Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Neony Nowej Huty

Projekt odrzucony: 1. Projekt zakłada przeniesienie nieczynnego neonu w obrębie dwóch budynków nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Obydwa budynki stanowią własność wspólnot mieszkaniowych a Gmina Miejska Kraków posiada w w/w nieruchomościach jedynie udział w postaci lokali (os. Centrum A1- 18,68%, os. Centrum D1- 22,74%). Ingerencja w części wspólne w/w nieruchomości, jaką stanowi m.in. elewacja budynku, przez Gminę, stanowi naruszenie prawa własności w/w wspólnot i tym samym wyklucza finansowanie przedmiotowego Projektu do Budżetu Obywatelskiego zgodnie z §12 pkt 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. 2. Przedmiotowe budynki wchodzą w skład obszaru pn. „Układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta”, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-1132 decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dn. 30.12.2004 r. Ingerencje w elewacje obu budynków znajdujących się na chronionym obszarze wymagają uprzedniego uzyskania niezbędnych uzgodnień konserwatorskich. 3. Brak wyznaczonej jednostki miejskiej jako właściciela neonu Markiza.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Centralny, Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Centrum D

Opis projektu

Aktualnie Neon Markiza pomimo napraw i długotrwałych negocjacji nadal nie rozświetla Placu Centralnego. Przyczyną jest brak uzgodnień pomiędzy wspólnota a miastem. Proponuje przeniesienie neonu do wspólnoty, która ma już doświadczenie w w/w współpracy z miastem i aktualnie stale z nim współpracuje. Wspólnota na os. Centrum D opiekująca się aktualnie Zegarem przy Placu Centralnym mogłaby neon przygarnąć pod swoją opiekę na podobnych zasadach jak z Zegarem. Aby zmniejszyć koszty utrzymania neonu zadanie rownież zapewnia zakup baterii fotowoltaicznych wraz z akumulatorami pozwalającymi zmniejszyć koszty bieżące jak i zintegrowanie systemu SMSowego z oświetleniem neonu. W ten sposób można zaoszczędzić na zużyciu prądu i dofinansować ewentualne utrzymanie i naprawy neonu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nowa Huta słynęła z neonów w całym Krakowie. Były one oznaka zamożności i nowoczesności. Rozświetlone kolorowe ulice były wizytówka dzielnicy. 

 
Dzisiaj neony mógłby nadal służyć mieszkańcom unikając wieczorne spacery i przyciągając turystów. Pośrednio przyczyniając się do rozwoju gospodarczego dzielnicy - gastronomia, hotele, kawiarnie, atrakcje turystyczne. 
 
Neony same w sobie mogą stanowić atrakcje turystyczną a stworzenie szlaku pieszego czy rowerowego „Neony Nowej Huty” wydaje się być wręcz naturalnym.
 
Neon Markiza był nadzieją wielu mieszkańców nie tylko na krok w stronę wspomnień dawnej kolorowej Nowej Huty ale przede wszystkim na upiększenie Placu Centralnego, stworzenie wizytówki tego miejsca i okazje na pokazanie odwiedzających Nową Hutę  jak tutaj kiedyś było. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Utrzymanie i konserwacja Zabezpieczenie rocznego utrzymanie i konserwacji neonu 15 000,00 PLN
Fotowoltanika Zakup baterii słonecznych, małej elektrowni wiatrowej, akumulatorów, niezbędnej instalacji i montaż 35 000,00 PLN
System CPA net Wdrożenie systemu SMSowego do oświetlenia neonu na żądanie - System CPA net – funkcja załączania oświetlenia za pomocą wiadomości sms. 15 000,00 PLN
65 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przeniesienie neonu Przeniesienie neonu na budynek przy placu centralnym na os. Centrum D Styczeń-Luty 2019
Zakup i montaż baterii i wiatraka Zakup i montaż baterii słonecznych i malejąco wiatraka oraz akumulatorów na dachu budynku zasilającego w prof markizę Luty-Marzec 2019
Wdrożenie systemy SMS Wdrożenie systemu SMS na oświetlanie neonu żądanie Kwiecień-Maj 2019

Galeria

65 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×