Projekt ogólnomiejski NR 74:

Zdrowy Kraków - siła kobiet!

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ..

Dodatkowe lokalizacje: ...

Opis projektu

Uczestniczki projektu będą mogły zbudować dla siebie przestrzeń dla:
1) BEZPIECZEŃSTWO - kurs samoobrony
Dzięki kursowi samoobrony Krav Maga w sytuacji nagłego zagrożenia uczestniczki zajęć będą mogły zapewnić sobie elementarne bezpieczeństwo. 
W projekcie przewidziano weekendowe zajęcia z samoobrony dla łącznie 180 kobiet z terenu całego Krakowa - w trzech lokalizacjach: Nowa Huta, Podgórze (przykładowe lokalizacje - ideą projektu jest równomierne rozłożenie geograficzne projektu, dla zwiększenia dostępności dla uczestniczek)
1 grupa = 15 osób
4 grupy w każdej lokalizacji
20 spotkań weekendowych
 
2) SPOKÓJ - zajęcia tai chi
W codziennym natłoku dnia, w pracy i rodzinie, które często wymuszają na nas wielozadaniowość, warto dać sobie przestrzeń do znalezienia pierwotnej równowagi, znalezienia balansu. 
Temu służyć mają zajęcia tai chi, prowadzone w grupach 15 osobowych. 
W projekcie przewidziano weekendowe zajęcia tai chi dla łącznie 180 kobiet z terenu całego Krakowa - w trzech lokalizacjach: Nowa Huta, Podgórze, Prądnik (przykładowe lokalizacje - ideą projektu jest równomierne rozłożenie geograficzne projektu, dla zwiększenia dostępności dla uczestniczek)
1 grupa = 15 osób
4 grupy w każdej lokalizacji
20 spotkań weekendowych
 
3) PEWNOŚĆ SIEBIE - kurs asertywności 
Dwudniowe warsztaty z asertywności - 1 grupa = 15 osób x 12 grup
1 cykl szkoleniowy dla jednej grupy obejmuje 2 dni szkoleniowe w weekend. 
Dzięki zajęciom nauczymy się komunikacji nakierowanej na ochronę przestrzeni prywatnej, asertywnej komunikacji. 
 
Przy sprzyjającej pogodzie preferowanym miejscem realizacji zajęć TAI CHI i samoobrony będą parki i skwery zamiast zamkniętych pomieszczeń. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kobiety codziennie napotykają na trudności i przeszkody, które burzą ich poczucie bezpieczeństwa i równowagę. Nasz projekt ma na celu zbudować dla zainteresowanych kobiet z terenu Krakowa przestrzeń bezpieczeństwa, spokoju i pewności siebie poprzez udział w warsztatach samoobrony, tai chi czy szkoleniach z asertywności. Można wziąć udział w całym cyklu spotkań (rekomendowane), w dwóch bądź tylko jednych zajęciach, a i tak uda się nam osiągnąć poprawę życia dla uczestniczek. 
Mamy potrzebę dedykowania kobietom możliwości na wzmocnienie siebie w wymiarze fizycznym i psychicznym, bo dzięki temu Zdrowy i silny jest Kraków, nasze rodziny, grona przyjaciół. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
SAMOOBRONA Krav Maga - trener Koszt trenera przy 15 osobowej grupie = 150,00 PLN/godzinę 150,00 PLN x 20 spotkań x 12 grup = 36 000,00 PLN
SAMOOBRONA Krav Maga - sale Koszty wynajmu sali dla 15 osobowej grupy = 100,00 PLN 100,00 PLN x 20 spotkań x 12 grup = 24.000,00 PLN 24 000,00 PLN
SPOKÓJ Tai Chi - trener Koszty trenera przy 15 osobowej grupie = 300,00 PLN/godzinę 300,00 PLN x 20 spotkań x 12 grup = 72.000,00 PLN 72 000,00 PLN
SPOKÓJ Tai Chi - sale Koszty wynajmu sali dla 15 osobowej grupy = 100,00 PLN 100,00 PLN x 20 spotkań x 12 grup = 24.000,00 PLN 24 000,00 PLN
PEWNOŚĆ SIEBIE - trener Koszt jednego 2 - dniowego szkolenia z asertywności dla 1 grupy = 3.500,00 PLN (w cenie szkolenia mieści się koszt pomieszczeń) Koszt szkolenia dla 12 grup = 12 x 3.500,00 PLN = 42.000,00 PLN 42 000,00 PLN
Promocja projektu Plakaty - 500 sztuk - 800,00 PLNUlotki - 1 000 sztuk - 400,00 PLN 1 200,00 PLN
199 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja i rekrutacja projektu Przygotowanie i wydruk ulotek i plakatów Wybór wykonawców zajęć: samoobrona, tai chi, asertywność Organizacja sal Rekrutacja uczestników 1.03.2019 - 1.04.2019
SAMOOBRONA Zajęcia w 3 lokalizacjach - weekendy - 4 grupy w każdej lokalizacji kwiecień - wrzesień 2019
SPOKÓJ Zajęcia w 3 lokalizacjach - weekendy - 4 grupy w każdej lokalizacji kwiecień - wrzesień 2019
PEWNOŚĆ SIEBIE Dwudniowe warsztaty dla 15 osobowych grup - 12 grup z terenu całego Krakowa kwiecień - wrzesień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa kobiet zamieszkujących Kraków.

×