Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Baseball - Kraków Kings

Projekt odrzucony: Nie podano lokalizacji boiska i pozostałej infrastruktury.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Zamiarem projektu jest rozpowszechnienie baseballu w śród mieszkańców Krakowa, zarówno w śród młodzieży jak i osób dorosłych,  przez członków stowarzyszenia "Kraków King" Baseball. Naszym pomysłem jest budowa bazy sportowej (tj. boiska, trybun, zaplecza, szatni), zakup profesjonalnego sprzętu baseballowego w tym kij, piłek, rękawic, stroi, maszyn treningowych, siatek treningowych. Część środków zostanie przeznaczonych na wyjazdy meczowe oraz turniejowe, krajowe i zagraniczne.  

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jako miasto turystyczne oraz studenckie gości u siebie wielu obywateli krajów, w których baseball jest sportem popularnym, przyciągającym całe rodziny. Baseball stwarza możliwość poznania ludzi z całego świata. Jak dotąd  Kraków Kings gościli zawodników z  USA, Wenezueli, Korei Południowej, Meksyku, Belgii, Czech, Słowacji, Japonii, Węgier. Baseball stwarza możliwość poznania ludzi o różnym pochodzeniu, kulturze, a wspólnym zamiłowaniu do aktywności fizycznej i rozrywkowej jaką jest ta gra zespołowa.  

Duże utrudnienie stanowi brak miejsca przystosowanego i bezpiecznego do trenowania i rozgrywania meczy, co nie pozwala na organizowanie turniejów w Krakowie. 
Wzorując się na innych drużynach z Polski, pragniemy w niedalekiej przyszłości zachęcić do trenowania młodzież w wieku szkolnym również w formie pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego takich jak SKS. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Boisko Boisko, ogrodzenie, budynki klubowe 600 000,00 PLN
Treningi Wynajęcie boiska i sali w okresie zimowym na bieżące treningi 5 000,00 PLN
Sprzęt dla zawodników Rękawice, kije, piłki, stroje (koszulki meczowe, spodnie, czapki, getry), ochraniacze łapacza, kaski 30 000,00 PLN
Wyjazdy meczowe 15 000,00 PLN
650 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Boisko Zapoznanie się z ofertami, analiza rzeczywistych kosztów, okres wykonania od 2018 do nieokreślony
Treningi 2018, 2019
Sprzęt dla zawodników 2018
650 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×