Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 35:

#BezpieczniNaBulwarach

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Monitoring na bulwarach - od mostu Powstańców Śląskich po Most Stoczniowców.

Opis projektu


Projekt #BezpieczniNaBulwarach  powstał z inicjatywy mieszkańców Krakowa i to im oraz przyjeżdżającym tu licznie turystom jest dedykowany. Ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim, którzy kochają nasze miasto i korzystają z jego uroków. Jako że finansowany jest w całości z budżetu obywatelskiego jest również dowodem na zaangażowanie obywateli w szereg działań władz Krakowa podejmowanych w tym właśnie zakresie. Nie tylko atrakcyjne miejsca wypoczynku, udogodnienia w przestrzeni publicznej, ale głównie poczucie bezpieczeństwa pozwala nam spokojnie egzystować w tym pięknym mieście. Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, które są tragiczne w skutkach, a których ostateczne wyjaśnienie nie jest możliwe ze względu na brak materiału dowodowego. Są też takie, które można by wyeliminować, redukując ich występowanie lub w ogóle im zapobiec. To wszystko jest możliwe m.in. dzięki zainstalowaniu systemu monitoringu miejskiego, o co niniejszym wnioskujemy. Kamery w liczbie 8-10, na odcinku Bulwarów Wiślanych od Mostu Powstańców Śląskich po Most Stoczniowców, mogą zagwarantować, że nigdy więcej nie będziemy mieli do czynienia z niewiadomymi przyczynami różnego rodzaju zdarzeń wymagających wyjaśniania, jak to miało miejsce w przypadku zaginięcia Piotra Kijanki. Oczywistym jest, że możliwa będzie szybka i zdecydowana reakcja służb mundurowych czy pogotowia. Czas jest przecież niejednokrotnie na wagę złota w takich sytuacjach. I chociaż projekt powstaje na kanwie tragicznego zdarzenia z początku roku 2018, mamy nadzieję, że przyniesie w przyszłości wiele dobrego nam wszystkim.


  

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wszyscy wiemy, że monitoring to dziś już standard i można go spotkać niemal wszędzie. Pozwala na skuteczne dozorowanie budynków, czy terenu. Montaż takiego monitoringu wizyjnego możliwy jest do wszelkiego rodzaju obiektów. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, związane z zaginięciem i poszukiwaniami Piotra Kijanki uświadomiły mieszkańcom Krakowa, że pomimo wielu kamer miejskich czy prywatnych są miejsca, w których nie mogą czuć się bezpiecznie. Historia tych poszukiwań pokazuje, jak ważnym źródłem dla obywateli i policji mogą być zapisy z kamer. Umożliwiają one bowiem szybkie ustalenie okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji równie szybką reakcję (natychmiastowa reakcja policji czy pogotowia, pomoc poszkodowanym, a dalej - ewentualne poszukiwanie sprawcy w przypadku zdarzeń o charakterze kryminalnym). Są sytuacje, w których liczy się czas. Nie bez znaczenia jest fakt, że wspomniane zapisy monitoringu pomagają skutecznie zaoszczędzić wielu niepotrzebnych działań, a tym samym mnóstwo pracy zarówno służb mundurowych, jak i osób bezpośrednio zaangażowanych w wyjaśnianie zaistniałej sytuacji. 
Należy zwrócić uwagę, że według statystyk, w strefach objętych zasięgiem kamer, obserwuje się zmniejszenie i to w niektórych przypadkach nawet do zera, zdarzeń takich jak: napady, wybryki chuligańskie, czy niszczenie mienia. A wszystko dlatego, że zauważalny monitoring skutecznie odstrasza potencjalnych sprawców przestępstw. Tymczasem na chwilę obecną wg policyjnych danych z 2017 r. na obszarze podlegającym pod II KP w Krakowie, który to obszar obejmuje również teren, o którego zabezpieczenie wnioskujemy, doszło do następujących przestępstw: zabójstwa (1), zgwałcenie (7), przestępstwa rozbójnicze (29), bójka i pobicie (4), uszczerbek na zdrowiu (16), kradzież cudzej rzeczy (432), uszkodzenie rzeczy (69), ustawa o narkomanii (126). W naszym przekonaniu, po zamontowaniu monitoringu, zarówno wymienione tu zdarzenia o charakterze kryminalnym, jak i nieszczęśliwe wypadki, mają szanse być znacznie ograniczone, zaś okoliczności ich ewentualnego zajścia skutecznie wyjaśnione.
Mając na uwadze zaangażowanie władz Miasta Krakowa w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, chcielibyśmy wesprzeć te działania wnioskując o  przeznaczenie środków z budżetu obywatelskiego na projekt #BezpieczniNaBulwarach, mający na celu zabezpieczenie odcinaka Bulwarów Wiślanych od Mostu Powstańców Śląskich po Most Stoczniowców.

   
 
Zainstalowanie kamer na tym odcinku wydaje się być wręcz koniecznością. Władze Krakowa świetnie wiedzą, że bezpieczeństwo na tym obszarze to temat wielokrotnie poruszany. Jest to teren, w którym ze względu na jego ukształtowanie, nawet w dzień łatwo o nieszczęśliwy wypadek. Możliwość szybkiej reakcji byłaby z korzyścią dla zdrowia i życia ludzkiego. Z kolei nocą teren jest nieoświetlony. Istnieje zatem duże ryzyko zarówno nieszczęśliwego wypadku, jak i stania się ofiarą przestępstwa. Na chwilę obecną nie ma możliwości zgromadzenia innego materiału dowodowego, niż zeznania ewentualnych świadków. Nawet policja w takiej sytuacji staje się bezradna.
Jesteśmy przekonani, że 8 do 10 kamer umieszczonych na w/w odcinku skutecznie wyeliminuje ten problem. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na fakt, że tego rodzaju urządzenie montuje się dziś także w miejscach przeznaczonych do wypoczynku, a takim są właśnie bulwary. Stoki narciarskie czy plaże monitorowane przez kamery są bezpieczniejsze, ale służą też ich użytkownikom do podglądu ogólnej sytuacji w danym momencie. Można zatem pomyśleć również o dostępnej w internecie relacji on-line.
Dobrze, żeby było to, podobnie jak w Pradze, Budapeszcie czy Paryżu, miejsce chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi, biegaczy, spacerowiczów, turystów, ale także bezpieczna droga dla wracających do domu w godzinach wieczornych czy nocnych. Urokliwy i niepowtarzalny charakter bulwarów nie musi być przecież owiany złą sławą.

 
Mieszkańcy Krakowa muszą czuć się bezpiecznie i powinno to być priorytetem dla nas wszystkich, szczególnie w kontekście zaistniałego tragicznego zdarzenia. Nawet jeśli monitoring nie zapobiegnie niepożądanym sytuacjom, ale znacznie je ograniczy. Ponadto sprawi że od razu będzie wiadomo co się stało. Z doświadczenia wiemy, jak cenna może się okazać taka wiedza.
Na koniec pragniemy dodać, że planujemy szeroko zakrojoną akcję promocyjną w mediach społecznościowych. Naszym głównym kanałem komunikacji będzie fanpage na Facebooku, dzięki któremu zamierzamy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Krakowa korzystających z tego medium. Projekt, o którego realizację występujemy został zainicjowany wydarzeniem, na rzecz którego powstał profil na Facebooku "Zaginął Piotr Kijanka". Przez 2 miesiące zebraliśmy na tej stronie niemal 6 tysięcy obserwatorów, a publikowane posty dotarły do ponad 1mln 200 tysięcy osób (patrz: dołączony screen ze statystyk FB).


Zamierzamy wykorzystać potencjał tego profilu w promocji naszego projektu:
http://www.facebook.com/BezpieczniNaBulwarach
Zapraszamy i zachęcamy do udostępniania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Kamery wraz ze światłowodem Montaż 8-10 kamer wraz ze światłowodem oraz podłączeniem do ogólnomiejskiego systemu monitoringu 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg, prace projektowe Ogłoszenie przetargu na projekt oraz wykonanie instalacji monitoringu II-VI 2019
Montaż kamer oraz położenie światłowodu Montaż kamer, położenie światłowodu oraz podłączenie monitoringu do ogólnomiejskiego systemu VII-XI 2019

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Instalacja kamer monitoringu miejskiego przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na wskazanym odcinku Bulwarów Wiślanych oraz umożliwi szybszą reakcję służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie osób przebywających na tym obszarze.
800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×