Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Modernizacja chodnika przy Stella Sawickiego

Projekt odrzucony: Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie: - pkt.4,”które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami”. Zakres wniosku obejmuje poszerzenie chodnika w ul. Stella- Sawickiego na odcinku od ul. Medweckiego a ul. Orlińskiego . Realizacja zadania wymaga budowy ścieżki rowerowej o parametrach zgodnych ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej m. Krakowa. Wnioskowany odcinek ul. Stella- Sawickiego znajduje się w rezerwie terenu pod realizację inwestycji miejskiej mającej na celu budowę linii tramwajowej w ul. Stella- Sawickiego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIX/2573/18 z dnia 11.04.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021- 2027 r.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stella Sawickiego

Opis projektu

Chodnik między M. Medweckiego, a B. Orlińskiego kiego ze względu na swoją długość wzajemnie naraża na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Należy powiększyć chodnik o 0,5 m-1m i oznaczyć część chodnika przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów. Wraz z poszerzeniem chodnika należy wyrównać podłoże oraz wymienić obrzeża i stare betonowe płyty na kostkę. Czerwona kostka chodnika pełniła by funkcje ścieżki rowerowej, a część z szarej kostki przeznaczona była by dla pieszych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Od skrzyżowania ul. M. Medweckiego z Stella Sawickiego do ul. B Orlińskiego brakuje ścieżki rowerowej która by połączyła istniejące drogi rowerowe. Przy obecnej sytuacji rowerzyści muszą wymijać pieszych dlatego poszerzenie chodnika wydzielenie na nim strefy dla rowerzystów usprawni komunikację i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W istniejących płytach występują duże dziury i wybrzuszenia, które mogą narażać rowerzystów na niebezpieczeństwo, dlatego remont chodnika zwiększy bezpieczeństwo w poruszaniu się rowerem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Modernizacja chodnika 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja i zakończenie modernizacji chodnika II-III kw. 2019
250 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×