Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 88:

Remont chodnika w ul.Kobierzyńskiej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Kobierzyńska 93-95

Dodatkowe lokalizacje: -

Opis projektu

Remont chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul.Kobierzyńskiej na odc.ok.200 mb

UZASADNIENIE PROJEKTU

Remont wskazanego odcinka chodnika poprawi bezpieczeństwo poruszających się po nim pieszych

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont chodnika Wymiana nawierzchni wraz z podbudową 120 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont odcinka chodnika roboty remontowe II-IV kw. 2019 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Remont chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz podniesie walory estetyczne pobliskiej okolicy.
120 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×