości narodowej. Projekt umożliwi uczczenie ważnych dla Polski i Polaków postaci i symboli w inny sposób niż stawianie betonowych pomników.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup i nasadzenie 100 dębów 100 drzew x 1000 PLN 100 000,00 PLN
wykonanie i montaż tabliczek 100 tabliczek x 500 PLN 50 000,00 PLN
Roczna pielęgnacja drzew 100 drzew x 200 PLN 20 000,00 PLN
170 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór lokalizacji i postaci , które mają zostać upamiętnione dębem Wybór lokalizacji i postaci , które mają zostać upamiętnione dębem Do kwietnia 2019
Nasadzenia dębów Nasadzenia dębów do październik 2019
Wykonanie i instalacja tabliczek Wykonanie i instalacja tabliczek do końca października 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt pozwoli na upamiętnienie ważnych postaci i jednocześnie wzmocni poczucie tożsamości narodowej oraz wzbogaci estetycznie miasto. Nasadzenie kolejnych drzew wpłynie także pozytywnie na poprawę jakości powietrza. Przewidywany roczny koszt utrzymania inwestycji: 20 000zł przez pierwszych 5 lat.
170 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×