Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 116:

Modernizacja trasy biegowej parkrun w Krakowie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Alejka asfaltowa wokół Błoń Krakowskich

Opis projektu

      Parkrun to inicjatywa stworzona przez biegaczy dla biegaczy. Biegi parkrun odbywają się w ponad 230 lokalizacjach na całym świecie i gromadzą w każdą sobotę o godz. 09.00 ponad 450 tys. biegaczy. Idea parkrun istnieje dzięki wolontariuszom i przeznaczona jest dla wszystkich biegających dystans 5 km, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, czy też wieku. Parkrun w Polsce obecny jest już 53 lokalizacjach. Krakowski parkrun w 2018 roku obchodzi 5 lecie i dokładnie tyle lat służy wszystkim krakowianom i gościom trasa biegowa wokół Błoń Krakowskich. Z uwagi na upływ czasu i warunki atmosferyczne oznaczenia linii startu i mety uległy już zniszczeniu, oznaczenia poszczególnych oznaczeń kilometrów stały się słabo widoczne infrastruktura wymaga odnowienia. Dla lepszej wizualizacji brakuje stałych oznaczeń kierunkowych.
Wzorem lokalizacji na całym świecie w Krakowie nie ma tablicy informacyjnej z nazwą lokalizacji, mapką trasy. Tablica taka często wykorzystywana jest przez uczestników, gości zagranicznych do wykonania zdjęć pamiątkowych po ukończonym biegu.  
      Organizacja spotkań odbywa się na zasadzie koleżeńskości i wolontariatu w spotkaniach zawsze liczba uczestników przekracza 100 osób. Uczestnikami parkrun są dorośli, młodzież, dzieci, rodzice z małymi dziećmi w wózkach, seniorzy, osoby niepełnosprawne (na wózkach inwalidzkich), biegacze nordic walking oraz zwierzęta (psy). Wszystko odbywa się z zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa. Każdy bieg zabezpieczany jest przez wolontariusza z apteczką pierwszej pomocy który zamyka stawkę i nadzoruje, by każdy bezpiecznie ukończył swój bieg. Wskazane byłoby profesjonalne przeszkolenie wolontariuszy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
     Parkrun jest jedną z najbardziej popularnych, całkowicie darmowych i regularnych imprez w Krakowie i nieprzerwanie od pięciu lat promuje regularną aktywność fizyczną i wolontariat na rzecz innych uczestników. Parkrun to doskonałe miejsce spotkań całych rodzin. Widok aktywnych sportowo rodziców biegnących z wózkami to już element stały sobotnich poranków. 1 czerwca 2019 roku przypada dokładnie w sobotę i z tej okazji wolontariusze chętnie zorganizują dodatkowe zajęcia biegowe dla najmłodszych uczestników. Wskazany byłby zakup drobnych gadżetów, upominków, nagród dla dzieci co dodało by radości małym uczestnikom.

    Ławka w formie schowka (magazynku) będzie ogólnodostępna dla wszystkich. Ze schowka w ławce korzystać będą wszyscy uczestnicy cotygodniowych darmowych i dostępnych dla wszystkich biegów w tym rejonie. Każdy na czas biegu będzie mógł złożyć w schowku swoje rzeczy, wierzchnie okrycie, plecaki. Rzeczy złożone w jednym miejscu będą też chronione podczas złych warunków atmosferycznych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Trasa parkrun liczy już 5 lat. Wszelkie oznaczenia ze względu na czas i warunki atmosferyczne uległy pogorszeniu. Odmalowanie i oznakowanie trasy wpłynie na poprawę estetyki tego miejsca a montaż stałych oznaczeń trasy jej kierunków poprawi bezpieczeństwa uczestników. Odnowienie trasy biegowej wokół Błoń Krakowskich to nie tylko korzyści dla uczestników parkrun. Błonia gromadzą sporą rzeszę aktywnych osób uprawiających rekreację o różnych porach dnia. Liczne grono biegaczy korzysta z trasy parkrun realizując często ostatni trening przed startem w różnych zawodami biegowymi. Czytelne oznaczenie trasy 5 km to doskonały kilometraż dla początkujących osób które zaczynają trening biegowy. Z odnowionej trasy mogłyby korzystać dzieci i młodzież z pobliskich szkół. Odnowiona i bezpieczna trasa będzie służyć w kolejnych latach krakowianom i wszystkim którzy odwiedzają Błonia w celu aktywności fizycznej (biegacze, rolkarze, biegacze nordic walking). Oznaczenie linii startu biegu ułatwi biegaczom z kraju i zagranicy odwiedzającym po raz pierwszy parkrun w Krakowie spokojne dotarcie na spotkanie biegowe. Montaż tablicy informacyjnej wraz z wizualizacją mapki Błoń Krakowskich z zaznaczeniem na niej pobliskich przystanków komunikacji zbiorowej, zaznaczeniem najbliższych atrakcyjnych  punktów turystycznych (Kopiec Kościuszki, Park Jordana, Bulwary Wiślane, Wawel, kierunek do centrum centrum, kierunek lotnisko, Dworzec PKP). Tablica ułatwi orientację dla turystów z zagranicy odwiedzających nie tylko bieg parkrun ale również turystów znajdujących się w tej części Krakowa. Dodatkowo tablica z nazwą lokalizacji „parkrun Kraków” pełniłaby rolę tablicy pamiątkowej dla gości którzy chętnie indywidualnie i grupowo wykonują zdjęcia pamiątkowe z uczestnictwa w biegu. Byłaby to doskonała promocja miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Montaż stałych oznaczeń trasy Wykonanie stałych oznaczeń trasy. 1 słupek START, 3 słupki z strzałkami kierunkowymi zamontowane na słupek do znaku drogowego, 1 słupek META Według cennika 300-700 zł/szt 5 000,00 PLN
Szkolenie dla wolontariuszy Przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy grupy około 10 osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 2 000,00 PLN
Dzień Dziecka z parkrun Dofinansowanie i zakup nagród, drobnych upominków, gadżetów dla uczestników Dnia Dziecka (przewidywana ilość około 50 dzieci) 2 000,00 PLN
Akcesoria techniczne Zakup czasomierza sportowego 1 000,00 PLN
Ławeczka (schowek) Schowek ułatwiłby pracę wolontariuszy oraz dałby możliwość przechowania na czas biegu rzeczy należących do uczestników. Według cennika Ławka z oparciem koszt: 400-3.500 zł 10 000,00 PLN
Odnowienie oznaczeń trasy Zakup farby (biała lub żółta), wykonanie szablonu, odmalowanie oznaczeń napisów poziomych trasy: start, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, meta Według cennika Koszt: 28-36 zł/m2 1 000,00 PLN
21 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dzień Dziecka z parkrun Zakup drobnych upominków, pamiątek, medali kwiecień/maj 2019
Szkolenie dla wolontariuszy Wybór firmy prowadzącej szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kurs pierwszej pomocy dla wolontariuszy. kwiecień - maj 2019
Odnowienie oznaczeń trasy Zakup farby, wykonanie szablonu, odmalowanie oznakowania poziomego przy dogodnych warunkach atmosferycznych. maj 2019
Montaż stałych oznaczeń trasy Zakup materiałów, wykonanie oznaczeń, montaż maj - czerwiec 2019
Akcesoria techniczne Zakup czasomierza sportowego. maj - czerwiec 2019
Ławeczka (schowek, magazynek) Projekt (podobny do załączonego przykładu lokalizacji w Warszawie) Wybór oferenta. Wykonanie. Montaż. kwiecień-sierpień 2019
Montaż tablicy informacyjnej Projekt graficzny, wybór oferenta, zakup tablicy, wykonanie, montaż. kwiecień-wrzesień 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dotyczy biegania wokół błoń na dystansie 5 km. Z roku na rok przybywa uczestników. Projekt będzie realizowany w następnych latach jako długofalowa promocja zdrowego stylu życia
21 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×