Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Bieżnia na Błoniach

Projekt odrzucony: Lokalizacja wnioskowanej bieżni zgodnie z propozycją usytuowana miałaby być na Błoniach, wzdłuż Al.Focha. Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami mpzp "Błonia Krakowskie", zatwierdzonego Uchwałą Nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 .12.2015 r.-nie dopuszcza on możliwości wykonania wnioskowanego w ramach budżetu obywatelskiego zakresu rzeczowego. Mając powyższe na uwadze opiniuje się negatywnie projekt złożonego zadania zgodnie z §12 ust.4 Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r.,która stanowi, że "w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta"

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Błonia

Opis projektu


Proponuję budowę jednego pasa bieżni rekreacyjnej, który miałby się mieścić wzdłuż Błoń na odcinku, który biegnie wzdłuż ul. Focha, równolegle do istniejącej ścieżki rowerowej. Bieżnia miałaby być o długości min. 1 km, szerokości min. 1,5 m i grubości ok. 13 mm. Najczęściej nawierzchnia bieżni jest w kolorze ceglastym, z materiału syntetycznego np. poliuretanu, ponieważ tworzywa takie mają właściwości sprzyjające odpowiedniej amortyzacji, zapewniając przy tym bezpieczne uprawianie sportu. W tym celu proponuję wymianę części istniejącej nawierzchni, wykonanie niezbędnej, odpowiedniej podbudowy, a następnie położenie właściwej nawierzchni bieżni.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przez cały rok, a w szczególności w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, można zauważyć na Błoniach wielu biegaczy. Osoby te biegają po asfalcie, narażając się tym samym na kontuzje spowodowane zbyt małą amortyzacją podłoża. Bieg po asfalcie powoduje duże obciążenie stawów (głównie dyskomfort w okolicach stawu kolanowego), ścieranie się chrząstki stawowej, bóle kręgosłupa, częstsze urazy oraz bóle. Nie ulega wątpliwości, że bieganie po tak twardej nawierzchni bardziej naraża mięśnie i stawy na obciążenia. Mając powyższe na uwadze, proponuję wydzielenie części asfaltu na położenie nawierzchni bieżni. Powyższe rozwiązanie sprawi, że bieganie na Błoniach stanie się bardziej bezpieczne. Na ścieżkach biegowych o odpowiedniej nawierzchni można trenować intensywniej, bez obaw na przeciążenia. Jest to zatem idealne rozwiązanie na bezpieczne wykonanie treningu. Analogiczne rozwiązania, są stosowane z powodzeniem w innych krajach, np. w Budapeszcie (w załączniku dołączam zdjęcie poglądowe).

Cel długoterminowy: Zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu wykonywanego treningu i uniknięcie szkodliwego oddziaływania twardej nawierzchni na stawy biegaczy.

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg a) Wszczęcie postępowania przetargowego b) Wybór najkorzystniejszej oferty I kwartał 2019 r.
Realizacja inwestycji Przystąpienie Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego do realizacji inwestycji Początek II kwartału 2019 r.
Odbiór inwestycji Odbiór inwestycji i oddanie bieżni do użytku publicznego Koniec II kwartału 2019 r.

Galeria

Załączniki

0,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×