Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 59:

Szkolenie żeglarskie kadr drużyn żeglarskich w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Projekt ma na celu propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców Krakowa. Mieszkańcy Krakowa, którzy uzyskają przeszkolenie żeglarskie, będą mogli zostać kadrą drużyn żeglarskich wszystkich organizacji harcerskich działających w Krakowie. Projekt będzie dotyczył przeszkolenia 25 mieszkańców Krakowa na stopień żeglarza jachtowego, szkolenie 10 osób na stopień jachtowego sternika morskiego oraz 5 żeglarzy na stopień instruktora żeglarstwa PZŻ. Szkolenie żeglarskie pozwoli na zbudowanie w przyszłości kadry drużyn żeglarskich oraz na odbudowanie drużyn wodnych i żeglarskich w Krakowie, a także umożliwi specjalizację obecnych drużyn harcerskich w kierunku żeglarstwa. W konsekwencji szkolenie pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć oferowanych przez drużyny harcerskie, w których będą działać przeszkoleni żeglarze.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W związku z blisko stu letnimi tradycjami żeglarskimi krakowskich harcerzy, którzy stawali się wykwalifikowanymi załogami i oficerami wielu polskich jachtów pływających po polskich jeziorach, Bałtyku oraz morzach i oceanach całego świata, warto kultywować żeglarskie tradycje wśród mieszkańców Krakowa, w szczególności wśród obecnych i przyszłych harcerzy i skautów. Wysokie koszty szkoleń żeglarskich nie sprzyjały rozwojowi działalności żeglarskiej, w związku z tym nie wszyscy mogli sobie pozwolić na rozwój takiej pasji.
Obecnie udało się odbudować bazę żeglarską nad zalewem Bagry. Aby w pełni z tej bazy korzystać należy stworzyć wykwalifikowane kadry drużyn żeglarskich oraz zaszczepić bakcyla żeglarskiego wśród mieszkańców Krakowa, w szczególności wśród harcerzy z drużyn wszystkich  organizacji harcerskich działających w Krakowie które jeszcze takiej specjalizacji nie mają. Wykwalifikowana kadra pozwoli powiększyć ofertę atrakcyjnych zajęć dla członków harcerskich organizacji działających na terenie Krakowa. Interesujące zajęcia żeglarskie pozwolą dotrzeć do większej grupy odbiorców, którzy w ciekawy sposób będą mogli spędzać wolny czas oraz pozwolą na rozwój ich zainteresowań.
Szkolenie pozwoli na rozwój działalności żeglarskiej oraz na zwiększenie liczby osób, które będą mogły czynnie uprawiać ten fascynujący sport.
Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie wśród mieszkańców Krakowa, w dłuższej perspektywie celem jest rozwój żeglarski krakowian, a w szczególności członków wszystkich organizacji harcerskich działających w Krakowie.
Zadaniem projektu jest zaszczepienie wśród mieszkańców Krakowa pasji żeglarskiej która zostanie przekazana następnie wśród harcerzy oraz ich rodzin. Rozwój pasji żeglarskiej i zamiłowania do sportów wodnych pozwoli na wykreowanie przyszłych żeglarskich zawodników, instruktorów oraz  żeglarzy z prawdziwą pasją pływających na małych i wielkich akwenach wodnych. Szkolenia żeglarskie pozwolą na rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży  uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.  W przyszłości projekt zapewni bezpłatny udział członków drużyn harcerskich w zajęciach żeglarskich, bez względu na ich status materialny. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rozwijania przez młodzież umiejętności, kompetencji, realizacji pasji czy znalezienia formy spędzania wolnego czasu. Udział w szkoleniach będzie mieć bardzo pozytywny wpływ na osoby, które nie mają takich możliwości, aby odbyć szkolenie żeglarskie na odległych akwenach wodnych. Realizacja projektu pozwoli na aktywne korzystanie z działań związanych z rewitalizacją otoczenia zalewu Bagry Wielkie w Krakowie. Projekt pozwoli na faktyczne wykorzystanie przestrzeni nad zalewem Bagry, dzięki już realizowanym innym projektom miejskim w tym miejscu. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji sportowej i integracji mieszkańców Krakowa, w tym harcerzy z różnych organizacji harcerskich działających na terenie Krakowa. Realizacja projektu zachęci do aktywnego spędzania czasu w bardzo ciekawej formie. Nadrzędnym celem projektu jest rozwój idei wolontaryzmu. W zamian za przeszkolenie żeglarskie mieszkańcy Krakowa będą mogli podzielić się swoja wiedz zostając wolontariuszami, którzy przekażą innym żeglarskiego bakcyla.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
szkolenie na stopień żeglarza jachtowego przeszkolenie 25 mieszkańców Krakowa na stopień żeglarza jachtowego (szkolenie jednej osoby 1000 zł) 25 000,00 PLN
szkolenie na stopień sternika jachtowego sternika morskiego przeszkolenie 10 mieszkańcow Krakowa na stopień jachtowego jachtowego sternika morskiego ( szkolenie jednej osoby 1500 zł) 15 000,00 PLN
szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ przeszkolenie 5 mieszkańców Krakowa na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ (szkolenie jednej osoby 1000 zł) 5 000,00 PLN
promocja projektu przygotownie i dystrybucja plakatów, promowanie w portalach społecznościowych 1 000,00 PLN
46 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
promocja projektu przygotowanie i dystrybucja plakatow, promocja w sieci oraz na portalach społecznościowych projektu 1.01-31.01.2019 r.
kwalifikacja kandydatów do szkolenia kwalifikowanie mieszkańcow Krakowa do szkolenia 1.02-28.02.2019 r.
szkolenie na stopień żeglarza Jachtowego szkolenie teoretyczne oraz praktyczne na stopień żeglarza jachtowego 1.03-30.09.2019 r.
szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego szkolenie teoretyczne oraz praktyczne na stopień sternika morskiego 1.03-31.10.2019
skolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ szkolenie teoretyczne oraz praktyczne na stopień Młodzego Instruktora Żeglarstwa PZŻ 1.03-31.10.2019 r
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem zadania jest przeszkolenie grupy mieszkańców miasta Krakowa na stopnie żeglarskie. Przeszkoleni żeglarze będą mogli zostać wolontariuszami kadr harcerskich drużyn żeglarskich, co spowoduje rozwój harcerskiego wodniactwa.
46 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×