Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Dzika Ścieżka Rowerowa przez Nową Hutę

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada stworzenie gruntowej ścieżki rowerowej ulicą Melchiora Wańkowicza od al. Solidarności do ul. Bardosa/Ptaszyckiego i dalej wzdłuż rzeki Dłubni, wałem do ul. Żaglowej. Ulica Melchiora Wańkowicza przebiega po działkach, które w większości są własnością osób prywatnych. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Melchiora Wańkowicza, Kraków

Dodatkowe lokalizacje: wjazd w polną drogę z ul. T. Ptaszyckiego, ścieżka na wale na rogu KS. Hutnik, zjazd z wału w odnogę ul. Żaglowej, wjazd do Lasku Mogilskiego

Opis projektu

Planowana ścieżka rowerowa będzie "zieloną" ścieżką rowerową bez tradycyjnej infrastruktury rowerowej. Prowadzi ona w połowie wzdłuż rzeki Dłubni przez las od Al. Solidarności, ulicą Melchiora Wańkowicza, a następnie przez pola i łąki od ul. Ptaszyckiego do ul. Żaglowej i dalej do Lasku Mogilskiego.

 
Ścieżka ma zachować charakter naturalnej śródleśnej drogi i śródpolnej ścieżki wyróżniającej się od tradycyjnych rowerowych ścieżek w centrum miasta, prowadzonych pośród ruchliwych ulic i skrzyżowań. Planowana ścieżka ma być właśnie oderwaniem się od miasta a że prowadzi wyjątkowo zielonymi terenami wzdłuż rzeki Dłubni, łąki, pola uprawne i Lasku Mogilski daje możliwość obserwacji przyrody i odetchnienia od cywilizacji.
 
 
Scieżka składa się z 3 odcinków:
Odcinek nr 1 - to stara ul. Melchiora Wańkowicza, zdziczała i zarośnięta, która w pierwszej części zamienia się w drogę gruntową by w połowie znów wrócić na asfaltową alejkę. Ta część wymaga jedynie odkrzewienia asfaltowej ścieżki prowadzącej do ul. T. Ptaszyckiego.
Odcinek nr 2 - To odcinek zaczyna się polną drogą porośniętą trawami i prowadzi wzdłuż rzeki i ogrodzenia boisk KS Hutnik. Droga zamienia się w ścieżkę prowadzącą wałem w stronę łąk i pól uprawnych do ul. żaglowej. Tutaj prace byłyby związane z koszeniem łąki na trasie ścieżki.
Odcinek nr 3 - to asfaltowa, niewielka ul. Żaglowa, która prowadzi przez zabudowania jednorodzinne wprost do Lasku Mogilskiego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ścieżka da mieszkańcom i odwiedzającym Kraków turystom możliwość bezpośredniego przejazdu rowerem przez najbardziej ciekawe przyrodniczo zakątki wschodniej części Krakowa - Las Mogilski, Dolina Dłubni, Zalew Nowohucki jednocześnie omijając centralne i ruchliwe ulice. Ścieżka daje możliwość rekreacyjnego przejazdu i organizowania spontanicznych wycieczek w gronie rodziny i znajomych. 

 
Ścieżka ożywi takie miejsca jak Las Mogilski i Dolinę Dłubni dając szansę na poznanie nowych miejsc, skorzystania z uroków przyrody i rekreacyjnej formy wypoczynku. 
 
Ścieżka też może być idealnym uzupełnieniem organizowanych na rzece Dłubni spływów kajakowych zastępując powrotny transport samochodowy do miejsca startu właśnie rowerem!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prace zielone Udrożnienie przejazdu, wykoszenie traw i usunięcie krzewów 90 000,00 PLN
Oznakowanie Wymalowanie ok. 100 znaków na trasie szlaku 5 000,00 PLN
95 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace zielone Udrożnienie przejazdu, usunięcie krzewów zarastających ścieżkę styczeń-luty 2019
Oznakowanie Naniesieni znaków szlaku na całej trasie marzec-kwiecień 2019

Galeria

95 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×